Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 275 - 279 2019-09-30

Yoğun Bakım Ünitelerinden izole edilen Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter and Pseudomonas İzolatlarında Karbapenem Direncinin Araştırılması

Cennet RAGBETLİ [1] , Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU [2] , Mehmet PARLAK [3]


Abstract

Background and Aims: Bu çalışmada hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalarda en sık rastlanan nonfermentatiflerden Pseudomonas ve Acinetobacter izolatlarında Çoklu ilaç dirençli (ÇİD) gelişimine sebep olan karbapenem direncinin genotipik analizlerle ortaya konulmasını amaçlanmıştır.Bu çalışmada hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalarda en sık rastlanan nonfermentatiflerden Pseudomonas ve Acinetobacter izolatlarında Çoklu ilaç dirençli (ÇİD) gelişimine sebep olan karbapenem direncinin genotipik analizlerle ortaya konulmasını amaçlanmıştır. Çalışmada, Nisan 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi YBÜ’deki hastalardan izole edilen 51 Acinetobacter baumannii ve 51 Pseudomonas aeruginosa karbapenem direnci araştırılmıştır.

Methods: İzolatlarının antimikrobiyal duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve BD Phoenix (Becton Dickinson, ABD) otomatize sistemi ile belirlenmiştir. Tüm izolatlarda karbapenem direncine yol açan IMP, VIM, GES, GIM, SPM, OXA-10, OXA-23 ve OXA-51 gen bölgeleri Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile belirlenmiştir. Ayrıca tüm izolatlarda pulse field gel electrophorez (PFGE) ile klonal ilişki ortaya konmuştur.

Results: Toplam 102 izolatın hiç birinde IMP, VIM, GES, GIM gen bölgeleri tespit edilmemiştir. A. baumannii izolatlarının tamamında en az bir gen bölgesi pozitif olmak üzere %98’i OXA-51, %77’si OXA-23 ve %4’ünde SPM geni pozitif bulunmuştur. Bu izolatlarda; %77 oranında OXA-23 ile OXA-51 ve %4 oranında OXA-23, OXA-51 ile SPM birlikteliği saptanmıştır. P. aeruginosa izolatlarında ise OXA-51 %18 ve OXA-10 ise %14 oranında tespit edilmiştir. PFGE yöntemi ile klonal ilişki analizi sonuçlarına göre A. baumannii izolatlarının kümeleşme oranı % 80 olarak belirlenirken P. aeruginosa da bu oran % 53 olarak belirlenmiştir.

Conclusions: Çalışmamızda A. baumannii suşlarının karbapenem direncinden SPM, OXA 23 ve OXA 51 ve P. aeroginosa suşlarının karbapenem direncinden OXA 10 ve OXA 51 tipi karbapenemaz sorumludur. 

