Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 425 - 428 2020-09-30

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Kullanımı ve Sonuçları
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Kullanımı ve Sonuçları

Nuriye EMİROĞLU [1] , Hüseyin ALTUNHAN [2]


Amaç: Akut periton diyalizi (APD) yapılan yenidoğanların altta yatan nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirmek.

Metod: Bu retrospektif analiz Ocak 2015 – Aralık 2017 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde APD yapılan toplam 30 yenidoğan bebeği  içermiştir. Demografik, klinik, laboratuvar ve mikrobiyolojik veriler hastane kayıtlarından elde edildi.

Sonuçlar: APD yapılan hastaların çoğunda akut böbrek yetmezliği (ABY)  (n=21, %70) ve sepsis-dirençli metabolik asidoz (n=5, %16.7) vardı. ABY'nin diğer nedenleri renal agenezi (n=2, %9.5), perinatal asfiksi (n=4,%19), multikistik displastik böbrek (n=3, %13.3) ve konjenital kalp hastalığı (n=4, %19) idi. Ortalama diyaliz süresi 7.8±9.3 gün idi. En sık görülen komplikasyonlar kateter tıkanıklığı (n=8, %34.8) ve kateter girişinden sızıntı (n=5, %21.7) idi. Mortalite oranı % 70 idi; 8 hasta (%38) APD sürecinde altta yatan hastalıklar nedeniyle öldü. Hayatta kalan 9 hastanın izlemi sırasında 3 hasta (%33.3) tam remisyon gösterdi, ancak kalan 6 hastada kronik böbrek yetmezliği, altta yatan metabolik hastalıklarına yönelik klinik bulgular devam etti.

Sonuç: APD yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılan tedavi şeklidir. Peritonit gibi hayatı tehdit eden komplikasyonları olsa da, bu tür komplikasyonlar nispeten daha az yaygındır. APD ihtiyacı için erken tanıma ve erken APD işleminin başlaması bu hastalarda mortalitenin azalmasına katkıda bulunabilir.

Öz: 

Amaç: Akut periton diyalizi (APD) yapılan yenidoğanların altta yatan nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirmek

Gereç ve Yöntem: APD yapılan hastaların çoğunda akut böbrek yetmezliği (ABY)  (n=21, %70) ve sepsis-dirençli metabolik asidoz (n=5, %16.7) vardı. ABY'nin diğer nedenleri renal agenezi (n=2, %9.5), perinatal asfiksi (n=4,%19), multikistik displastik böbrek (n=3, %13.3) ve konjenital kalp hastalığı (n=4, %19) idi. Ortalama diyaliz süresi 7.8±9.3 gün idi. En sık görülen komplikasyonlar kateter tıkanıklığı (n=8, %34.8) ve kateter girişinden sızıntı (n=5, %21.7) idi. Mortalite oranı % 70 idi; 8 hasta (%38) APD sürecinde altta yatan hastalıklar nedeniyle öldü. Hayatta kalan 9 hastanın izlemi sırasında 3 hasta (%33.3) tam remisyon gösterdi, ancak kalan 6 hastada kronik böbrek yetmezliği, altta yatan metabolik hastalıklarına yönelik klinik bulgular devam etti.

Bulgular: APD yapılan hastaların çoğunda akut böbrek yetmezliği (ABY)  (n=21, %70) ve sepsis-dirençli metabolik asidoz (n=5, %16.7) vardı. ABY'nin diğer nedenleri renal agenezi (n=2, %9.5), perinatal asfiksi (n=4,%19), multikistik displastik böbrek (n=3, %13.3) ve konjenital kalp hastalığı (n=4, %19) idi. Ortalama diyaliz süresi 7.8±9.3 gün idi. En sık görülen komplikasyonlar kateter tıkanıklığı (n=8, %34.8) ve kateter girişinden sızıntı (n=5, %21.7) idi. Mortalite oranı % 70 idi; 8 hasta (%38) APD sürecinde altta yatan hastalıklar nedeniyle öldü. Hayatta kalan 9 hastanın izlemi sırasında 3 hasta (%33.3) tam remisyon gösterdi, ancak kalan 6 hastada kronik böbrek yetmezliği, altta yatan metabolik hastalıklarına yönelik klinik bulgular devam etti.

Tartışma: APD yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla kullanılan tedavi şeklidir. Peritonit gibi hayatı tehdit eden komplikasyonları olsa da, bu tür komplikasyonlar nispeten daha az yaygındır. APD ihtiyacı için erken tanıma ve erken APD işleminin başlaması bu hastalarda mortalitenin azalmasına katkıda bulunabilir.

