Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 4, Sayfalar 424 - 431 2019-12-31

Nöroleptik Malign Sendrom nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları

Mehmet BALTACIOĞLU [1] , Çiçek HOCAOĞLU [2]


Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), santral dopaminerjik sistemi etkileyen ilaçların, en sık da antipsikotiklerin kullanımı sonrası ortaya çıkan nadir görülen fakat hayatı tehdit eden idiyosenkratik bir reaksiyondur. Klinik olarak yüksek ateş, musküler rijidite, bilinç değişiklikleri, otonomik disfonksiyon, serum kreatin fosfokinaz düzeyinde yükselme ve lökositoz ile karakterizedir. Antipsikotik tedavinin herhangi bir döneminde görülebilmekle birlikte genellikle ilaca başlandıktan ya da ilaç dozu arttırıldıktan sonraki ilk 24-72 saatlik süre içerisinde gelişebilmektedir. Görülme sıklığı % 0.02-3’ler civarındadır. Her yaş ve cinsiyet de görülebilmekle birlikte 40 yaş altında ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Çocukluk yaş grubunda ise nadir görülmektedir. Tanı ve tedavisi çeşitli zorlukları içermektedir. Çeşitli tanı ölçütleri geliştirilmiş olmasına rağmen üzerinde uzlaşı sağlanabilmiş herhangi bir tanı testi henüz geliştirilememiştir. Tedavisi acildir ve yoğun bakım şartlarında yapılmalıdır. Tedavide gecikme mortalite ile sonuçlanabilmektedir. NMS, antipsikotik kullanımına bağlı gelişen, ayırıcı tanıdaki güçlükler nedeniyle zaman zaman atlanabilen, gecikmiş müdahalelerde mortalite ile sonuçlanabilen, ciddi bir komplikasyondur. Özellikle çoklu, yüksek potensli ve parenteral antipsikotik kullanımı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bu derleme çalışması, güncel veriler ışığında nöroleptik malign sendromun etiyoloji,  tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeleri incelemeyi amaçlamaktadır


Nöroleptik Malign Sendrom, ayırıcı tanı
  • 1.Tomruk NB, Poyraz BÇ, Kılıç A, Karşıdağ Ç, Alpay N. Uzun süreli kombine antipsikotik tedavi sırasında nöroleptik malign sendrom: olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010; 23:142-144.2.Belvederi Murri M, Guaglianone A, Bugliani M, Calcagno P, Respino M, Serafini G, et al. Second-generation antipsychotics and neuroleptic malignantsyndrome: systematic review and case report analysis. Drugs RD. 2015;15(1):45-62.3.Öncü H, Hariri A, Ceylan ME. Nöroleptik malign sendrom. Düşünen Adam Dergisi. 1998; 11 (4): 30-35
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3332-7117
Yazar: Mehmet BALTACIOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6613-4317
Yazar: Çiçek HOCAOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Nöroleptik Malign Sendrom nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları %A Mehmet BALTACIOĞLU , Çiçek HOCAOĞLU %T Nöroleptik Malign Sendrom nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 4 %R %U