Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 4, Sayfalar 410 - 411 2019-12-31

Hışıltılı Çocuğun Ayırıcı Tanısında, Boş Biberon Emmenin Neden Olduğu Chilaiditi Sendromu
In The Differential Diagnosis of Wheezy infant, Chilaiditi Syndrome Caused by Empty Bottle Absorption

İlknur BOSTANCI [1] , Çiğdem ÜNER [2] , Derya ERDOĞAN [3]


Chilaiditi sendromu, kolon veya ince bağırsakta hepatodiafragmatik interpozisyon olarak tanımlanır. Wheezy infant ve Chilaiditi sendromu literatürde tariff edilmemiştir. Ayırıcı tanı için alınan akciğer grafileri tam olarak değerlendirilmelidir. Hışıltıtlı çocuklarda sağ diyafram altındaki havanın önemini vurguluyoruz.
Chilaiditi syndrome is defined as hepatodiaphragmatic interposition of colon or small intestine. Wheezy infant and Chilaiditi syndrome are not described in the literature. Radiographs of the lung taken for differential diagnosis should be fully evaluated. We emphasize the importance of air under the right diaphragm in the wheezy infant.
  • 1. Muglia C, Oppenheimer J. Wheezing in Infancy: An Overview of RecentLiterature.CurrAllergyAsthmaRep. 2017, 11;17(10):67
  • 2. Evrengül H, Yüksel S, Orpak S, Özhan B, Ağladıoğlu K. ChilaiditiSyndrome. J Pediatr. 2016;173:260
  • 3. Erdem SB, Nacaroğlu HT, Karkıner CŞÜ, Alper H, Can D. Chilaiditi Syndrome in Two Cases Presented with Respiratory Distress Symptoms. Turk Thorac J. 2015;16(2):97-100
  • 4. Williams H. On theedge of the film... Chilaiditi’ssign. ArchDis Child EducPract Ed. 2014;99(1):15-6, 41
  • 5. Pité H, Gaspar Â, Morais-Almeida M. Preschool-agewheezingphenotypesand asthma persistence in adolescents.Allergy Asthma Proc. 2016;37(3):231-41
  • 6. Tan TS, Tan JS Chilaiditi syndrome: an uncommon cause of dyspnoea. Br J Hosp Med (Lond). 2019 2;80 (1):55.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: İlknur BOSTANCI
Kurum: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem ÜNER
Kurum: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Derya ERDOĞAN
Kurum: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine In The Differential Diagnosis of Wheezy infant, Chilaiditi Syndrome Caused by Empty Bottle Absorption %A İlknur BOSTANCI , Çiğdem ÜNER , Derya ERDOĞAN %T In The Differential Diagnosis of Wheezy infant, Chilaiditi Syndrome Caused by Empty Bottle Absorption %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 4 %R doi: 10.16899/jcm.661326 %U 10.16899/jcm.661326