Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 295 - 296 2020-06-25

Basophil Count, Percentage of Basophil and Basophil Lymphocyte Ratio in Psychiatry Practice: Current Approaches and Future Directions
Psikiyatri Uygulamalarında Bazofil Sayısı, Bazofil Yüzdesi ve Bazofil Lenfosit Oranı: Güncel Yaklaşımlar ve Gelecek için Düşünceler

Mehmet Hamdi ORUM [1]


It is an easy and inexpensive method to utilize hematologic parameters in cases where we cannot get clear information from the patients. The basophils are definitely involved in immunopathologic responses to parasites, and in this respect, there may be a relationship between parasitic infections and developmental disorders. In this study, we discussed the possible uses of basophil and related parameters.

Hastalardan net bilgi alamadığımız durumlarda hematolojik parametreleri kullanmak kolay ve ucuz bir yöntemdir. Bazofiller parazitlere karşı immünopatolojik tepkilerde rol oynar ve bu açıdan paraziter enfeksiyonlar ile gelişimsel bozukluklar arasında bir ilişki olabilir. Bu çalışmada bazofil ve ilişkili parametrelerin olası kullanım alanlarını tartıştık.

  • 1. Denzel A, Maus UA, Rodriguez Gomez M, Moll C, Niedermeier M, Winter C, et al. Basophils enhance immunological memory responses. Nat Immunol 2008; 9(7):733-742.
  • 2. Parlakpinar H, Orum MH, Sagir M. Pathophysiology of myocardial ischemia reperfusion injury: A review. Med Science 2013; 2(4):935-954.
  • 3. Orum MH, Kara MZ, Egilmez OB, Kalenderoglu A. Complete blood count alterations due to the opioid use: what about the lymphocyte-related ratios, especially in monocyte to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio?. J Immunoassay Immunochem 2018; 14:1-12.
  • 4. Orum MH, Kara MZ, Egilmez OB. Mean platelet volume and neutrophil to lymphocyte ratio as parameters to indicate the severity of suicide attempt. J Immunoassay Immunochem 2018; 39(6):647-659.
  • 5. Kara MZ, Orum MH, Egilmez OB. Relationship between immune cells and violent/nonviolent suicide attempts and controls: What about the lymphocyte-related ratios and neutrophil-related parameters? Kaohsiung J Med Sci 2019; 35(5):315-316.
  • 6. Orum MH, Kara MZ, Egilmez OB. Relationship between immune cells and alcohol dependents and controls: what about the lymphocyte-related ratios? J Immunoassay Immunochem 2018; 39(3):348-350.
  • 7. Baek JH, Kim HJ, Fava M, Mischoulon D, Papakostas GI, Nierenberg A, et al. Reduced venous blood basophil count and anxious depression in patients with major depressive disorder. Psychiatry Investig 2016; 13(3):321-326.
  • 8. Celik T, Gokcen C, Aytas O, Ozcelik A, Celik M, Coban N. The prevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in stutterers is higher than in the control group. Folia Parasitologica 2015; 62. pii: 2015.066.
  • 9. Strom MA, Silverberg JI. Eczema is associated with childhood speech disorder: A retrospective analysis from the National Survey of Children's Health and the National Health Interview Survey. Journal of Pediatrics 2016; 168:185-192.
Birincil Dil en
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4154-0738
Yazar: Mehmet Hamdi ORUM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kahta State Hospital
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 10 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

AMA Orum M . Basophil Count, Percentage of Basophil and Basophil Lymphocyte Ratio in Psychiatry Practice: Current Approaches and Future Directions. J Contemp Med. 2020; 10(2): 295-296.