Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 43 - 47 2020-08-31

Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları
Breastfeeding Rates among 4 and 6 Month-old Children and Maternal Education Levels in a Well Child Clinic - Preliminary Results

Hüray KÖK [1] , Ebru ŞENOL [2] , Gonca KESKİNDEMİRCİ [3] , Muhammed Burak SELVER [4] , Gülbin GÖKÇAY [5]


Amaç: Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğimizde (ÇSİP) takip edilen bebeklerin 4. ve 6. aylardaki sadece anne sütü (SAS) ile beslenme durumlarının yıllara göre değişimlerini ve anne eğitim durumu ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmamızda 2013-2017 yılları arasında doğan ve ÇSİP’de izlenen çocukların kişisel takip dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Çocukların beslenme şekilleri ve anne eğitim durumları ile ilgili bilgiler incelenen dosyalardan elde edilmiştir. Bulgular: Dördüncü ayda SAS ile beslenme oranının 2013 yılında %60,6 iken 2017 yılında %75,5 olduğu; 6. ayda SAS ile beslenme oranının 2013 yılında %28,2 iken 2017 yılında %46 olduğu saptanmıştır. Dördüncü ay ve 6. ayda sadece formüla ile beslenme oranları 2013 yılında sırasıyla %9,9 ve %11,5 iken, 2017 yılında sırasıyla %3,4 ve %2,5 e gerilemiştir. 2013 ve 2017 yılları arasında SAS ile beslenme istatiksel olarak anlamlı derecede artmıştır. Sadece formüla ile beslenme oranlarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmuştur. Dördüncü ayda ve 6. ayda SAS ile beslenme, üniversite mezunlarında daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: ÇSİP’de sadece anne sütü ile beslenme oranları yıllar içerisinde artış göstermektedir. Çocuk sağlığının düzenli izlemi, emzirme danışmanlığı ve bebek dostu hastane uygulamalarının bu artışta etkili olduğunu düşünmekteyiz.
Objective: We aimed to examine breastfeeding rates among 4 and 6 months-old children followed in our Well Child Clinic, to evaluate the change in exclusive breastfeeding rates over years and to investigate the relationship between maternal education level and exclusive breastfeeding. Materials and Methods: For this descriptive study, medical files of children followed in our Well Child Clinic were retrospectively analyzed. The information on breastfeeding and any additional feeding practices and maternal education levels were gathered from the files. Results: In 2013, exclusive breastfeeding rate on fourth month was 60.6%, whereas it raised to 75.5% in 2017. Similarly, exclusive breastfeeding rate on sixth month raised from 28.2% in 2013 to 46% in 2017. In 2013, ratio of infants feeding only with infant formula on fourth month and sixth month follow ups were 9.9% and 11.5% respectively. These rates decreased to 3.4% on the fourth month and 2.5% on the sixth month in 2017. As this increase in breastfeeding rates are statistically significant for both fourth month and sixth month follow ups; rates of feeding only with infant formula were decreased with statistical significance both on fourth and sixth month follow ups. Exclusive breastfeeding rates were significantly higher on both fourth and sixth months in mothers who are university graduates. Conclusion: Exclusive breastfeeding rates of infants followed in our clinic have been increasing over the years. We believe this is accomplished by regular well child visits, breastfeeding counseling in every visit and implementation of ‘Baby Friendly Hospital Initiative’ practices.
 • 1. World Health Organization. Breastfeeding. Erişim: https://www. who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1. Son Erişim Tarih: 19.07.2020
 • 2. TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü . Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı. Erişim: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-bp-liste/ anne- s%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCn-te%C5%9Fviki-ve-bebekdostu- sa%C4%9Fl%C4%B1k- kurulu%C5%9Flar%C4%B1- program%C4%B1.html. Son Erişim Tarihi: 31.08.2020
 • 3. Sosyal Pediatri Derneği. Bilgi bankası. Erişim: http://www. sosyalpediatri.org.tr/yasamin-ilk- 6-ayinda-sadece-anne-sutu-ilebeslenen- bebeklere-su-verilmesine-gerek-yoktur-00132.html Son Erişim Tarihi:24.07.2020
 • 4. The Lancet. Breastfeeding: achieving the new normal. The Lancet. 2016; 387 (10017): 404
