Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 102 - 107 2020-03-31

Yenidoğanlarda Konjenital Hipotiroidi Taraması ve Diğer Yararları
Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism and Its Other Benefits

Gökçe CELEP [1] , Zeynep DURMAZ [2]


AMAÇ: Bu çalışmada ilimizde konjenital hipotiroidi sıklığı ve yenidoğanlarda tiroid hormonu uyarıcı hormon (tiroid stimülan hormon (TSH)) düzeyleri üzerinden iyot eksikliği durumunun saptanması amaçlandı. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma Orta Karadeniz’de bir devlet hastanesinin Pediatri bölümünde yürütüldü. Ulusal tarama programı ile hastane kayıtlarından elde edilen tiroid işlev testlerinin sonuçları sunuldu. İyot eksikliği durumu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen epidemiyolojik kriterlere göre dolaylı olarak tanımlandı. BULGULAR: Bin üç yüz yirmi dört term, sağlıklı yenidoğanın değerlendirildiği bu retrospektif, kesitsel çalışmada katılımcılarının çoğunda tiroid işlevleri normal sınırlarda idi. Katılımcıların %15,4’ünde yenidoğanın geçici tirotropinemisi, %2,7’sinde subklinik hipotiroidi, %1,5’inde konjenital hipotiroidi saptandı. Hipertiritropinemi sıklığı %26,1 idi, bu durum DSÖ’ne göre “orta düzeyde iyot eksikliği bölgesi” kriterleri ile uyumluydu. SONUÇ: İlimiz için konjenital hipotirioidi ve iyot eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastaların klinik takibi ve tedavisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından yürütülebilir. Tiroid işlev testlerinin değerlendirilmesi yenidoğan dönemi tiroid bozukluklarının tanısında tek araç olarak görünmektedir. Bu sayede saptanan dolaylı epidemiyolojik veriler, yaşanılan bölgenin iyot eksikliği sıklığı hakkında da bilgi sağlar. Yenidoğan tarama programı sonuçlarının doğru yorumlanması önlenebilir bir besinsel eksiklik sorununun da çözülmesine yardımcı olur.

AMAÇ: Bu çalışmada ilimizde konjenital hipotiroidi sıklığı ve yenidoğanlarda tiroid hormonu uyarıcı hormon (tiroid stimülan hormon (TSH)) düzeyleri üzerinden iyot eksikliği durumunun saptanması amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma Orta Karadeniz’de bir devlet hastanesinin Pediatri bölümünde yürütüldü. Ulusal tarama programı ile hastane kayıtlarından elde edilen tiroid işlev testlerinin sonuçları sunuldu. İyot eksikliği durumu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen epidemiyolojik kriterlere göre dolaylı olarak tanımlandı.

BULGULAR: Bin üç yüz yirmi dört term, sağlıklı yenidoğanın değerlendirildiği bu retrospektif, kesitsel çalışmada katılımcılarının çoğunda tiroid işlevleri normal sınırlarda idi. Katılımcıların %15,4’ünde yenidoğanın geçici tirotropinemisi, %2,7’sinde subklinik hipotiroidi, %1,5’inde konjenital hipotiroidi saptandı. Hipertiritropinemi sıklığı %26,1 idi, bu durum DSÖ’ne göre “orta düzeyde iyot eksikliği bölgesi” kriterleri ile uyumluydu.

SONUÇ: İlimiz için konjenital hipotirioidi ve iyot eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastaların klinik takibi ve tedavisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından yürütülebilir. Tiroid işlev testlerinin değerlendirilmesi yenidoğan dönemi tiroid bozukluklarının tanısında tek araç olarak görünmektedir. Bu sayede saptanan dolaylı epidemiyolojik veriler, yaşanılan bölgenin iyot eksikliği sıklığı hakkında da bilgi sağlar. Yenidoğan tarama programı sonuçlarının doğru yorumlanması önlenebilir bir besinsel eksiklik sorununun da çözülmesine yardımcı olur.