yenidoğan; periton diyalizi
  • 1. Stojanović VD, Bukarica SS, Antić JB, Doronjski AD. Peritoneal Dialysis in Very Low Birth Weight Neonates. Perit Dial Int. 2017; 37(4): 389-96.2. Fleming F, Bohn D, Edwards H, et al. Renal replacement therapy after repair of congenital heart disease in children: a comparison of hemofiltration and peritoneal dialysis. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 109: 322−31.3. Giuffre RM, Tam KH, Williams WW, Freedom RM. Acute renal failure complicating pediatric cardiac surgery: a comparison of survivors and nonsurvivors following acute peritoneal dialysis. Pediatr Cardiol 1992; 13: 208−13.4. Alparslan C, Yavaşcan O, Bal A, Kanik A, Köse E, Demir BK. The performance of acute peritoneal dialysis treatment in neonatal period. Renal Failure 2012; 34(8): 1015–20.5. Yu JE, Parl MS, Pai KS. Acute peritoneal dialysis in very low birth weight neonates using a vascular catheter. Pediatr Nephrol 2010; 25: 367–71.6. Unal S, Bilgin L, Gunduz M. The implementation of neonatal peritoneal dialysis in a clinical setting. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25: 2111–4.7. Leehey DJ, Gandhi VC, Daugirdas JT. Peritonitis and exit site infection. In: Daugirdas JT, Blake P, Ing TS, editors. Handbook of dialysis. 3rd ed. Boston: Little-Brown and Co; 2001. p. 373-98.8. Liu FX, Ghaffari A, Dhatt H, et al. Economic evaluation of urgent-start peritoneal dialysis versus urgent-start hemodialysis in the United States. Medicine (Baltimore) 2014; 93: e293.9. Hakan N, Aydin M, Zenciroglu A et al: Acute peritoneal dialysis in the new¬born period: a 7-year single-center experience at tertiary neonatal inten¬sive care unit in Turkey. Am J Perinatol, 2014; 31: 335–38.10. Warady BA, Feneberg R, Verrina E et al; Peritonitis in children who receive long-term peritoneal dialysis: a prospective evaluation of therapeu-tic guidelines. J Am Soc Nephrol, 2007; 18: 2172–79.11. Yildiz N, Erguven M, Yildiz M, Ozdogan T, Turhan P. Acute peritoneal dialysis in neonates with acute kidney injury and hypernatremic dehydration. Perit Dial Int, 2013; 33: 290–96.12. Gouyon JB, Guignard JP: Management of acute renal failure in newborns. Pediatr Nephrol, 2000; 14: 1037–44.13. Pedersen KR, Hjortdal VE, Christensen S et al: Clinical outcome in children with acute renal failure treated with peritoneal dialysis after surgery for congenital heart disease. Kidney Int Suppl, 2008; 108: 81–86.14. Andreoli SP: Acute renal failure in the newborn. Semin Perinatol, 2004; 28: 112–23.15. Arbeiter AK, Kranz B, Wingen AM et al: Continuous venovenous haemodi¬alysis (CVVHD) and continuous peritoneal dialysis (CPD) in the acute man¬agement of 21 children with inborn errors of metabolism. Nephrol Dial Transplant, 2010; 25: 1257–65.16. Kara A, Gurgoze MK, Aydin M, Taskin E, Bakal U, Orman A. Acute peritoneal dialysis in neonatal intensive care unit: An 8-year experience of a referral hospital. Pediatr Neonatol. 2018; 59: 375-79.17. Ustyol L, Peker E, Demir N, Agengin K, Tuncer O. The Use of Acute Peritoneal Dialysis in Critically Ill Newborns. Med Sci Monit. 2016; 28; 22: 1421-26.18. Matthews DE, West KW, Rescorla FJ et al. Peritoneal dialysis in the first 60 days of life. J Pediatr Surg 1990; 25: 110e6.19. Reznik VM, Griswold WR, Peterson BM, Rodarte A, Ferris ME, Mendoza SA. Peritoneal dialysis for acute renal failure in children. Pediatr Nephrol 1991; 5: 715–17.20. Peker E, Kirimi E, Tuncer O, Ceylan A: Severe hypernatremia in newborns due to salting. Eur J Pediatr, 2010; 169: 829–32.21. Cataldi L, Leone R, Moretti U et al: Potential risk factors for the develop-ment of acute renal failure in preterm newborn infants: A case-control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2005; 90: 514–19.22. Maxvold NJ, Smoyer WE, Gardner JJ, Bunchman TE. Man¬agement of acute renal failure in the pediatric patient: hemofiltration versus hemodialysis. Am J Kidney Dis 1997; 30 (Suppl 4): 84–8.23. Blowey DL, McFarland K, Alon U, McGraw–Houchens M, Hellerstein S, Warady BA. Peritoneal dialysis in the neona¬tal period: outcome data. J Perinatol 1993; 13: 59–64.24. Huber R, Fuchshuber A, Huber P. Acute peritoneal dialysis in preterm newborns and small infants: surgical manage¬ment. J Pediatr Surg 1994; 29: 400–2.25. Tetta C, Bellomo R, Ronco C: Artificial organ treatment formultiple organ failure, acute renal failure, and sepsis: Recent new trends. Artif Organsi, 2003; 27: 202–13.26. Mathur NB, Agarwal HS, Maria A: Acute renal failure in neonatal sepsis. Indian J Pediatr, 2006; 73: 499–502
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2444-4725
Yazar: Nuriye EMİROĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin ALTUNHAN
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Emi̇roğlu N , Altunhan H . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Kullanımı ve Sonuçları. J Contemp Med. 2020; 10(3): 425-428.