Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 637 - 641 2020-12-30

Amaç: Çalışmamızda aile hekimliği polikliniklerine gelen hastaların kullandığı tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, bu tedavilere başlama şekilleri, tedavileri kullanma sebepleri, nerden öğrendikleri, görülen etkiler ve alternatif tıp hakkındaki genel görüşlerinin kaynaklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 2016 – Ağustos 2016 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçelievler, Ulus ve Hüseyin Gazi Aile Hekimliği Polikliniklerine başvuran tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini uyguladığını belirten ve çalışmada yer almayı kabul eden kişiler çalışmaya alınmıştır. Katılımcılara “Hekime Gelmeden Önce Uygulanan Alternatif Tedaviler” konulu anket çalışması uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 paket veri programıyla yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 52 kadın ve 52 erkek hasta olmak üzere toplam 104 kişi dahil edilmiştir. Hastaların en sık kullandığı tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavilerinin fitoterapi, akupunktur, kupa ve sülük olduğu bulunmuştur. Tedavi alanların çoğu doktordan sonra kullanmaya başladıklarını belirtmişlerdir. En sık kullanım sebepleri kilo verme, baş ağrısı, öksürük, hiperlipidemi, dispepsi ve kabızlıktır. Katılımcılar tamamlayıcı ve alternatif tedavileri büyük ölçüde arkadaş, tv/radyo ve aileden öğrenmişlerdir. Tedavi sonucunda görülen etki çoğu kişi tarafından yararlı olarak değerlendirilmiştir. Alternatif tıp hakkındaki genel görüşlerin kaynağı olarak çevre, televizyon ve aile gösterilmiştir. Sonuç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavi yöntemlerinin kullanımı toplumda yaygınlaşmaktadır. Hastaların bilgilendirilmesi ve tedavilerin doğru şekilde yapılabilmesi için sağlık çalışanlarına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.
Objective: Our study aims to evaluate the complementary and alternative treatments applied by the patients before coming to family medicine policlinics, the way to start those treatments, the reasons to use those treatments, where the patients learned those treatments, observed effects of those treatments and the source from which the patients learned those alternative treatments. Materials and Methods: The patients who applied to Ministry of Health, Ankara Training and Research Hospital, Ulus and Hüseyin Gazi Family Medicine Policlinics between March–August 2016, stated that they used complementary and alternative treatment methods, and accepted to take part in the study are included in the study. Applicants were conducted the questionnaire named “Alternative Treatments used Before Doctor Consultation”. The data were analyzed by SPSS 15.0 packet data program. Findings: 104 patients in total of whom 52 were female and 52 were male, were included in the study. The most used complementary and alternative treatment methods by the patients were found to be phytotherapy, acupuncture, cupping and hirudotherapy. Many of the patients stated that they started to use those methods after doctor consultation. Those methods were mostly used for weight-loss, headache, cough, hyperlipidemia, dyspepsia and constipation. The participants learned those complementary and alternative treatments from their friends, tv /radio and their families majorly. Many of the patients evaluated the effects of those treatments as useful. The source of general opinion about alternative treatments were demonstrated as neighborhood, television and family. Results: The use of complementary and alternative medicine treatment ways becoming popular in the population. Healthcare professionals bear tremendous responsibility in order to acknowledge patients and to apply the treatments correctly for proper indications.
  • 1. Barnes J, Abbot NC, Harkness EF, Ernst E. Articles on complementary medicine in the mainstream medical literature: an investigation of MEDLINE, 1966 through 1996. Arch Intern Med 1999;159:1721-5. 2. Burstein HJ, Gelber S, Guadagnoli E, Weeks JC. Use of alternative medicine by women with early-stage breast cancer. N Engl J Med 1999;340:1733-9. 3. Algier LA, Hanoglu Z, Ozden G, Kara F. The use of complementary and alternative (non-conventional) medicine in cancer patients in Turkey. Eur J Oncol Nurs 2005;9:138-46. 4. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults United States 2002. Adv Data 2004; 343:1–19. 5. Harris PE, Cooper KL, Relton C, Thomas KJ. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by the general population:a systematic review and update. Int J Clin Pract, October 2012, 66, 10, 924–939. 6. Çetin OB. Eskişehir’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı. Sosyoekonomi/ 2007-2 / 070205. 7. Şayir TÇ, Karaoğlu SA, Toprak DE. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 65 yaş üstü hastalarda polifarmasi ve tamamlayıcı tedavi kullanımlarının değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2014;18(1):35-41. 8. Lor KB, Moua S, Ip EJ. Frequency and Perceptions of Herbal Medicine use among Hmong Americans: a cross sectional survey. J Immigrant Minority Health 2016 Apr;18(2):397-401. 9. Xue CC, Zhang AL, Lin V, Da Costa C, Story DF. Complementary and Alternative Medicine Use in Australia: A National Population-Based Survey. The Journal of Alternative and Complementary Medicine Volume 13, Number 6, 2007, pp. 643–650. 10. Frass M, Strassl RP, Friehs H, Müllner M, Kundi M, Kaye DK. Use and acceptance of complementary and alternative medicine among the general population and medical personnel: a systematic review. The Ochsner Journal 2012 12:45–56. 11. Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of Complementary and Alternative Medicine into Family Practices in Germany: Results of a National Survey. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011, Article ID 495813, 8 pages. 12. World Health Organization list of common conditions treatable by Chinese and Acupuncture. Available at: http://tcm.health-info.org/WHO-treatment-list.htm. Erişim tarihi: 05/9/2016. 13. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinç N. State of opinions and use about traditional / alternative medicine who applied to family health center. TAF Preventive Medicine Bulletin 2016/Vol 15 /Issue 2. DOI: 10.5455/pmb.1-1439552842. 14. Cao H, Li X, Liu J. An Updated Review of the Efficacy of Cupping Therapy. PLoS One. 2012;7(2):e31793. 15. Kitai E, Vinker S, Sandiuk A, Hornik O, Zeltcer C, Gaver A. Use of complementary and alternative medicine among primary care patients. Family Practice 1998; 15: 411-414. 16. Efe D, Akça NK, Kiper S, Aydın G, Gümüş K. Hipertansiyonu olan bireylerin kan basıncını düşürmeye yönelik kullandıkları destekleyici yöntemler. Spatula DD. 2012; 2(4): 207-212.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3848-5077
Yazar: Nuri ŞENGÜLEROĞLU
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5295-4736
Yazar: Eren KIDIK
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1122-2998
Yazar: Merve Betül ÖZDEMİR
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2211-3052
Yazar: Ayşe MIDIK ÖZPAK
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9848-8697
Yazar: İ̇zzet FİDANCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2978-6863
Yazar: Duygu YENGİL TACİ
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0551-3484
Yazar: İ̇smail ARSLAN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3793-825X
Yazar: Oğuz TEKİN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 6 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

AMA Şengüleroğlu N , Kıdık E , Özdemi̇r M , Mıdık Özpak A , Fi̇dancı İ , Yengi̇l Taci̇ D , Arslan İ , Teki̇n O . HASTALARIN HEKİME GELMEDEN ÖNCE UYGULADIKLARI ALTERNATİF TEDAVİLER. J Contemp Med. 2020; 10(4): 637-641.