Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 301 - 304 2019-09-30

Süt Çocukluğu Döneminde Tanı Alan Wıllıams-Beuren Sendromu Vakası: Erken Tanının Önemi
The case of williams-beuren syndrome diagnosed in infancy : the importance of early diagnosis

Fuat BUĞRUL [1] , Fahrettin DUYMUŞ [2]


Williams-Beuren sendromu (WBS) 7. kromozomun uzun kolunun 11.23 bölgesinin mikrodelesyonu sonucu oluşan 1/ 20.000 sıklığında görülen nadir bir hastalıktır. Karakteristik yüz özelliklerine zihinsel yetersizlik, konjenital kalp anomalileri ve endokrin bozukluklar eşlik edebilir. Tanı klinik ve laboratuvar bulgularıyla şüphelenilen vakalarda floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi kullanılarak delesyonun gösterilmesiyle konur. Bu yazıda, WBS tanısı alan 8 aylıkbir vakanın tipik ve atipik bulguları tanımlanmış ve erken tanının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.


Abstract:

Williams-Beuren syndrome (WBS) is a rare disease with a frequency of 1/20000 caused by  the microdeletion of 11.23 regions of the long arm of chromosome 7. The characteristic facial features of WBS may be accompanied by the  mental deficiency, congenital heart abnormalities and endocrine disorders. The diagnosis is made by demonstrating the deletion using fluorescence in situ hybridization (FISH) in the cases suspected by the clinical and the laboratory findings.  The typical and atypical findings of an 8-month-old patient diagnosed with WBS is described  in this article and our aim is to emphasize the importance of early diagnosis of WBS .

 • 1. Williams JC, Barratt-Boyes BG, Lowe JB. Supravalvular aortic stenosis. Circulation. 1961;24:1311-8.
 • 2. Beuren AJ, Schulze C, Eberle P, Harmjanz D, Apitz J. The syndromeof supravalvular aortic stenosis, peripheral pulmonary stenosýs,mental retardation and similar facial appearance. Am J Cardiol 1964;13:471-483.
 • 3.Committee on Genetics. American Academy of Pediatrics: Healthcare supervision for children with Williams Syndrome. Pediatr 2001;107:1192-1204.
 • 4. Pober BR. Williams–Beuren Syndrome. N Engl J Med. 2010 ;362(3):239-52.
 • 5. Morris CA. Introduction: Williams Syndrome. Am J Med Genet C. Semin Med Genet. 2010; 154C(2): 203–208.
 • 6. Pober BR, Johnson M, Urban Z. Mechanisms and treatment of cardiovascular disease in Williams-Beuren syndrome. J Clin Invest. 2008;118(5):1606-15.
 • 7. Eronen M, Peippo M, Hiippala A, Raatikka M, Arvio M, Johansson R, Kähkönen M. Cardiovascular manifestations in 75 patients with Williams syndrome. J Med Genet. 2002; 39(8):554-8.
 • 8. Culler FL, Jones KL, Deftos LJ. Imparied calcitonin secretion in patients with Williams syndrome. J Pediatr. 1985 Nov;107(5):720-3.
 • 9. Cambiaso P, Orazi C, Digilio MC et al. Thyroid Morphology and Subclinical Hypothyroidism in Children and Adolescents with Williams Syndrome. J Pediatr. 2007;150(1):62-5.
 • 10. Kim YM, Cho JH, Kang E, Lee BH, Choi JH, Yoo HW. Endocrine dysfunctions in children with Williams-Beuren syndrome. Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2016;21(1):15-20.
 • 11. Sforzini C, Milani D, Fossali E, Barbato A, Grumieri G, Bianchetti MG, Selicorni A. Renal tract ultrasonography and calcium homeostasis in Williams-Beuren syndrome. Pediatr Nephrol. 2002; 17(11):899-902.
 • 12. Viana MM, Frasson M, Galvão H, Leão LL, Stofanko M, Gonçalves- Dornelas H, da Silva Cunha P. Ocular Features in 16 Brazilian Patients with Williams-Beuren Syndrome. Ophthalmic Genet. 2015;36(3):234-8.
 • 13. Gothelf D, Farber N, Raveh E, Apter A, Attias J. Hyperacusis in Williams syndrome: characteristics and associated neuroaudiologic abnormalites. Neurology. 2006;14;66(3):390
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2276-4410
Yazar: Fuat BUĞRUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8130-9792
Yazar: Fahrettin DUYMUŞ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Süt Çocukluğu Döneminde Tanı Alan Wıllıams-Beuren Sendromu Vakası: Erken Tanının Önemi %A Fuat BUĞRUL , Fahrettin DUYMUŞ %T Süt Çocukluğu Döneminde Tanı Alan Wıllıams-Beuren Sendromu Vakası: Erken Tanının Önemi %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 3 %R doi: 10.16899/jcm.598719 %U 10.16899/jcm.598719