Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 421 - 424 2020-09-30

Healthcare Workers Approach to Influenza Vaccine
Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımı

Gülnur KUL [1] , Nesibe KORKMAZ [2]


Aim: Healthcare workers in our country, from 2002 onwards, despite the fact that free influenza vaccine is provided every year, vaccination rates are low. This study was carried out to determine the approaches of the health workers in 2 different hospitals to the influenza vaccine. Material method: This study is a descriptive type study of ten questions related to demographic characteristics and influenza vaccination of the employees of Kırıkhan State Hospital and Ağrı State Hospital between January 2-9, 2019. Data were analyzed using SPSS program. P value <0.05 was considered statistically significant. Results: The study included 31 doctors, 215 assisted health personnel, 72 other health personnel and 52 company personnel from two different centers. It was learned that 134 (36.1%) of the participants had been vaccinated at least once in their lives. As the level of education increased, vaccination rate increased. At the beginning of the reasons for not wanting to take influenza vaccine, the need to believe the necessity of vaccination (26%) and other methods of protection preferred (22.1%). When asked about the prevention of influenza,% 64 regular diet, sports and vitamin C supplementation were responded to, while only 5,7% responded to influenza vaccine. Concluosions: Considering the reasons for not being vaccinated in our study and other studies, we need to explain the need, effectiveness and low side effects of vaccines. At the same time, new strategies can be developed for the transfer of information about the subject by taking suggestions from healthcare workers
Amaç: Ülkemizde sağlık çalışanlarına, 2002 yılından itibaren, isteğe bağlı olarak, her yıl ücretsiz influenza aşısı temin edilmesine rağmen, aşılanma oranları düşük seyretmektedir. Bu çalışma 2 farklı hastanede bulunan sağlık çalışanlarının influenza aşısına yaklaşımlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Materyal metod: Bu çalışma 2-9 Ocak 2019 tarihlerinde Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Ağrı Devlet Hastanesi çalışanlara ait demografik özellikler ve influenza aşısıyla ilgili on soruya, yüz yüze görüşülerek alınan cevapların anket formuna kaydedildiği, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel açıdan p değeri <0.05 düzeyi anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya iki farklı merkezden 31 doktor, 215 yardımcı sağlık personeli, 72 diğer sağlık personeli ve 52 şirket personeli katıldı. Katılımcıların 134 (%36,1)’ünün hayatında en az 1 kez aşı yaptırdığı öğrenildi. Eğitim düzeyi arttıkça aşı yaptırma oranın arttığı görüldü. İnfluenza aşısı yaptırmak istememenin nedenlerinin başında, aşının gerekliliğine inanmama (%26) ve diğer korunma yöntemlerini tercih etme (%22,1)geliyordu. İnfluenzadan korunma yolları sorulduğunda %64 düzenli beslenme, spor yapma ve C vitamini takviyesi alma diye cevap verirken yalnızca %5,7’si influenza aşısı olma cevabını vermiştir. Sonuç: İnfluenza aşısı ile ilgili yapılacak eğitimlerle, çalışmamızda ve diğer çalışmalarda saptanan aşı olmama nedenleri de göz önünde tutularak, aşıların gerekliliğinin, etkinliğinin, düşük yan etkilerinin iyi anlatılması gerekir. Aynı zamanda hastane çalışanlarından öneriler alınarak konu ile ilgili bilgilerin aktarılması için yeni stratejiler geliştirilebilir.
 • 1. Punpanich W, Chotpitayasunondh T. A review on the clinical spectrum and natural history of human influenza. International Journal of Infectious Diseases. 2012;16(10):e714-e23. DOİ: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2012.05.1025
 • 2. Elder AG, O'donnell B, McCruden EA, Symington IS, Carman WF. Incidence and recall of influenza in a cohort of Glasgow healthcare workers during the 1993–4 epidemic: results of serum testing and questionnaire. Bmj. 1996;313(7067):1241-2. DOİ: https://doi.org/10.1136/bmj.313.7067.1241
 • 3. Nair H, Holmes A, Rudan I, Car J. Influenza vaccination in healthcare professionals. British Medical Journal Publishing Group; 2012. DOİ: https://doi.org/10.1136/bmj.e2217
 • 4. Preaud E, Durand L, Macabeo B, Farkas N, Sloesen B, Palache A, et al. Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination: a European estimate. BMC public health. 2014;14(1):813.DOİ: https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-813
 • 5. Control CfD, Prevention. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices--United States, 2013-2014. MMWR Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report Recommendations and reports. 2013;62(RR-07):1.
