Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 122 - 125 2020-03-31

Medical and Nutrition and Dietetics Students’ Knowledge, Sources of Information and Attitudes Regarding Sports Dietary Supplements
Tıp Fakültesi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Sporcu Diyet Destek Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bilgi Kaynakları ve Tutumları

Faik ÖZDENGÜL [1] , Melda Pelin YARGIÇ [2]


Objective: Guides recommend that athletes consult a physician or nutritionist before using dietary supplements. The aim of this study is to measure the level of knowledge, sources of information and attitudes of medical students and nutrition dietetics students about sports dietary supplements. Material and Method: A questionnaire was applied to 151 fourth grade university students (53 medical faculty, 55 nutrition and dietetics, and 43 communication faculty as a control group) measuring their knowledge and attitudes about a total of 13 support products. Results: Nutrition and dietetics students were aware of significantly more products than medical students (p <0.001). The number of products that nutrition students correctly know is more than the medical students (p <0.001). It was determined that 45.3% of medical school students, 30.9% of nutrition dietetic students and 60.5% of communication faculty students have used these products before. Conclusion: The awareness and knowledge level of nutrition and dietetics students is generally higher than that of medical students, but both groups of students need to increase their knowledge level in order to provide adequate guidance to athletes.
Amaç: Rehberler sporculara destek ürünü kullanımı öncesi hekim ya da beslenme uzmanına danışılmasını önermektedir. Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencileri ile beslenme diyetetik bölümü öğrencilerinin sporcu destek ürünleri hakkında bilgi düzeyi, bilgi kaynakları ve tutumlarını ölçmektir. Gereç ve Yöntem: Yüz elli bir (53 tıp fakültesi, 55 beslenme ve diyetetik bölümü ve kontrol grubu olarak 43 İletişim fakültesi) dördüncü sınıf öğrencisine, toplam 13 adet destek ürün hakkında bilgi ve tutumlarını ölçen anket uygulanmıştır. Bulgular: Beslenme ve diyetetik öğrencileri, tıp öğrencilerinden anlamlı olarak daha fazla ürün hakkında farkındalık sahibidir (p<0.001). Beslenme öğrencilerinin etkisini doğru bildiği ürün sayısı tıp öğrencilerinden anlamlı olarak fazladır (p<0.001). Tıp fakültesi öğrencilerinin %45.3’ünün, beslenme diyetetik öğrencilerinin %30,9’unun, iletişim fakültesi öğrencilerinin ise %60.5'inin bu ürünleri daha önce kullandığı saptanmıştır. Sonuç: Beslenme diyetetik öğrencilerinin farkındalığı ve bilgi düzeyi genel olarak tıp öğrencilerinden daha yüksek olmakla birlikte, her iki grup öğrencinin de sporculara yeterli yönlendirme yapabilmeleri için bilgi düzeylerini artırmaları gerekmektedir.
 • 1. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. IOC consensus statement: Dietary supplements and the high-performance athlete. Vol. 52, British Journal of Sports Medicine. BMJ Publishing Group; 2018. p. 439–55.
 • 2. 2016 CRN Consumer Survey on Dietary Supplements | Council for Responsible Nutrition. https://www.crnusa.org/resources/2016-crn-consumer-survey-dietary-supplements
 • 3. de Silva A, Samarasinghe Y, Senanayake D, Lanerolle P. Dietary Supplement Intake in National-Level Sri Lankan Athletes. Vol. 20, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2010.
 • 4. Dietary Supplements Market Size & Share | Industry Report, 2019-2025. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/dietary-supplements-market
 • 5. Geller AI, Shehab N, Weidle NJ, et al. Emergency department visits for adverse events related to dietary supplements. N Engl J Med. 2015 Oct 15;373(16):1531–40. 6. Maughan RJ, Shirreffs SM, Vernec A. Making Decisions About Supplement Use. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2018;28(2):212–9.
 • 7. Froiland K, Koszewski W, Hingst J, Kopecky L. Nutritional Supplement Use among College Athletes and Their Sources of Information. Vol. 14, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Human Kinetics Publishers Inc.; 2004. p. 104–20.
 • 8. Dahlquist DT, Dieter BP, Koehle MS. Plausible ergogenic effects of vitamin D on athletic performance and recovery. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:33.
 • 9. Scofield DE, Unruh S. Dietary supplement use among adolescent athletes in central Nebraska and their sources of information. J Strength Cond Res. 2006 May;20(2):452–5. 10. Denham BE. Athlete information sources about dietary supplements: A review of extant research. Vol. 27, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. Human Kinetics Publishers Inc.; 2017. p. 325–34.
 • 11. Kulağsız C, Turgal E, Derici MK. The evaluation of knowledge and usage levels of nutritional support products among sports individuals in fitness centers in Çorum city. Anadolu Güncel Tıp Derg. 2019;1(4):85–91.
 • 12. Yarar H, Gökdemir K, Özdemir G. Elit Sporcularda Beslenme Destek Ürünü Kullanımı Ve Bilincinin Degerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Derg. 2011;13(3):1-11
 • 13. Helvacı G. Özel spor merkezlerinde aktif olarak spor yapan bireylerin beslenme destek ürünlerini kullanma eğilimleri ve ürünlere yönelik farkındalık durumları. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2017.
 • 14. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/tip_fakultesi_cep.pdf
 • 15. Mezuniyet Öncesi Beslenme ve Diyetetik Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/beslenme_ve_diyetetik.pdf
 • 16. Team RC. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2013.
 • 17. Ergen A, Bozkurt Bekoğlu F. Views Regarding Dietary Supplements in Turkey and a Research to Profile the Consumers. İşletme Araştırmaları Derg. 2016;8(1):323–41. 18. Gürün MS. Background in Use of Medicinal Herbs and Dietary Supplements; What the Physicians Should Know? Turkiye Klin J Fam Med-Special Top. 2014;5(4):6–12.
 • 19. Bora Z. Spor salonunda çalışan vücut geliştirme sporu yapan spor hocalarının, beslenme durumları ve beslenmeye bağlı takviye destek ürün kullanımlarının saptanması. Başkent Üniversitesi; 2015
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi bahar
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9670-0789
Yazar: Faik ÖZDENGÜL
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4487-5602
Yazar: Melda Pelin YARGIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Prof. Dr. Abdullah Öksüz, Prof. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, Doç. Dr. Kamile Altuntuğ, Uzm. Dr. Naila Babayeva, Dyt. Rabia Solak ve Dyt. Oğuzhan Yaylalı’ya değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Tarihler

Kabul Tarihi : 5 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

AMA ÖZDENGÜL F , YARGIÇ M . Tıp Fakültesi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Sporcu Diyet Destek Ürünleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bilgi Kaynakları ve Tutumları. J Contemp Med. 2020; 10(1): 122-125.