Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 266 - 274 2020-06-25

Kanser Hastalarında Umutsuzluk ve Manevi Bakım Algısının Değerlendirilmesi

Gülden ATAN [1] , Zülfinaz ÖZER [2] , Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN [3]


Aims: This study was conducted descriptively and cross-sectionally to evaluate hopelessness and spiritual care perceptions of cancer patients

Materials and Methods: The population of this study consisted of all cancer patients treated in an oncology department of a university hospital between June and September 2019. The sample of the study consisted of 125 patients who were 18 years or older, who had cancer and had no physical and mental problems that could prevent participation in the study, voluntarily accepted to participate in the study, and had cognitive competence to answer the questions. Data were collected by researchers using the "Personal Information Form", "BECK Hopelessness Scale" and "Spirituality and Spiritual Care Rating Scale" by face to face interview technique.

Results: The mean BECK Hopelessness Scale score of the patients was 11.63 ± 5.34. The mean score of spirituality and spiritual care scale of the patients was 66.54 ± 4.90. In addition, it was concluded that there was no statistically significant and linear relationship between spirituality and spiritual care perceptions and hopelessness levels of the patients included in the study (p> 0.05).

Conclusions: Cancer patients had moderate hopelessness. Spiritual and spiritual care perceptions of the patients were found to be high. In addition, no statistically significant relationship was found between the perceptions of spirituality and spiritual care and hopelessness levels.

