Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 168 - 175 2020-06-25

Characteristics of Psychiatry Consultations Requested from the Neurology Clinic, Diagnostic Congruence Rates between Psychiatrists and Neurologists

Esin ERDOGAN [1] , Dursun Hakan DELİBAŞ [2] , Neslihan EŞKUT [3]


Amaç: Psikiyatri ve nöroloji merkezi sinir sistemine ait işlev bozukluklarıyla ilgilenmeleri nedeniyle ilgili hastalıklara yönelik ortak yaklaşım gerekmektedir. Bu araştırmada bir eğitim hastanesinin nöroloji kliniğinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının özellikleri, psikiyatrik hastalıkların tanı benzerlik oranları ve psikiyatri hekimi ile nöroloji hekimi arasındaki psikiyatrik tanı uyumunun araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Temmuz 2019 tarihleri arasında istenen tüm psikiyatri konsültasyonları geriye dönük olarak değerlendirilmiş, konsültan psikiyatristin belirlediği son psikiyatrik tanı ile nöroloğun belirlediği ilk psikiyatrik tanı arasındaki doğruluk oranı ve iki branş arasındaki tanı uyumu incelenmiştir. Bulgular: En sık konsültasyon istenme nedenleri sırasıyla ajitasyon (%36.5), depresyon belirtileri (%23.9) ve geçmişte psikiyatrik tedavi öyküsü (%18.9) olarak bulunmuştur. Psikiyatristler tarafından en sık konulan tanılar depresif bozukluklar (%29.7), anksiyete bozuklukları (%19.8) ve kognitif bozukluklardır (%10.9). Doğru tanınma oranları alkol/madde kullanım bozuklukları (A/MKB) (%83.3) ve kognitif bozukluklar (%73.7) için yüksek saptanırken, somatizasyon bozukluğu (%50) ve anksiyete bozuklukları (%29.2) için düşük saptanmıştır. A/MKB için iki hekim arasındaki tanı uyumu yüksek (kappa=0.62), kognitif bozukluklar ve depresif bozukluklar için orta düzeydedir (kappa=0.57, kappa=0.42). Sonuç: Bu çalışma A/MKB’nun nörologlar tarafından iyi tanındığını, ancak yatan hastalarda sıklıkla görülen anksiyete bozukluğu ve somatizasyon bozukluğunun tanısında yanılgıların yaşandığını göstermiştir. Bu alanda yapılan araştırma sayısının az olması nedeniyle araştırmamız nörolojik hasta popülasyonunda psikiyatrik eş tanıların tanınmasının önemini vurgulaması açısından değerlidir.
Psikiyatri konsültasyonu, psikiyatrik hastalıklar, nöroloji, psikiyatrik eş tanı, yatan hasta
  • Referans 1. Dilts SL, Mann N, Dilts JG. Accuracy of referring psychiatric diagnosis on a consultation-liaison service: Psychosomatics 2003; 44: 407-411. Referans 2. de Jonge P, Huyse FJ, Herzog T, Lobo A, Malt U, Opmeer BC, Kuiper B, Krabbendam A Referral pattern of neurological patients to psychiatric Consultation- Liaison Services in 33 European hospitals. General Hospital Psychiatry 2001:; 23:152–157.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi yaz
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0100-652X
Yazar: Esin ERDOGAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka EAH, Psikiyatri Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5907-415X
Yazar: Dursun Hakan DELİBAŞ
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka EAH, Psikiyatri Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1882-8992
Yazar: Neslihan EŞKUT
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka EAH, Nöroloji Kliniği
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 19 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

AMA Erdogan E , Deli̇baş D , Eşkut N . Characteristics of Psychiatry Consultations Requested from the Neurology Clinic, Diagnostic Congruence Rates between Psychiatrists and Neurologists. J Contemp Med. 2020; 10(2): 168-175.