Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 146 - 148 2020-03-31

Çomak Parmak İle Başvuran Atipik Çölyak Hastalığı Olgusu
Atypical celiac disease presenting with clubbing

Ayşegül BÜKÜLMEZ [1] , Ecenur ÖZEKE [2] , Tuğba GÜRSOY KOCA [3]


Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde gluten maruziyeti sonucu ince barsak mukozasında inflamasyon ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Hastaların çok büyük bir kısmında karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, kilo kaybı gibi gastrointestinal sistem yakınmaları görülürken; elektrolit bozuklukları, hematolojik, kas, kemik, eklem tutulumu gibi ekstraintestinal yakınmalarla başvuran hasta sayısı da azımsanmayacak ölçüde çoktur. Burada çomak parmak şikayeti, gelişme geriliği, halsizlik yakınmaları ile başvurarak çölyak tanısı alan glutensiz diyetle 4. ayda kliniği düzelen 12 yaşında bir kız olgu sunuldu.

Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde gluten maruziyeti sonucu ince barsak mukozasında inflamasyon ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Hastaların çok büyük bir kısmında karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, kilo kaybı gibi gastrointestinal sistem yakınmaları görülürken; elektrolit bozuklukları, hematolojik, kas, kemik, eklem tutulumu gibi ekstraintestinal yakınmalarla başvuran hasta sayısı da azımsanmayacak ölçüde çoktur. Burada çomak parmak şikayeti, gelişme geriliği, halsizlik yakınmaları ile başvurarak çölyak tanısı alan glutensiz diyetle 4. ayda kliniği düzelen 12 yaşında bir kız olgu sunuldu.


Celiac disease is an autoimmune disease characterized by inflammation of the small intestinal mucosa due to gluten exposure in individuals with genetic predisposition. Gastrointestinal symptoms such as abdominal pain, diarrhea, loss of appetite and weight loss are seen in majority of the patients. The number of patients presenting with extraintestinal complaints for instance electrolyte disorders, hematologic, muscle, bone, and joint involvement is also considerably high. In this case, we discuss a 12-year-old girl who was recovered from the clinic at 4 months with a gluten-free diagnosis of celiac disease as she presented with complaints of clubbing, developmental delay, and fatigue.Celiac disease is an autoimmune disease characterized by inflammation of the small intestinal mucosa due to gluten exposure in individuals with genetic predisposition. Gastrointestinal symptoms such as abdominal pain, diarrhea, loss of appetite and weight loss are seen in majority of the patients. The number of patients presenting with extraintestinal complaints for instance electrolyte disorders, hematologic, muscle, bone, and joint involvement is also considerably high. In this case, we discuss a 12-year-old girl who was recovered from the clinic at 4 months with a gluten-free diagnosis of celiac disease as she presented with complaints of clubbing, developmental delay, and fatigue.


  • 1. Lebwohl B, Sanders,DS Green PHR. Coeliac disease Lancet 2018; 391: 70–81
  • 2. Durham J Heide S. Temples HS.Celiac Disease in the Pediatric Population J Pediatr Health Care. 2018 ;32(6):627-31.
  • 3. Hanssen-flaschen J, Nordberg J. Clubbing and hypertrophic osteoarthropathy. Clin Chest Med 1987;8(2): 287–98.
  • 4. Vandemergel X, Renneboog B. Prevalence, aetiologies and significance of clubbing in a department of general internal medicine. Eur J Intern Med. 2008;19(5):325–29.
  • 5. Shah K, Rubian AI. Nail Disorders as Signs of Pediatric Systemic Disease Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2012;42:204-11.
  • 6. Hill ID, Dirks MH, Liptak GS, Colletti RB, Fasano A, Guandalini S. et al. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;40(1):1–19.
  • 7. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, Mearin ML, Phillips A, Shamir R, et al. European society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(1) 136–60.
  • 8. Dalgic B, Sari S, Basturk B, Ensari A, Egritas O, Bukulmez A, Baris Z.;Turkish Celiac Study Group Prevalence of celiac disease in healthy Turkish school children Am J Gastroenterol. 2011 Aug;106(8):1565 Note: Yasar, Aslan [corrected to Dogan, Yasar]]. Am J Gastroenterol. 2011;106(8):1512–17.
  • 9. Moore JK, West SR, Robins G. Advances in celiac disease. Vol. 27, Curr Opin Gastroenterol. 2011; 27(2): 112–18.
  • 10. Kaukinen K, Lindfors K, Collin P, Koskinen O, Maki M. Coeliac disease - A diagnostic and therapeutic challenge. Clin Chem Lab Med. 2010;48(9):1205–16.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi bahar
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6013-5172
Yazar: Ayşegül BÜKÜLMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0211-5680
Yazar: Ecenur ÖZEKE
Kurum: Iscehisar State Hospital
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5391-1161
Yazar: Tuğba GÜRSOY KOCA
Kurum: Isparta City Hospital Isparta /Turkey
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 18 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

AMA BÜKÜLMEZ A , ÖZEKE E , GÜRSOY KOCA T . Atypical celiac disease presenting with clubbing. J Contemp Med. 2020; 10(1): 146-148.