Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 3, Sayfalar 83 - 88 2020-12-29

Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi
BATH HABITS IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS AND ITS EFFECT ON ECZEMA SEVERITY

Didem YAYLA KARAKURT [1] , Esra YÜCEL [2] , Deniz ÖZÇEKER [3] , Faruk BESER [4]


Amaç: Atopik dermatit tanılı hastalarda banyo alışkanlıklarının ve nemlendirici kullanımının hastalığın şiddetine etkisinin saptanması ve ailelerin bu konudaki tutumlarının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki çalışmamızda Okmeydanı EAH Çocuk Alerji Polikliniğine başvuran atopik dermatit tanılı hastaların annelerine banyo sıklığı, yıkanma şekli, banyo süresi, banyoda kullanılan ürünler ve nemlendirici kullanımı ile ilgili soruları içeren anket uygulanarak veriler toplandı. Atopik dermatitin ağırlığını belirlemek için Atopik Dermatit skorlaması SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) skoru kullanıldı. Hastalara ait serum total immunglobulin (Ig) E, eozinofil yüzdesi ve deri delme testi sonuçları hasta dosyasından elde edildi. Bulgular: Çalışmaya 6 ay- 15 yaş arası 49’u erkek ve 51’i kız hastanın annesi katılmıştır. SCORAD skoruna göre hastalar gruplandırıldığında 48 hastanın hafif, 49 hastanın orta ve 3 hastanın ciddi atopik dermatiti (AD) olduğu görüldü. Atopik dermatit ağırlığı SCORAD’a göre gruplanan hastalarda banyo ile yıkanma oranı duş almaya oranla yüksek saptandı (p=0,001). Kışın her gün yıkanma oranı SCORAD skor sonucu ağır dermatit ile uyumlu olanlarda; hafif ve orta olanlara (%22,45) göre daha yüksek saptandı (p=0,034). Nemlendirici kullanımı, sıklığı ve kullanılan ürünler ile AD ağırlığı arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Sonuç: Banyo şeklinde yıkanmanın duş almaya göre daha etkili olabileceği tespit edilmiştir. Atopik dermatit tedavisinde nemlendirici kullanımı ve ilaç tedavisine ek olarak yıkanma şekli ve kullanılan ürünler önem taşıyabilir, bu durum ayrıntılı değerlendirilmelidir.
Objective: This study, aimed to determine the effect of bathing habits and moisturizer use on the severity of atopic dermatitis in pediatric patients and determine the families’ attitudes. Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, data were collected by administering a questionnaire containing questions about bathing frequency, bathing duration, bathing methods, bath products used, and moisturizers used by mothers for children atopic dermatitis. The SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) score was used to determine the severity of atopic dermatitis. Serum total immunoglobulin (Ig) E, eosinophil percentage, and skin prick test results were obtained from the patient’s health record. Results: The study was attended by the mothers of 49 boys and 51 girls (age 6 months to 15 years old) with atopic dermatitis. When the patients were grouped according to the SCORAD score, 48 had mild, 49 had moderate, and three had severe atopic dermatitis. The frequency of washing with bath was high in patients grouped according to SCORAD (p=0.001). Patients with severe atopic dermatitis more often take a bath in the winter than those with mild and moderate atopic dermatitis (22.45%) (p=0.034). No significant relationship was found between moisturizer use, bathing frequency, and bath products used and severity of atopic dermatitis. Conclusion: Bathing can be more effective than taking a shower. In the treatment of atopic dermatitis, the use of moisturizers, type of bathing, and bathing products used in addition to medications may be important and must be evaluated comprehensively.
 • 1. Katayama I, Kohno Y, Akiyama K, et al: Japanese guidelines for atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2014;70:338-98.
 • 2. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet 2016;387(10023):1109-22.
 • 3. Morales Suárez-Varela M, García-Marcos L, Kogan MD, Lopis González A, Martínez Gimeno A, Aguinaga Ontoso I, et al. Parents’ smoking habit and prevalence of atopic eczema in 6-7 and 13- 14 year-old school children in Spain. ISAAC phase III. Allergol Immunopathol (Madr) 2008;36(6):336-42.
 • 4. Wang IJ, Chen SL, Lu TP, Chuang EY, Chen PC. Prenatal smoke exposure, DNA methylation, and childhood atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2013;43(5):535-43.
 • 5. Draaisma E, Garcia-Marcos L, Mallol J, Sole D, Perez-Fernandez V, Brand PLP. The EISL Study Group. A multinational study to compare prevalence of atopic dermatitis in the first year of life. Pediatr Allergy Immunol 2015;26(4):359-366.
 • 6. Harmancı K, Uysal P, Arga M, et al. Atopik dermatit tanı ve tedavisine yaklaşım: ulusal rehber 2018 ve ürtiker tanı ve tedavisi güncel durum raporu. Asthma Allergy Immunol 2018;16(Suppl 2):1-95.
 • 7. Brunner PM, Leung DYM, Guttman-Yassky E. Immunologic, microbial, and epithelial interactions in atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120(1):34-41.
 • 8. Ahn K. The role of air pollutants in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2014;134(5):993-9; discussion 1000.
 • 9. Kim BE, Leung DYM. Significance of skin barrier dysfunction in atopic dermatitis. Allergy Asthma Immunol Res 2018;10(3):207-15.
