Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 203 - 206, 20.09.2021

Öz

Son yıllarda sağ kalım oranlarındaki artışa rağmen, çocukluk çağı kanserleri ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Oral ve sistemik enfeksiyonlar, yoğun tedavi protokolleri ile tedavi edilen kanserli hastaların yönetiminde önemli sorunlardan biridir. Kanserli hastalarda sepsisin en önemli ve en sık görülen kaynak yeri ağızdır. Mikroorganizmalar, normal mukoza bariyerinin bozulduğu mukozit gibi durumlarda dolaşıma katılarak sistemik enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Tedavi sırasında oral enfeksiyonlar, hastaların %40-90’ında görülebilir. Enfeksiyonla ilişkili risk faktörleri; nötropeni/nötrofil fonksiyonlarında bozukluk, lenfopeni/lenfosit fonksiyonlarında bozukluk, mukozit, ağız kuruluğu, yetersiz beslenme, kötü oral hijyen, kanserin tipi, evresi ve tedavi protokolü, önceki oral/oral dışı enfeksiyonların öyküsü, geçirilmiş pulpal, periodontal hastalık, perikoronit ve endodontik tedavi öyküsü olarak sayılabilir. Kanser tanısı konulan hastalar, tedavi öncesi diş hekimi tarafından görülmeli, tedavi öncesi yeterli zamanı varsa, diş dolgusu, çekimi, periodontal bakım ve tedavisi planlanmalıdır. Ancak çocuklarda büyüme hızı yüksek tümörler görüldüğünden tanı ve tedavide daha hızlı yaklaşım gereklidir ve çoğu kez yeterli zaman yoktur. Sonuç olarak kanserli çocuklarda oral enfeksiyonlar, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ağız ve diş muayenesi, kanser tanısı alan çocuklar- da tedavi öncesi değerlendirilmeli, tedavi sırasında da rutin muayenenin bir parçası olmalıdır. Hasta ve ailelerine bu konuda düzenli eğitim verilmelidir. Şüpheli lezyonlardan kültür ve/veya biyopsileri yapılmalı ve uygun tedavi gecikmeden başlanmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Elad S. Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y. Basic Oral Care for Hematology-Oncology Patients and Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients: A Position Paper From the Joint Task Force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Support Care Cancer 2015:23:223-36. google scholar
 • 2. Wilberg P, Hjermstad MJ, Ottesen S, Herlofson BB. Oral Health Is an Important Issue in End-Of-Life Cancer Care. Support Care Cancer 2012;20:3115-22. google scholar
 • 3. Allen G, Logan R, Gue S. Oral Manifestations of Cancer Treatment in Children: A Review of the Literature. Clin J Oncol Nurs 2010;14:481-90. google scholar
 • 4. Otmani N, Alami R, Hessissen L, Mokhtari A, Soulaymani A, Khattab M. Determinants of Severe Oral Mucositis in Paediatric Cancer Patients: A Prospective Study. Int J Pediatr Dent 2011;21.211-6. google scholar
 • 5. Lalla RV, Latortue M, Hong C, Ariyawardana A, Palumbo S, Fischer D. A Systematic Review of Oral Fungal Infections in Patients Receiving Cancer Therapy. Support Care Cancer 2010;18:985-92. google scholar
 • 6. Brennan MT, Elting LS, Spijkervet FK. Systematic reviews of oral complications from cancer therapies, Oral Care Study Group, MASCC/ISOO: methodology and quality of the literature. Support Care Cancer 2010;18(8):979-84. google scholar
 • 7. Lerman M, Laudenbach J, Marty F, Baden L, Treister N. Management of Oral Infections in Cancer Patients. Dent Clin N Am 2008:52:129-53. google scholar