Kanser, manevi bakım, umutsuzluk
 • 1. Şentürk S, Bıçak D, Akça D. Kanserli hasta yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2018; 5: 35-39.
 • 2. Karabulutlu EY, Karaman S. Kanser Hastalarında Hastalık Algısının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2015; 2(3): 271-284.
 • 3. Karabuğa H, Pinar R. Kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2013;15(2):1-16 4. Tuncay T. Genç Kanser Hastalarinin Hastalik Anlatilarinin Güçlendİrme Yaklaşimi Temelİnde Analİzİ. Toplum ve Sosyal Hizmet 2009; 20(2): 69-88.
 • 5. Şentürk V, Yaylı M, Civelek A. Bİr Hastanin Güncesi: Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalara Psikososyal Yaklaşım. Kriz Dergisi 2012;12:(1) 55-65.
 • 6. Öz F. Ümit ve Ümitsizlik, . İçinde:Öz F (editör). Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 2 Baskı. Ankara, Mattek matbaacılık 2010: 189-2018.
 • 7. Kelleci M. Kanser Hastalarının Umudunun Geliştirilmesine Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6(1): 41-47.
 • 8. Kavak F, Mankan T, Polat H, Sarıtaş S, Sarıtaş S. Hemşirelerin manevi bakıma ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(1): 21-24.
 • 9. Pınar R. Palyatif Bakım Hastalarında Manevi Bakım. Çekmece İzü Sosyal Bilimler Dergisi 2018;6(13): 51-72.
 • 10. Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr. 16 Eylül.
 • 11. McSherry W. Education issues surrounding the teaching of spirituality. Nursing Standard (through 2013), 2000; 14(42):40-43
 • 12. Albayrak A, Kurt E. Meme Kanserli Hastalarda Ağrı ve Uzuv Kaybına (Mastektomi) Bağlı Depresyon Düzeylerinin Yaşam Kalitesi ve Dindarlik İle İlişkisi. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016: 41-81.
 • 13. Seber G, Dilbaz N, Kaptanoğlu C, Tekin D. Umutsuzluk Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirliği. Kriz Dergisi 1993;1(3): 139-142.
 • 14. Durak A, Palabiyikoğlu R. Beck Umutsuzluk Ölçeğİ Geçerlİlİk Çalişmasi. Kriz Dergisi 1994;2(2): 311-319.
 • 15. Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: the hopelessness scale. J Consult Clin Psychol 1974; 42(6): 861.
 • 16. McSherry W, Draper P, Kendrick D. The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care. Int J Nurs Stud 2002;39(7):723-734.
 • 17. Ergül Ş, Bayık T. Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 23(1): 75-87.
 • 18. Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Athanasouli P, Pathiaki M, Galanos A, Pagoropoulou A, Vlahos L. Preparatory grief, psychological distress and hopelessness in advanced cancer patients. Eur J Cancer Care, 2008; 17(2): 145-151.
 • 19. Somasundaram RO, Devamani KA. A comparative study on resilience, perceived social support and hopelessness among cancer patients treated with curative and palliative care. Indian j Palliat Care 2016; 22(2):135-140
 • 20. Tan M, Karabulutlu E. Social support and hopelessness in Turkish patients with cancer. Cancer Nurs 2005; 28(3): 236.
 • 21. Nehir S, Tavşanli NG, Özdemir Ç, Akyol TA Determination of Hopelessness and the Perception of Illness in Cancer. OMEGA-Journal of Death and Dying 2019;79:115-131.
 • 22. Madani H, Pourmemari M, Moghimi M, Rashvand F. Hopelessness, Perceive Social Support and their Relationship in Iranian Patients with Cancer. Asia-Pac j Oncol Nurs 2018: 5(3): 314-319
 • 23. Yildirim Y, Sertoz OO, Uyar M, Fadiloglu C, Uslu R. Hopelessness in Turkish cancer inpatients: the relation of hopelessness with psychological and disease-related outcomes. Eur J Oncol Nurs 2009; 13(2): 81-86.
 • 24. Oztunc G, Yesil P, Paydas S, Erdogan S. Social support and hopelessness in patients with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(1): 571-578.
 • 25. Chang L-C, Li I-C. The correlation between perceptions of control and hope status in home-based cancer patients. J Nurs Res 2002;10(1):73-82.
 • 26. Benzein EG, Berg AC. The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care. Palliat Med 2005;19(3): 234-240.
 • 27. Okano Y, Okamura H, Watanabe T, Narabayashi M, Katsumata N, Ando M, Adachi I, Kazuma K, Akechi T, Uchitomi Y. Mental adjustment to first recurrence and correlated factors in patients with breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2001; 67(3): 255-262.
 • 28. Rustøen T, Wiklund I, Hanestad BR, Moum T. Nursing intervention to increase hope and quality of life in newly diagnosed cancer patients. Cancer Nurs 1998; 21: 235-245.
 • 29. Duggleby W, Ghosh S, Cooper D, Dwernychuk L. Hope in newly diagnosed cancer patients. J Pain Symptom Management 2013;46(5):661-670.
 • 30. Bener A, Alsulaiman R, Doodson L, Agathangelou T. Depression, hopelessness and social support among breast cancer patients: in highly endogamous population. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18(7): 1889-1896
 • 31. Pehlivan S, Ovayolu O, Ovayolu N, Sevinc A, Camci C. Relationship between hopelessness, loneliness, and perceived social support from family in Turkish patients with cancer. Supportive Care in Cancer 2012; 20(4): 733-739.
 • 32. Kavradım ST, Özer ZC. Kanser tanısı alan hastalarda umut. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014; 6(2): 154-164.
 • 33. Gumus AB, Cam O, Malak AT. Relationships between psychosocial adjustment and hopelessness in women with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2011; 12(2): 433-438.
 • 34. Vellone E, Rega ML, Galletti C, Cohen MZ. Hope and related variables in Italian cancer patients. Cancer Nurs 2006; 29(5): 356-366.
 • 35. Fadıloğlu Ç, Cantilav Ş, Yıldırım Y, Tokem Y. Meme kanserli kadınlarda umutsuzluk düzeyi ve baş etme davranışları arasındaki ilişki. Ege Üniv Hemşirelik Yüksekokulu Derg 2006; 22: 147-160.
 • 36. Aslan Ö, Sekmen K, Kömürcü Ş, al e. Hope in cancer patients. J Nurs College 2007; 11(2): 18-24.
 • 37. Çam O, Saka Ş, Gümüş AB. Meme Kanserli Hastaların Psikososyal Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Meme Saglıgı Dergisi 2009; 5(2): 73-81.
 • 38. Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon – Liyezon Psikiyatrisi. Baskı. İstanbul, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.,, 1993.
 • 39. Doğan S. Kronik Hastalığı Olmayan Yaşlı Bireylerde Manevi Bakım, Yaşam Kalitesi Ve Aradaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Hemşirelik Anabilim Dalı. Kars: Kafkas Üniversitesi, 2018.
 • 40. Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. Spirituality and spiritual care: a descriptive survey of nursing practices in Turkey. Contemporary nurse, 2016; 52(4): 454-461.
 • 41. Daştan NB, Buzlu S. Meme kanseri hastalarında maneviyatın etkileri ve manevi bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1): 73-78.
 • 42. Cotton SP, Levine EG, Fitzpatrick CM, Dold KH, Targ E. Exploring the relationships among spiritual well‐being, quality of life, and psychological adjustment in women with breast cancer. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer 1999; 8(5): 429-438.
 • 43. Culliford L. Spirituality and clinical care: Spiritual values and skills are increasingly recognised as necessary aspects of clinical care. 2002.
 • 44. Levine EG, Targ E. Spiritual correlates of functional well-being in women with breast cancer. Integr Cancer Ther 2002; 1(2): 166-174.
 • 45. Carpenter K, Girvin L, Kitner W, Ruth-Sahd LA. Spirituality: a dimension of holistic critical care nursing. Dimens Crit Care Nurs 2008; 27(1): 16-20.
 • 46. Pedrão RdB, Beresin R. Nursing and spirituality. Einstein (São Paulo), 2010;8(1): 86-91.
 • 47. Çınar F, Eti Aslan F. Spiritüalizm ve hemşirelik: Yoğun bakım hastalarında spiritüel bakımın önemi. J Academic Res Nurs 2017; 3(1): 37-42.
 • 48. Wong KF, Lee LY, Lee JK. Hong Kong enrolled nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Int Nurs Rev 2008; 55(3): 333-340.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8816-9537
Yazar: Gülden ATAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2431-2346
Yazar: Zülfinaz ÖZER
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0061-9490
Yazar: Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Tarihler

Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

AMA Atan G , Özer Z , Bahçecioğlu Turan G . Kanser Hastalarında Umutsuzluk ve Manevi Bakım Algısının Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2020; 10(2): 266-274.