Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 82 2020-08-31

Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti
Plesiomonas Shigelloides Gastroenteritis in Child with Liver and Kidney Transplantation

Nadire Beyza CAN [1] , Hatice Kübra DURSUN [2] , Önder YAVAŞCAN [3]


Plesiomonas hastalığında altta yatan risk faktörünü tanımlayan bilgiler çoklu vaka raporlarından elde edilmiştir. İmmün sistemi baskılanmış hastalar ve yabancı ülkelere seyahat öyküsü Plesiomonas gastroenteritiyle ilişkili önemli risk faktörleridir. Plesiomonas shigelloides, farklı derecelerde ishal kliniğine yol açabilen ülkemizde nadir görülen bir gastroenterit etkenidir. Sulu ishal, Plesiomonas gastroenteritinin en yaygın klinik sunumudur, tüm hastaların %50 ila %88’i bu tip diyare ile başvurmaktadır. Bu yazıda 2012 yılında karaciğer nakli, 2015 yılında böbrek nakli olmuş 11 yaşında kız hastada Plesiomonas shigelloides’e bağlı ortaya çıkan ağır kolera benzeri ishal sırasında yaşanan aşırı sıvı kaybı, akut böbrek hasarı, metabolik asidoz, elektrolit dengesizlikleri, immunsüpresif doz ayarlamaları gibi önemli sorunlar ve çözümleri paylaşılmak istenmiştir.
Much of our limited knowledge in this area comes from multiple case reports describing a common underlying risk factor that appeared associated with Plesiomonas illness. Immunocompromised patients and foreign travel is a major major risk factors associated with plesiomonas gastroenteritis. Plesiomonas shigelloides is a rare etiologic agent of gastroenteritis in our country that can lead to different severity of diarrhea. Watery diarrhea is the most common clinical presentation of Plesiomonas gastroenteritis, with between 50% and 88% of all patients presenting with this type of diarrhea. In this report, we want to present the difficulties such as acute kidney injury, metabolic acidosis, electrolyte imbalances, immusupressive dose adjustments of severe cholera-like diarrhea due to Plesiomonas shigelloides in an 11-year-old girl who had liver transplantation in 2012, renal transplantation in 2015.
  • 1. J. Michael Janda, Sharon LA, Christopher J. McIverc. Plesiomonas shigelloides Revisited. Clin Microbiol Rev 2016;29:349-74.
  • 2. Audrey N. Schuetz. Emerging agents of gastroenteritis: Aeromonas, Plesiomonas, and the diarrheagenic pathotypes of Escherichia coli. Seminars in Diagnostic Pathology 2019;36:187-92.
  • 3. Brenden RA, Miller MA, Janda JM. Clinical disease spectrum and pathogenic factors associated with Plesiomonas shigelloides infections in humans. Rev Infect Dis 1988;10:303-16.
  • 4. Janda JM, Abbott SL, McIver CJ. Plesiomonas shigelloides Revisited. Clin Microbiol Rev 2016;29:349-74.
  • 5. Stock I. Plesiomonas shigelloides: an emerging pathogen with unusual properties. Rev Med Microbiol 2004;15:129-39.
  • 6. Nwokocha ARC, Onyemelukwe NF. Plesiomonas shigelloides diarrhea in Enugu area of the southeastern Nigeria: incidence, clinical and epidemiological features. J Dent Med Sci 2014;13:68-73.
  • 7. Tseng HK, Liu CP, Li WC, Su SC, Lee CM. Characteristics of Plesiomonas shigelloides infection in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2002;35:47-52.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0141-7065
Yazar: Nadire Beyza CAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0560-1580
Yazar: Hatice Kübra DURSUN
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3582-5075
Yazar: Önder YAVAŞCAN
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @olgu sunumu { jchild788902, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {80 - 82}, doi = {}, title = {Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti}, key = {cite}, author = {Can, Nadire Beyza and Dursun, Hatice Kübra and Yavaşcan, Önder} }
APA Can, N , Dursun, H , Yavaşcan, Ö . (2020). Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti . Çocuk Dergisi , 20 (2) , 80-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/788902
MLA Can, N , Dursun, H , Yavaşcan, Ö . "Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 80-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/788902>
Chicago Can, N , Dursun, H , Yavaşcan, Ö . "Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 80-82
RIS TY - JOUR T1 - Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti AU - Nadire Beyza Can , Hatice Kübra Dursun , Önder Yavaşcan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 82 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti %A Nadire Beyza Can , Hatice Kübra Dursun , Önder Yavaşcan %T Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Can, Nadire Beyza , Dursun, Hatice Kübra , Yavaşcan, Önder . "Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti". Çocuk Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2020): 80-82 .
AMA Can N , Dursun H , Yavaşcan Ö . Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 80-82.
Vancouver Can N , Dursun H , Yavaşcan Ö . Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 80-82.
IEEE N. Can , H. Dursun ve Ö. Yavaşcan , "Karaciğer ve Böbrek Nakli Olan Çocuk Hastada Plesiomonas Shigelloides Gastroenteriti", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 80-82, Ağu. 2020