 • 6. Salgado CD, Giannetta ET, Hayden FG, Farr BM. Preventing nosocomial influenza by improving the vaccine acceptance rate of clinicians. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2004;25(11):923-8.DOİ: https://doi.org/10.1086/502321
 • 7. Carman WF, Elder AG, Wallace LA, McAulay K, Walker A, Murray GD, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. The Lancet. 2000;355(9198):93-7.DOİ: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)05190-9
 • 8. Pearson ML, Bridges CB, Harper SA. Influenza vaccination of health-care personnel; recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) and the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 2006.
 • 9. Berg H, Van Gendt J, Rimmelzwaan G, Peeters M, Van Keulen P. Nosocomial influenza infection among post-influenza-vaccinated patients with severe pulmonary diseases. Journal of Infection. 2003;46(2):129-32.DOİ: https://doi.org/10.1053/jinf.2002.1104
 • 10. Maltezou H, Drancourt M. Nosocomial influenza in children. Journal of Hospital Infection. 2003;55(2):83-91.DOİ: https://doi.org/10.1016/S0195-6701(03)00262-7
 • 11. Salgado CD, Farr BM, Hall KK, Hayden FG. Influenza in the acute hospital setting. The Lancet infectious diseases. 2002;2(3):145-55.DOİ: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(02)00221-9
 • 12. Maltezou HC, Wicker S, Borg M, Heininger U, Puro V, Theodoridou M, et al. Vaccination policies for health-care workers in acute health-care facilities in Europe. Vaccine. 2011;29(51):9557-62. DOİ: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.09.076
 • 13. del Carmen Aguilar-Díaz F, Jiménez-Corona ME, Ponce-de-León-Rosales S. Influenza vaccine and healthcare workers. Archives of medical research. 2011;42(8):652-7. DOİ: https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2011.12.006
 • 14. Hofmann F, Ferracin C, Marsh G, Dumas R. Influenza vaccination of healthcare workers: a literature review of attitudes and beliefs. Infection. 2006;34(3):142-7.DOİ: https://doi.org/10.1007/s15010-006-5109-5
 • 15. Prematunge C, Corace K, McCarthy A, Nair RC, Pugsley R, Garber G. Factors influencing pandemic influenza vaccination of healthcare workers—a systematic review. Vaccine. 2012;30(32):4733-43.DOİ: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.05.018
 • 16. Öncel EK, Büyükcam A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M, Doğan BG. Hekim ve Hemşire Dışındaki Hastane Personelinin Mevsimsel Grip Aşısı ile İlgili Bazı Bilgilerinin, Görüşlerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Journal of Pediatric Infection/Cocuk Enfeksiyon Dergisi. 2015;9(2). DOI:10.5152/ced.2015.2009
 • 17. Sarı T, Temoçin F, Köse H. Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımları. Klimik Journal/Klimik Dergisi. 2017;30(2). DOI: 10.5152/kd.2017.15
 • 18. Gürbüz Y, Tütüncü EE, Şencan İ, Şendağ E, Callak F, Sevinç G, et al. İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2013(1):12-7.
 • 19. Polat HH, Yalçin AN, Öncel S. Influenza vaccination; Rates, knowledge and the attitudes of physicians in a university hospital. Turkiye Klin J Med Sci. 2010;30:48-53.
 • 20. Giannattasio A, Mariano M, Romano R, Chiatto F, Liguoro I, Borgia G, et al. Sustained low influenza vaccination in health care workers after H1N1 pandemic: a cross sectional study in an Italian health care setting for at-risk patients. BMC infectious diseases. 2015;15(1):329.DOİ: https://doi.org/10.1186/s12879-015-1090-x
 • 21. Brandt C, Rabenau HF, Wicker S. Attitudes of influenza‐vaccinated health care workers toward masks to prevent nosocomial transmission of influenza. Influenza and other respiratory viruses. 2011;5(1):61-6.DOİ: https://doi.org/10.1111/j.1750-2659.2010.00174.x
 • 22. Yaqub O, Castle-Clarke S, Sevdalis N, Chataway J. Attitudes to vaccination: a critical review. Social science & medicine. 2014;112:1-11.DOİ: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.04.018
 • 23. Verger P, Fressard L, Collange F, Gautier A, Jestin C, Launay O, et al. Vaccine hesitancy among general practitioners and its determinants during controversies: a national cross-sectional survey in France. EBioMedicine. 2015;2(8):891-7.DOİ: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.06.018
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7317-3461
Yazar: Gülnur KUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2352-5157
Yazar: Nesibe KORKMAZ
Kurum: ANKARA KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Kul G , Korkmaz N . Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Yaklaşımı. J Contemp Med. 2020; 10(3): 421-424.