 • 10. Sargen MR, Hoffstad O, Margolis DJ. Warm, humid, and high sun exposure climates are associated with poorly controlled eczema: PEER (Pediatric Eczema Elective Registry) cohort, 2004-2012. J Invest Dermatol 2014;134(1):51-7.
 • 11. de Bruin Weller MS, Knulst AC, Meijer Y, Bruijnzeel-Koomen CA, Pasmans SG. Evaluation of the child with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2012;42(3):352-62.
 • 12. Muraro A, Lemanske RF, Hellings PW, Akdis CA, Bieber T, Casale TB, et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis—PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol 2016;137(5):1347-58.
 • 13. Ertam I, Su Ö, Alper S, Sarıcaoğlu H, Karadağ AS, Odyakmaz Demirsoy E, et al. Türkiye atopik dermatit tanı ve tedavi kılavuzu-2018. Turk Arch Dermatol Venereology 2018;52:6-23.
 • 14. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta DermatoVenereol 1980:(Suppl 92):44-7.
 • 15. Koutroulis I, Pyle T, Kopylov D, Little A, Gaughan J, Kratimenos P. The Association Between Bathing Habits and Severity of Atopic Dermatitis in Children. Clinical Pediatrics 2016;55(2):176-81.
 • 16. Koutroulis I, Petrova K, Kratimenos P, Gaughan J. Frequency of bathing in the management of atopic dermatitis: to bathe or not to bathe? Clin Pediatr (Phila) 2014;53(7):677-81.
 • 17. Kameyoshi Y, Tanaka T, Mochizuki M, Koro O, Mihara S, Hiragun T, et al. Taking showers at school is beneficial for children with severer atopic dermatitis. Arerugi 2008;57(2):130-7.
 • 18. Kim H, Ban J, Park M-R, Kim D-S, Kim H-Y, Han Y, et al. Effect of bathing on atopic dermatitis during the summer season. Asia Pac Allergy 2012;2(4):269-74.
 • 19. Mochizuki H, Muramatsu R, Tadaki H, Mizuno T, Arakawa H, Morikawa A. Effects of Skin Care with Shower Therapy on Children with Atopic Dermatitis in Elementary Schools. Pediatric Dermatology 2009;26(2):223-5.
 • 20. Hon KLE, Leung TF, Wong Y, So HK, Li AM, Fok TF. A survey of bathing and showering practices in children with atopic eczema. Clinical and Experimental Dermatology 2005;30(4):351-4.
 • 21. Schneider L, Tilles S, Lio P, Boguniewicz M, Beck L, LeBovidge J, et al. Atopic dermatitis: a practice parameter update 2012. J Allergy Clin Immunol 2013;131(2):295-9.
 • 22. Ring J, Alomar A, Bieber T, Deleuran M, Fink-Wagner A, Gelmetti C, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part 1. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(8):1045-60.
 • 23. Purnamawati S, Indrastuti N, Danarti R, Saefudin T. The Role of Moisturizers in Addressing Various Kinds of Dermatitis: A Review. Clin Med Res 2017;15(3- 4):75-87.
 • 24. Kraft JN, Lynde CW. Moisturizers: what they are and a practical approach to product selection. Skin Therapy Lett 2005;10(5):1-8.
 • 25. Krakowski AC, Eichenfield LF, Dohil MA. Management of atopic dermatitis in the pediatric population. Pediatrics 2008;122(4):812- 24.
 • 26. Lindh JD, Bradley M. Clinical Effectiveness of Moisturizers in Atopic Dermatitis and Related Disorders: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol 2015;16(5):341-59.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1428-3550
Yazar: Didem YAYLA KARAKURT
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3712-2522
Yazar: Esra YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0032-6727
Yazar: Deniz ÖZÇEKER
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1927-7256
Yazar: Faruk BESER
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild778936, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {83 - 88}, doi = {}, title = {Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yayla Karakurt, Didem and Yücel, Esra and Özçeker, Deniz and Beser, Faruk} }
APA Yayla Karakurt, D , Yücel, E , Özçeker, D , Beser, F . (2020). Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi . Çocuk Dergisi , 20 (3) , 83-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/58892/778936
MLA Yayla Karakurt, D , Yücel, E , Özçeker, D , Beser, F . "Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 83-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/58892/778936>
Chicago Yayla Karakurt, D , Yücel, E , Özçeker, D , Beser, F . "Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 83-88
RIS TY - JOUR T1 - Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi AU - Didem Yayla Karakurt , Esra Yücel , Deniz Özçeker , Faruk Beser Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 88 VL - 20 IS - 3 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi %A Didem Yayla Karakurt , Esra Yücel , Deniz Özçeker , Faruk Beser %T Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD Yayla Karakurt, Didem , Yücel, Esra , Özçeker, Deniz , Beser, Faruk . "Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi". Çocuk Dergisi 20 / 3 (Aralık 2020): 83-88 .
AMA Yayla Karakurt D , Yücel E , Özçeker D , Beser F . Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi. Çocuk Dergisi. 2020; 20(3): 83-88.
Vancouver Yayla Karakurt D , Yücel E , Özçeker D , Beser F . Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi. Çocuk Dergisi. 2020; 20(3): 83-88.
IEEE D. Yayla Karakurt , E. Yücel , D. Özçeker ve F. Beser , "Atopik Dermatit Tanılı Çocuklarda Banyo Alışkanlıkları ve Egzama Şiddetine Etkisi", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 3, ss. 83-88, Ara. 2021