Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Alloimmune Cytopenias

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 207 - 211, 20.09.2021

Öz

Immune cytopenias occur as a result of the destruction of erythrocytes, platelets, and neutrophils or more than one cell line at the same time through the immune system stimulated by autoantibodies or alloantibodies. Alloantibodies are formed when the organism is stimulated when it encounters antigens of the same type, called alloantigen or isoantigen, and which do not belong to it. Examples include blood group antigens and tissue group antigens. These antibodies usually cause the destruction of blood cells for a temporary period. Autoimmunity, on the other hand, is when the immune tolerance is disrupted and the entire defence system of the organism sees its own antigens as foreign and causes the destruction/damage of the cells. Autoimmune diseases can affect all organ systems. Alloimmunization may present with blood transfusion reactions, neonatal cytopenias or graft rejection after organ transplantation. In this article, blood transfusion reactions and alloimmune cytopenias of newborns will be discussed.

Kaynakça

 • 1. Sahdev I, Abdel-Azim H. Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Lanzkowsky P, Lipton MJ, Manual of PediatricHematology and Oncology 6th ed. Academic Press: London 2016;31:577-620. google scholar
 • 2. Vengelen-Tyler V (ed). Noninfectious Complications of Blood Transfusion. In: Technical Manual. 12th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks 1996:558-9. google scholar
 • 3. Lane TA. Transfusion Reactions In: Blood Transfusion Therapy: A Physician Handbook. 5th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 1996:103115. google scholar
 • 4. Schroeder ML: Principles and Practice of Transfusion Medicine. In: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th ed. Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM editors. Egypt, Mass Publishing Co. 1999:817-74. google scholar
 • 5. Ar MC. Trombosit Transfüzyonu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi. 2005;44:151-161. google scholar
 • 6. Chavez MF, Mulinare J, Edmonds LD. Epimemiyology of Rh Haemolytic disease of newborn in the United States. J Am Med Assoc 1991;265:3270-4. google scholar
 • 7. Dean L. Blood group and red celantigens. National center for biotechnology information (NCBI). National Library of Medicine, National Intitutes of Health Bethesda, 2005. google scholar
 • 8. McDonnel M, Hannam S, DevaneSP. Hydrops fetalis due to ABO incompatibility: ArcDis Child Fetal Neonatal Ed 1998;78:220-5. google scholar
 • 9. Thompson S. Eggington J, Dodd A, Qureshi R, Turner E. Late developing red cell antibodies in pregnancy. Transfusion Medicine 2003;18:8-9. google scholar
 • 10. Bertil Glader. Immune haemolytic anemias. In Arceci R.J, Hann IM and Smith OP editors. Pediatric Hematology. 3rd ed. Oxford. Blackwell Publishing 2006.p.151-70. google scholar
 • 11. Espinoza JP, Caradeux J, Norwitz ER. Fetal and neonatal alloimmun thrombocytopenia. Rew Obstet Gynecol 2013;6:15-21. google scholar
 • 12. Ünal S. Fetal ve Neonatal Alloimmun Trombositopeni. In Ören H, Koç A, Bör Ö, editors. TPHD Eğitim Serisi-III, Yenidoğan Hematolojisi. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2016;1(3):551-6. google scholar
 • 13. Kaplan C. Neonatal alloimmune thrombocytopenia. Haematologica 2008;93:805-7. google scholar
 • 14. Roberts I, Stanworth S, Murray NA. Thrombocytopenia in the neonate. Blood Rev 2008;22:173-86. google scholar
 • 15. Farruga P. Immune neutropenias of infancy and childhood. World J Pediatr 2016;12:142-8. google scholar
 • 16. Walkovich KJ, Newburge PE. Leucophenia. In: Keligmann RM, Stanton BF, Geme JW, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Pheledephia, Elsevier, 2016;1047-53. google scholar
 • 17. Koç, A. İmmun Nötropeniler. Ören H, Karakaş Z, Koç A, Özbek NY, editorler. TPHD Eğitim Serisi-V, Lökosit Hastalıkları. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2017;2(5):232-43. google scholar
 • 18. Dinauer MC, Newburger PE, Borregaard N. Phagocytesystem 1 and disorders of granulopoiesis and granulocyte function In. Nathan and Oski’s hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philedelphia, Elsevier Saunders, 2015;773-847. google scholar

Alloimmun Sitopeniler

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 207 - 211, 20.09.2021

Öz

İmmunsitopeniler eritrosit, trombosit ve nötrofillerin veya aynı anda bir- den fazla hücre serisinin “otoantikorlar” veya “alloantikorlar” tarafından uyarılmış immun sistem aracılığı ile yıkımı sonucu meydana gelir. Alloantikorlar, organizmanın karşılaştığı alloantijen veya izoantijen deni- len aynı türden ve kendine ait olmayan antijenlerle uyarılması ile oluşur. Kan grubu ve doku grubu antijenleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Oluşan bu antikorlar genellikle geçici bir dönem kan hücrelerinin yıkımına neden olurlar. Otoimunite ise immun toleransın bozularak organizmanın tüm savunma sisteminin kendi antijenlerini yabancı görmesi ve hücrelerin yıkımına/ hasarına yol açmasıdır. Otoimmun hastalıklar tüm organ sistemlerini etkileyebilir. Alloimmunizasyon kan transfüzyonu reaksiyonları, yenidoğan sitopenileri veya organ transplantasyonu sonrası görülen greft rejekti ile karşımıza çıkabilir. Bu yazıda kan transfüzyonu reaksiyonları ve yenidoğanın alloim- munsitopenilerinden bahsedilecektir.

