Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 255 - 261 2019-09-30

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Olgularda Uyku MRG Ve Uyku Endoskopisi Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of sleep MRI and sleep endoscopy findings in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Volkan ÇAĞLAYAN [1] , Müge ÖZÇELİK KORKMAZ [2] , Şenol CİVELEK [3]


AMAÇ: Çalışmamızın amacı tıkayıcı uyku apne sendrom (TUAS) lu hastalarda üst solunum yolunda ki tıkayıcı patolojilerin değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan iki yöntemin ; uyku endoskopisi(UE) ve uyku magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının değerlendirilmesi ve  karşılaştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya TUAS tanısı olan (AHI>5) toplam 20 hasta dahil edildi. Hastaların uyku ve uyanıklık halinde MRG ile  uvulopalatal bölge, retropalatal bölge ve dil kökü seviyesinde anteroposterior(A-P) çap ve yüzey alan ölçümleri yapıldı. Uyku ve uyanıklık halinde yapılan ölçüm ortalamaları karşılaştırıldı.Bu hastalara ayrıca ameliyathane şartlarında uyku endoskopisi (UE) uygulanarak uvulopalatal,lateral farengeal ve dil kökü bölgesinde tıkanıklık düzeyi yüzde üzerinden değerlendirildi.Elde edilen verilerin korelasyonu istatiksel yöntemlerle değerlendirildi.

BULGULAR:  Uyku MRG değerlendirilmesinde her üç bölgede de uyanık pozisyonda yapılan ölçümlere göre istatiksel olarak anlamlı azalma görüldü(p<0.001). UE ile uvulopalatal ve dil kökü düzeyinde %50 ve üzeri tıkanıklık gözlenen hastaların , çap ve yüzey ölçüm alanları ortalaması %50 den az tıkanıklık saptanan hastalara göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.05). Bu nedenle UE ve Uyku MRG yöntemlerinin verileri birbiri ile uyumlu olarak yorumlandı (p<0.05)

SONUÇ: UE bulgularının  daha objektif bir teknik olan Uyku MRG bulguları ile uyumlu olması, UE ‘nin etkinliğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte UE daha az ekipmanla uygulanabilmekte  ve  operasyon öncesi tıkanıklığa yol açan bölgenin  direk görüntülemesine imkan tanımaktadır. 

OBJECTIVE: In this study we aimed to compare the findings of  two methods which developed for the diagnosis of obstructive pathology in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS); sleep endoscopy and dynamic sleep magnetic resonance imaging (MRI) .

METHODS: A total of 20 patients with OSAS (AHI> 5) were included in the study. Anteroposterior (A-P) diameter and surface area measurements of uvulopalatal region, retropalatal region and tongue root were performed by MRI in sleep and wakefulness. The mean measurement of sleep and wakefulness were compared. In these patients, sleep endoscopy (UE) was performed under operating room conditions. The correlation of the obtained data was evaluated by statistical methods.

RESULTS: There was a statistically significant decrease in sleep MRI evaluation in all three regions compared to measurements in awake position (p <0.001). The mean diameter and surface area of the patients with UE occured at 50% or more at the level of uvulopalatal and tongue root were statistically significantly lower than those with less than 50% obstruction (p <0.05). Therefore, UE and Sleep MRI data were interpreted as compatible with each other (p <0.05).

CONCLUSION: Similarity of UE findings with sleep MRI findings, which is a more objective technique, is important in terms of showing the effectiveness of UE. In addition, the UE is more advantageous in that it can be applied with less equipment and allows direct visualization of the pre-operative occlusion site.