Neutropenia and Oral Infections in Children with Cancer

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 203 - 206, 20.09.2021

Öz

Despite the increase in survival rates, childhood cancers are among the leading causes of death. Oral and systemic infections are one of the most important problems in the management of cancer patients treated with intensive treatment protocols. The most important and common source of sepsis in patients with cancer is the mouth. Microorganisms can contribute to the development of systemic infections. The absence of a normal barrier facilitates sepsis in cases such as mucositis. Oral infections during treatment can be seen in 40-90% of patients. Risk factors associated with infection are neutropenia/ neutrophil dysfunction, impairment in lymphopenia/lymphocyte functions, mucositis, dry mouth, malnutrition, poor oral hygiene, type of cancer, stage, and treatment protocol, history of previous oral/non-oral infections, history of previous pulpal and periodontal disease, pericoronitis, and endodontic treatment. Patients diagnosed with cancer should be seen by the dentist before treatment, and if there is enough time before treatment, dental filling, extraction, and periodontal care and treatment should be planned. However, because tumors with a high growth rate are observed in children, a faster approach is required in diagnosis and treatment. Often, there is not enough time. As a result, oral infections are an important cause of morbidity and mortality in children with cancer. Oral and dental examination should be evaluated before treatment in children diagnosed with cancer. During treatment, they should also be part of the routine examination. Patients and their families should be given regular training in this regard. Culture and/or biopsies should be performed from suspicious lesions and appropriate treatment should be initiated without delay.

Kaynakça

 • 1. Elad S. Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y. Basic Oral Care for Hematology-Oncology Patients and Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients: A Position Paper From the Joint Task Force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Support Care Cancer 2015:23:223-36. google scholar
 • 2. Wilberg P, Hjermstad MJ, Ottesen S, Herlofson BB. Oral Health Is an Important Issue in End-Of-Life Cancer Care. Support Care Cancer 2012;20:3115-22. google scholar
 • 3. Allen G, Logan R, Gue S. Oral Manifestations of Cancer Treatment in Children: A Review of the Literature. Clin J Oncol Nurs 2010;14:481-90. google scholar
 • 4. Otmani N, Alami R, Hessissen L, Mokhtari A, Soulaymani A, Khattab M. Determinants of Severe Oral Mucositis in Paediatric Cancer Patients: A Prospective Study. Int J Pediatr Dent 2011;21.211-6. google scholar
 • 5. Lalla RV, Latortue M, Hong C, Ariyawardana A, Palumbo S, Fischer D. A Systematic Review of Oral Fungal Infections in Patients Receiving Cancer Therapy. Support Care Cancer 2010;18:985-92. google scholar
 • 6. Brennan MT, Elting LS, Spijkervet FK. Systematic reviews of oral complications from cancer therapies, Oral Care Study Group, MASCC/ISOO: methodology and quality of the literature. Support Care Cancer 2010;18(8):979-84. google scholar
 • 7. Lerman M, Laudenbach J, Marty F, Baden L, Treister N. Management of Oral Infections in Cancer Patients. Dent Clin N Am 2008:52:129-53. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Şifa ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
0000-0001-7402-8944
Türkiye


Serap KARAMAN Bu kişi benim
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
0000-0002-7428-3897
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jchild746643, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {203 - 206}, doi = {}, title = {Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar}, key = {cite}, author = {Şahin, Şifa and Karaman, Serap} }
APA Şahin, Ş. & Karaman, S. (2021). Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 203-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/746643
MLA Şahin, Ş. , Karaman, S. "Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 203-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/746643>
Chicago Şahin, Ş. , Karaman, S. "Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 203-206
RIS TY - JOUR T1 - Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar AU - Şifa Şahin , Serap Karaman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 206 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar %A Şifa Şahin , Serap Karaman %T Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, Şifa , Karaman, Serap . "Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 203-206 .
AMA Şahin Ş. , Karaman S. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 203-206.
Vancouver Şahin Ş. , Karaman S. Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 203-206.
IEEE Ş. Şahin ve S. Karaman , "Kanserli Çocuklarda Nötropeni ve Oral Enfeksiyonlar", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 203-206, Eyl. 2021