Kaynakça

 • 1. Sahdev I, Abdel-Azim H. Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Lanzkowsky P, Lipton MJ, Manual of PediatricHematology and Oncology 6th ed. Academic Press: London 2016;31:577-620. google scholar
 • 2. Vengelen-Tyler V (ed). Noninfectious Complications of Blood Transfusion. In: Technical Manual. 12th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks 1996:558-9. google scholar
 • 3. Lane TA. Transfusion Reactions In: Blood Transfusion Therapy: A Physician Handbook. 5th ed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 1996:103115. google scholar
 • 4. Schroeder ML: Principles and Practice of Transfusion Medicine. In: Wintrobe’s Clinical Hematology 10th ed. Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM editors. Egypt, Mass Publishing Co. 1999:817-74. google scholar
 • 5. Ar MC. Trombosit Transfüzyonu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi. 2005;44:151-161. google scholar
 • 6. Chavez MF, Mulinare J, Edmonds LD. Epimemiyology of Rh Haemolytic disease of newborn in the United States. J Am Med Assoc 1991;265:3270-4. google scholar
 • 7. Dean L. Blood group and red celantigens. National center for biotechnology information (NCBI). National Library of Medicine, National Intitutes of Health Bethesda, 2005. google scholar
 • 8. McDonnel M, Hannam S, DevaneSP. Hydrops fetalis due to ABO incompatibility: ArcDis Child Fetal Neonatal Ed 1998;78:220-5. google scholar
 • 9. Thompson S. Eggington J, Dodd A, Qureshi R, Turner E. Late developing red cell antibodies in pregnancy. Transfusion Medicine 2003;18:8-9. google scholar
 • 10. Bertil Glader. Immune haemolytic anemias. In Arceci R.J, Hann IM and Smith OP editors. Pediatric Hematology. 3rd ed. Oxford. Blackwell Publishing 2006.p.151-70. google scholar
 • 11. Espinoza JP, Caradeux J, Norwitz ER. Fetal and neonatal alloimmun thrombocytopenia. Rew Obstet Gynecol 2013;6:15-21. google scholar
 • 12. Ünal S. Fetal ve Neonatal Alloimmun Trombositopeni. In Ören H, Koç A, Bör Ö, editors. TPHD Eğitim Serisi-III, Yenidoğan Hematolojisi. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2016;1(3):551-6. google scholar
 • 13. Kaplan C. Neonatal alloimmune thrombocytopenia. Haematologica 2008;93:805-7. google scholar
 • 14. Roberts I, Stanworth S, Murray NA. Thrombocytopenia in the neonate. Blood Rev 2008;22:173-86. google scholar
 • 15. Farruga P. Immune neutropenias of infancy and childhood. World J Pediatr 2016;12:142-8. google scholar
 • 16. Walkovich KJ, Newburge PE. Leucophenia. In: Keligmann RM, Stanton BF, Geme JW, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. Pheledephia, Elsevier, 2016;1047-53. google scholar
 • 17. Koç, A. İmmun Nötropeniler. Ören H, Karakaş Z, Koç A, Özbek NY, editorler. TPHD Eğitim Serisi-V, Lökosit Hastalıkları. Galenos Yayıncılık, İstanbul. 2017;2(5):232-43. google scholar
 • 18. Dinauer MC, Newburger PE, Borregaard N. Phagocytesystem 1 and disorders of granulopoiesis and granulocyte function In. Nathan and Oski’s hematology and oncology of infancy and childhood. 8th ed. Philedelphia, Elsevier Saunders, 2015;773-847. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Pediatri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Selime AYDOĞDU (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0003-3380-3080
Türkiye

Destekleyen Kurum yoktur
Teşekkür Yoktur
Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jchild875023, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {207 - 211}, doi = {}, title = {Alloimmun Sitopeniler}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Selime} }
APA Aydoğdu, S. (2021). Alloimmun Sitopeniler . Çocuk Dergisi , 21 (2) , 207-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/875023
MLA Aydoğdu, S. "Alloimmun Sitopeniler" . Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 207-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/64961/875023>
Chicago Aydoğdu, S. "Alloimmun Sitopeniler". Çocuk Dergisi 21 (2021 ): 207-211
RIS TY - JOUR T1 - Alloimmun Sitopeniler AU - Selime Aydoğdu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 211 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Alloimmun Sitopeniler %A Selime Aydoğdu %T Alloimmun Sitopeniler %D 2021 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Selime . "Alloimmun Sitopeniler". Çocuk Dergisi 21 / 2 (Eylül 2021): 207-211 .
AMA Aydoğdu S. Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 207-211.
Vancouver Aydoğdu S. Alloimmun Sitopeniler. Çocuk Dergisi. 2021; 21(2): 207-211.
IEEE S. Aydoğdu , "Alloimmun Sitopeniler", Çocuk Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 207-211, Eyl. 2021