 • 1- Guilleminault C, Tilkian A, Dement WC. The sleep apnea syndromes. Annu Rev Med 1976;27:465–84.
 • 2- Hudgel DW. Mechanisms of obstructive sleep apnea. Chest 1992;101:541–9.
 • 3- P.E. Peppard, T. Young, J.H. Barnet, M. Palta, E.W. Hagen, K.M. Hla, Increased Prevalence of Sleep-Disordered Breathing in Adults, Am. J. Epidemiol. 2013;177: 1006–14
 • 4- A.S. Jordan, D.G. McSharry, A.Malhotra.Adult obstructive sleep apnoea.Lancet.2014;383: 736–47.
 • 5- Rabelo FAW et al. Propofol-induced sleep: Polysomnographic evaluation of patients with obstructive sleep apnea and controls. Otolaryngol Head Neck Surg .2010;142: 218-24
 • 6- Croft CB, Pringle M Sleep nasendoscopy: a technique of assessment in snoring and obstructive sleep apnoea. Clin Otolaryngol. Allied Sci. 1991;16:504–9
 • 7- Xiong YP, Yi HL, Yin SK et al. Predictors of surgical outcomes of uvulopalatopharyngoplasty for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;7.
 • 8- Berry S, Roblin G, Williams A, Watkins A, Whittet HB. Validity of sleep nasendoscopy in the investigation of sleep related breathing disorders. Laryngoscope. 2005;115:538-40
 • 9- Test-retest reliability of drug-induced sleep endoscopy. Rodriguez-Bruno K, Goldberg AN, McCulloch CE, Kezirian EJ. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;140:646-51.
 • 10- Barrera JE, Holbrook HS, Santos J, et al. Sleep MRI: novel technique to identify airway obstruction in obstructive sleep apnea. Otolaryngol-Head Neck Surg. 2009;140:423–5.
 • 11- The early postoperative course of surgical sleep apnea patients. Rotenberg B, Hu A, Fuller J, Bureau Y, Arra I, Sen M. Laryngoscope. 2010;120 :1063-8.
 • 12- Camilleri AE, Ramamurthy L, Jones PH. Sleep nasendoscopy: what benefit to the management of snorers?J Laryngol Otol. 1995;109:1163-5
 • 13- Keziran EJ, Weaver EM, Criswell MA, de Vries N, Woodson BT, Piccirillo JF. Reporting results of obstrutictive sleep apnes syndrome surgery trials. Otolaryngol-Head Neck Surg.2011;144:496-9.
 • 14- Kezirian EJ, Hohenhorst W, de Vries N. Drug-induced sleep endoscopy: the VOTE classification. Eur Arch Otorhinolaryngol.2011;268:1233–6
 • 15- den Herder C, van Tinteren H, de Vries N . Sleep endoscopy versus modified Mallampati score in sleep apnea and snoring. Laryngoscope .2005;115:735–9
 • 16- Bachar G, FeinmEUSer R, Shpitzer T, Yaniv E, Nageris B, Eidelman L Laryngeal and hypopharyngeal obstruction in sleep disordered breathing patients, evaluated by sleep endoscopy .Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265 :1397-402
 • 17- Steinhart H, Kuhn-Lohmann J, Gewalt K, Constantinidis J, MertzlufftF, Iro H. Upper airway collapsibility in habitual snorers and sleep apneics: evaluation withdrug-induced sleep endoscopy. ActaOtolaryngol. 2000;120:990-4
 • 18- Hill PD, Osman EZ, Osborne JE, Lee BW. Changes in snoring during natural sleep identified by acoustic crest factor analysis at different times of night.Clin Otolaryngol Allied Sci. 2000 ;25:507-10
 • 19- Eastwood PR, Platt PR, Shepherd K, Maddison K, Hillman DR.Collapsibility of the upper airway at different concentrations of propofol anesthesia. Anesthesiology.2005;103:470–7
 • 20- Suto Y, Matsuda E, Inoue Y. MRI of the pharynx in young patients with sleep disordered breathing. Br J Radiol. 1996;69:1000-4.
 • 21- Barrera JE, Chang RC, Popelka GR, Holbrook AB. Reliability of airway obstruction analyses from Sleep MRI sequences. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;142:526-30.
 • 22- Cosentini T, Le Donne R, Mancini D, Colavita N. Magnetic resonance imaging of the upper airway in obstructive sleep apnea. Radiol Med. 2004;108:404-16.
 • 23- Fleck RJ, Amin RS, Shott SR, Mahmoud MA. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. MRI sleep studies: use of positive airway pressure support in patients with severe obstructive sleep apnea. 2014;78 :1163-6
 • 24- Moriwaki H, Inoue Y, Namba K, Suto Y, Chiba S, Moriyama H. Clinical significance of upper airway obstruction pattern during apneic episodes on ultrafast dynamic magnetic resonance imaging. Auris Nasus Larynx 2009; 36:187-91.
 • 25- Chong KB, De Vito A, Vicini C. Drug-Induced Sleep Endoscopy in Treatment Options Selection. Sleep Med Clin. 2019 ;14:33-40
 • 26- Lechner M, Wilkins D, Kotecha B. A review on drug-induced sedation endoscopy - Technique, grading systems and controversies. Sleep Med Rev. 2018;41:141-8
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5448-1896
Yazar: Volkan ÇAĞLAYAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4726-7987
Yazar: Müge ÖZÇELİK KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği,Sakarya
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9917-6254
Yazar: Şenol CİVELEK
Kurum: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz A.B.D, Istanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Olgularda Uyku MRG Ve Uyku Endoskopisi Bulgularının Karşılaştırılması %A Volkan ÇAĞLAYAN , Müge ÖZÇELİK KORKMAZ , Şenol CİVELEK %T Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Olgularda Uyku MRG Ve Uyku Endoskopisi Bulgularının Karşılaştırılması %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 3 %R doi: 10.16899/jcm.608557 %U 10.16899/jcm.608557