ABSTRACT AIM: We aimed to evaluate the prevalence of congenital hypothyroidism and analyze neonatal thyroid stimulating hormone (TSH) levels to estimate iodine status in our province. MATERIALS and METHODS: This study was conducted in the pediatric clinics of a government hospital in middle-northern Turkey. The data of national neonatal screening program (NNSP) for congenital hypothyroidism and thyroid function tests (free tetraiodothyronine (fT4), TSH) through hospital records were presented. The rate and severity of iodine deficiency was assessed by using the WHO epidemiologic criteria RESULTS: In this retrospectively designed cross-sectional study 1324 newborns were evaluated. Most of the participants had normal thyroid functions, 15.4% had transient hyperthyrotropinemia of the newborn, 2.7% had subclinical hypothyroidism 1.5% had congenital hypothyroidism (CH). The prevalence of hyperthyrotropinemia was high (26.1%), revealing moderate iodine deficiency. CONCLUSION: Hyperthyrotropinemia is a significant problem in our province. The clinical follow up of the patients can be managed by general pediatricians. Evaluating TSH and fT4 levels seems to be the only way of diagnosing thyroid disorders of the newborn and provides indirect epidemiologic clues for iodine status of the local population. A preventable nutritional public health problem can be solved with a single step by interpreting the data of NNSP. ÖZET AMAÇ: Bu çalışmada ilimizde konjenital hipotiroidi sıklığı ve yenidoğanlarda tiroid hormonu uyarıcı hormon (tiroid stimülan hormon (TSH)) düzeyleri üzerinden iyot eksikliği durumunun saptanması amaçlandı. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma Orta Karadeniz’de bir devlet hastanesinin Pediatri bölümünde yürütüldü. Ulusal tarama programı ile hastane kayıtlarından elde edilen tiroid işlev testlerinin sonuçları sunuldu. İyot eksikliği durumu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen epidemiyolojik kriterlere göre tanımlandı. BULGULAR: Bin üç yüz yirmi dört term, sağlıklı yenidoğanın değerlendirildiği bu retrospektif, kesitsel çalışmada katılımcılarının çoğunda tiroid işlevleri normal sınırlarda idi. Katılımcıların %15,4’ünde yenidoğanın geçici tirotropinemisi, %2,7’sinde subklinik hipotiroidi, %1,5’inde konjenital hipotiroidi saptandı. Hipertiritropinemi sıklığı %26,1 idi, bu durum DSÖ’ne göre “orta düzeyde iyot eksikliği bölgesi” kriterleri ile uyumluydu. SONUÇ: İlimiz için konjenital hipotirioidi ve iyot eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastaların klinik takibi ve tedavisi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından yürütülebilir. Tiroid işlev testlerinin değerlendirilmesi yenidoğan dönemi tiroid bozukluklarının tanısında tek araç olarak görünmektedir. Bu sayede saptanan dolaylı epidemiyolojik veriler, yaşanılan bölgenin iyot eksikliği sıklığı hakkında da bilgi sağlar. Yenidoğan tarama programı sonuçlarının doğru yorumlanması önlenebilir bir besinsel eksiklik sorununun da çözülmesine yardımcı olur.
  • REFERENCES 1. Rastogi MV, LaFranci SH. Congenital hypothyroidism. Orphanet J Rare Dis [serial on the Internet] 2010; 5:17 (doi: 10.1186/1750-1172-5-17). [cited in September 2019]. Available at: http://www.ojrd.com/content/5/1/17 2. Ford G, La Franchi SH. Screening for congenital hypothyroidism: a world wide view of strategies. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2013;28(2):175–87. 3. Dilli D, Özbaş S, Acıcan D, Yamak N, Ertek M, Dilmen U. Establishment and development of a national newborn screening programme for congenital hypothyroidism in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013;5(2):73-9. 4. Fisher DA. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA, editor. 3 rd ed. Clinical Pediatric and Adolescent Endocrinology. Philadelphia, PA: Saunders; 2002. p. 164 5. Jacob H, Peters C. Screening, diagnosis and management of congenital hypothyroidism: European society for paediatric endocrinology consensus guideline. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015;100:260e3. 6. Bargagna S, Canepa G, Costagli C, et al. Neuropsychological follow-up in early treated congenital hypothyroidism: a problem-oriented approach. Thyroid 2000;10(3):243-9. 7. Kooistra L, Stemerdink N, van der MJ, Vulsma T, Kalverboer AF. Behavioural correlates of early-treated congenital hypothyroidism. Acta Paediatr 2001;90(10):1141-6. 8. Gopalakrishnan V, Joshi K, Phadke S, et al. Newborn screening for congenital hypothyroidism, galactosemia and biotinidase deficiency in Uttar Pradesh, India. Indian Pediatr. 2014;51(9):701–5. 