A. baumannii, P aeruginosa
 • Kaynaklar1-Siegel JD, Rhinehart RN, Jackson M et al. The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Management of MDROs in healthcare settings. CDC; 1-74, 2006.
 • 2-Guideline for prevention of nasocomial pneumonia. Centers for Disease Control and Prevention. Respir Care; 39: 1191, 1994.
 • 3-Nordmann P, Poirel L, Carrer A, Toleman MA, Walsh TR. How to detect NDM-1 producers, J Clin Microbiol; 49(2): 718-21, 2011.
 • 4-Sarı H. Karbapenemlere dirençli Gram negatif basil izolatlarında imipenem-EDTA/ meropenemEDTA disk yöntemi ve modifiye Hodge test ile metallo-beta-laktamaz varlığının araştırılması. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005.
 • 5-Çiftci İH, Aşık G, Karakeçe E, Öksüz L, Yağcı S et al. Distirbution of blaOXA genes in Acinetobacter baumannii strains: a multicenter study. Microbiol Bul; 47(4): 592-602, 2013.
 • 6-Monteiro J, Widen RH, Pignatari ACC, Kubasek C, Silbert S. Rapid detection of carbapenemase genes by multiplex real-time PCR. J Antimicrob Chemother; 67(4): 906-909, 2012.
 • 7-Lye DC, Wijaya L, Chan J, Teng CP, Leo YS. Ertapenem for treatment sof extended-spectrum beta lactamase-producing and multidrug resistant. Gram-negative bacteremia Ann Acad Med Singapore; 37: 831-4, 2008.
 • 8-Yıldırım I, Ceyhan M, Gur D, Mugnaioli, C, Rossolini, G. First detection of VIM-1 type metallo beta lactamase in a multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolate from Turkey also producing the CTX-M-15 extended-spectrum beta lactamase. Int J Antimicrob Agents; 29: 621, 2007.
 • 9-Çakar A. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde ayrıştırılan P. aeruginosa izolatlarında metallo beta laktamaz enziminin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması, Hacettepe Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Programı Doktora Tezi, Ankara, 2000.
 • 10-Özgümüş OB, Caylan R, Tosun I, Sandallı C, Aydın K, Köksal I. Molecular epidemiology of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates carrying IMP-1 metallo-beta lactamase gene in a university hospital in Turkey. Microb Drug Resist; 13: 191-8, 2007.
 • 11-Aksoy MD. Karbapenemlere Dirençli Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinde Metallo Beta Laktamaz Enzimlerinin Fenotipik Ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Edirne, 2013.
 • 12-Liu S, Wang Y, Xu J, Li Y, Guo J, Ke Y, Yuan X, Wang L, Du X, Wang Z, Huang L, Zhang N, Chen Z. Genome sequence of an OXA23- producing, carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii strain of sequence type ST75. J Bacteriol; 194(21): 6000-1, 2012.
 • 13-Olaitan AO, Berrazeg M, Fagade OE, Adelowo OO, Alli JA, Rolain JM. Emergence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii producing OXA-23 carbapenemase, Nigeria. Int J Infect Dis; 17(6): 469-70, 2013.
 • 14-Azimi L, Talebi M, Pourshafie MR, Owlia P, Lari AR. Characterization of Carbapenemases in Extensively Drug Resistance Acinetobacter baumannii in a Burn Care Center in Iran. International Journal of Molecular and Cellular Medicine;4:1,2015.
 • 15- Turton JF, Woodford N, Glover J, Yarde S, Kaufmann ME, Pitt TL. Identification of Acinetobacter baumannii by detection of the blaOXA-51-like carbapenemase gene intrinsic to this species. Journal of Clinical Microbiology; 2974-2976, 2006.
 • 16-Gördebil S. Karbapenem dirençli Acinetobacter baumanii izolatlarında direnç genlerinin PCR ile araştırılması ve PFGE yöntemiyle genotip tayini. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, 2011.
 • 17-Çekin Y, Karagöz A, Kızılateş F, Çekin AH, Öztoprak-Halıcı N, Bülbüller N, Durmaz R. Karbapenem dirençli Pseudomonas aeroginusa’ya bağlı bir hastane enfeksiyonu salgınının incelenmesi. Mikrobiyol Bul; 47(4): 619-627, 2013.
 • 18-Yetkin G, Otlu B, Çiçek A, Kuzucu C, Durmaz R. Clinical, microbiologic and epidemiologic charecteristic of Pseudomonas aeruginosa infections in a University Hospital, Malatya, Turkey. American Journal of Infection Control; 5: 188-192, 2006.
 • 19-Falagas ME, Kopterides P. Risk factors for the isolation of multi-drug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa: a systematic review of the literature J Hosp Infect; 64: 7-15, 2006.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5876-5215
Yazar: Cennet RAGBETLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SBÜ. VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1048-8268
Yazar: Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1048-8268
Yazar: Mehmet PARLAK
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.
Proje Numarası 2014-TF-U109 nolu TIPTA UZMANLIK TEZ projesi olarak
Teşekkür Teşekkürlerimizi sunarız
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Yoğun Bakım Ünitelerinden izole edilen Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter and Pseudomonas İzolatlarında Karbapenem Direncinin Araştırılması %A Cennet RAGBETLİ , Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU , Mehmet PARLAK %T Yoğun Bakım Ünitelerinden izole edilen Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter and Pseudomonas İzolatlarında Karbapenem Direncinin Araştırılması %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 3 %R doi: 10.16899/jcm.609560 %U 10.16899/jcm.609560