 • 5. World Health Organization. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Erişim: https://www.who.int/nutrition/ publications/code_english.pdf. Son Erişim Tarihi: 31.08.2020
 • 6. World Health Organization. Ten steps to successful breastfeeding. Erişim: https://www.who.int/activities/ promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to- successfulbreastfeeding. Son Erişim Tarihi: 31.08.2020
 • 7. World Health Organization. Fact sheets, Infant and young child feeding. Erişim: https://www.who.int/news-room/factsheets/ detail/infant-and-young-child-feeding. Son Erişim Tarihi: 01.09.2020
 • 8. Rollins NG, Bhandari N, Hajeebhoy N, et al. Why invest and what it will take to improve breastfeeding practices? Lancet 2016;387:491- 504
 • 9. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Kasım 2014, Ankara, Türkiye.
 • 10. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 11. Pérez‐Escamilla R, Martinez, JL, Segura‐Pérez S. Impact of the baby‐friendly hospital initiative on breastfeeding and child health outcomes: a systematic review. Maternal and Child Nutrition 2016;12:402-417
 • 12. Turan M, Coşkun A, Gökçay G. Doğum sonrası erken dönemde, doğru teknik ile emzirmenin tek başına anne sütü ile beslenme süresine etkisi. İst. Tıp Fak. Mecmuası 2000;63:286-292
 • 13. Duyan Camurdan A, Ozkan S, Yüksel D, Pasli F, Sahin F, Beyazova U. The effect of the baby-friendly hospital initiative on long-term breast feeding. Int J Clin Pract 2007;61(8):1251-1255
 • 14. Kronborg H, Vaeth M, Olsen J, Iversen L, Harder I. Effect of early postnatal breastfeeding support: a cluster-randomized community based trial. Acta Pædiatrica 2007;96(7):1064-1070
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7519-0185
Yazar: Hüray KÖK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9015-1846
Yazar: Ebru ŞENOL
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1797-2802
Yazar: Gonca KESKİNDEMİRCİ
Kurum: 1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı, 2-İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8763-525X
Yazar: Muhammed Burak SELVER
Kurum: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Doktora Programı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1042-0407
Yazar: Gülbin GÖKÇAY
Kurum: 1-İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Sosyal Pediatri Anabilim Dalı 2-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild773589, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {43 - 47}, doi = {}, title = {Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları}, key = {cite}, author = {Kök, Hüray and Şenol, Ebru and Keski̇ndemi̇rci̇, Gonca and Selver, Muhammed Burak and Gökçay, Gülbin} }
APA Kök, H , Şenol, E , Keski̇ndemi̇rci̇, G , Selver, M , Gökçay, G . (2020). Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları . Çocuk Dergisi , 20 (2) , 43-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/773589
MLA Kök, H , Şenol, E , Keski̇ndemi̇rci̇, G , Selver, M , Gökçay, G . "Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 43-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/773589>
Chicago Kök, H , Şenol, E , Keski̇ndemi̇rci̇, G , Selver, M , Gökçay, G . "Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 43-47
RIS TY - JOUR T1 - Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları AU - Hüray Kök , Ebru Şenol , Gonca Keski̇ndemi̇rci̇ , Muhammed Burak Selver , Gülbin Gökçay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 47 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları %A Hüray Kök , Ebru Şenol , Gonca Keski̇ndemi̇rci̇ , Muhammed Burak Selver , Gülbin Gökçay %T Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Kök, Hüray , Şenol, Ebru , Keski̇ndemi̇rci̇, Gonca , Selver, Muhammed Burak , Gökçay, Gülbin . "Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları". Çocuk Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2020): 43-47 .
AMA Kök H , Şenol E , Keski̇ndemi̇rci̇ G , Selver M , Gökçay G . Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 43-47.
Vancouver Kök H , Şenol E , Keski̇ndemi̇rci̇ G , Selver M , Gökçay G . Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 43-47.
IEEE H. Kök , E. Şenol , G. Keski̇ndemi̇rci̇ , M. Selver ve G. Gökçay , "Bir Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğinde 4. Ve 6. Ay Sadece Anne Sütü İle Beslenme Oranları ve Anne Eğitim Düzeyi-Ön Çalışma Sonuçları", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 43-47, Ağu. 2020