9. Eren E, Sağlam H, Zengin A, Gül Y, Çakır EDP, Özgür T, Tarım Ö. Evaluation of the Patients with Congenital Hypothyroidism: Effect of the National Screening Program. Journal of Current Pediatrics 2011; 9(1): 28-33 10. Delange F, de Benoist B , Pretell E , Dunn JT . Iodine defi ciency in the world: where do we stand at the turn of the century? Thyroid 2001; 11(5): 437–47 . 11. Public Health Institution of Turkey. Congenital Hypothyroidism Screening Algorhytim available at:https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/224-cocuk-ve-ergen-sagligi-dairesi-baskanligi.html. Accessed in June 2019 12. WHO Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their control through salt iodisation. Geneva: WHO, 1994. WHO/ NUT/94. 6. Available from: http://apps.who.int/ iris/bitstream/10665/70715/1/WHO_NUT_94.6.pdf 13. Delange F. Neonatal thyroid screening as a monitoring tool for the control of iodine deficiency. Acta Paediatrica Supplement 1999;88(S432):21-4. 14. Aburto NJ, Abudou M, Candeias V, Wu T. Effect and safety of salt iodization to prevent iodine deficiency disorders: a systematic review with meta-analyses. Geneva: WHO, 2014. Available from: http://apps.who.int/iris/ bitstream/ 10665/148175/1/ 9789241508285_eng.pdf. 15. Official Journal of the Turkish Government. 1998, 9 June 1 23397, p 29. 16. Erdoğan MF, Demir O, Emral R, Kamel AN, Erdoğan G. More than a decade of iodine prophylaxis is needed to eradicate goiter among school age children in a moderately iodine deficient region. Thyroid 2009;19(3):265-8. 17. Yaman AK, Demirel F, Ermiş B, Pişkin IE. Maternal and neonatal urinary iodine status and its effect on neonatal TSH levels in a mildly iodine-deficient area. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013;5(2):90-4. 18. Turkısh National Institution of Statistisc. Coğrafi bölgeler. available at: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do%3Ftb_id=45%26ust id= 13accessed in June 2019 19. Çaylan N, Tezel B, Özbaş S, Şahin N, Aydın Ş, Acıcan D, et al. Neonatal Thyroid-Stimulating Hormone Screening as a Monitoring Tool for Iodine Deficiency in Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016(2);8:187-191 DOI: 10.4274/jcrpe.2526 20. Gönç EN. Thyroid Diseases in Childhood and Adolescence. In: Eds: Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar BN, Abacı A, Akçay. Basic Pediatric Endochrinology 2013, Istanbul, Nobel Tıp Kitabevleri T.pp 317-27 21. Mutlu M, Karagüzel G, Alıyazicioğlu Y, Eyüpoğlu I, Okten A, Aslan Y. Reference intervals for thyrotropin and thyroid hormones and ultrasonographic thyroid volume during the neonatal period. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25(2):120-4. 22. La Franchi SH. Approach to the diagnosis and treatment of neonatal hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(10):2959-67 23. Andıran N. Hypothyroidism. In Basic Pediatric Endochrinology 2013, Istanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Eds: Cinaz P, Darendeliler F, Akıncı A, Özkan B, Dündar BN, Abacı A, Akçay T. pp 329-47. 24. Erdoğan MF, Ağbaht K, Altunsu T, et al. Current iodine status in Turkey. J Endocrinol Invest 2009 32(7): 617. https://doi.org/10.1007/BF03346519 25. WHO, UNICEF, ICCIDD. Assessment of iodine defi ciency disorders and monitoring theirelimination: A guide for programme managers. Geneva, World Health Organization, 2001 (WHO/NHD/01.1). 26. Demographic and Health Survey (2008) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Turkish 27. Nishiyama S, Mikeda T, Okada T, Nakamura K, Kotani T, Hishinuma A. Transient hypothyroidism or persistent hyperthyrotropinemia in neonates born to mothers with excessive iodine intake. Thyroid. 2004;14(12):1077–83 28. Kara C, Günindi F, Yılmaz GC, Aydın M. Transient Congenital Hypothyroidism in Turkey: An Analysis on Frequency and Natural Course. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2016;8(2):170-179 DOI:10.4274/jcrpe.2345 29. Bona G, Prodam F, Monzani A. Subclinical hypothyroidism in children: natural history and when to treat. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013;5(Suppl 1) :23-8.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi bahar
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6250-5096
Yazar: Gökçe CELEP (Sorumlu Yazar)
Kurum: Amasya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3260-0030
Yazar: Zeynep DURMAZ
Kurum: Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin EAH
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Teşekkür Veri paylaşımı için Amasya İl sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz
Tarihler

Kabul Tarihi : 9 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

AMA CELEP G , DURMAZ Z . Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism and Its Other Benefits. J Contemp Med. 2020; 10(1): 102-107.