Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 394 - 398 2020-09-30

Knowledge level and attitude for Human Papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccines among medical school students

Derya KILIÇ [1] , Esin DOLMA [2] , İrem GÜNEY [3] , Emine ACAR [4] , Ege GUR [5] , Büşra Nur Nur KIDAM [6] , Ömer Tolga GÜLER [7]


Amaç: Serviks kanseri dünya çapında kadınlar arasında önemli bir sağlık sorunudur. Diğer yaygın kanserlerin aksine, insan papilloma virüsü (HPV) tabanlı tarama stratejileri ile neredeyse tamamen önlenebilir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ile ilgili bilgi düzeylerini ve HPV aşısı ile ilgili düşüncelerini analiz etmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, eğitimlerinin ilk 3 yılındaki tıp fakültesi öğrencilerini ve birinci derece yakınları ile yürütüldü. Yapılan anketin temel verileri arasında HPV enfeksiyonu ve ilişkili hastalıkların bilgi düzeyi, HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeyi ve HPV aşısına karşı tutum hakkında 29 çoktan seçmeli soru bulunmaktaydı. Bulgular: Çalışmaya katılan 191 öğrenciden 158 (% 82.7)’inin HPV enfeksiyonunu duyduğu, 66 öğrenci yakınının 38 (% 57.6)' inin HPV enfeksiyonunu duyduğu ve bu iki grup arasında anlamlı fark bulunduğu saptandı (p <0.005). 191 öğrenciden 120 (% 62.8)’sinin HPV aşısını duyduğu, 66 öğrenci yakınından ise 30 (% 45.5)’unun HPV aşısını duydukları saptandı. Tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyi birinci derece yakınlarına göre daha yüksek olmasına rağmen, iki grup arasında aşı olma isteği oranları arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Hem üniversite öğrencileri arasındaki hem de toplumdaki farkındalığı arttırmak için HPV ve HPV aşısı ile ilgili eğitim ve yönlendirme çabalarına daha fazla önem verilmelidir.
Human papillomavirus, HPV vaccine, Students, Knowledge
 • 1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. 2018. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers. in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians 68:394–424. 2. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos M, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999;189:12–9.
 • 3. Ramael M, Gudleviciene Z, Didziapetriene J. Natural history and biological behaviour of human papillomavirus: implications for cervical cancer screening. ACTA Med Lituanica 2004; 11: 1-7.
 • 4. Gultekin M, Zayifoglu Karaca M, Kucukyildiz I, Dundar S, Boztas G, Semra Turan H, Hacikamiloglu E, Murtuza K, Keskinkilic B, Sencan I. Initial results of population based cervical cancer screening program using HPV testing in one million Turkish women. Int J Cancer. 2018 May 1;142(9):1952-1958.
 • 5. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-tarama-standartlari/listesi/483-serviks-kanseri-tarama-program%C4%B1-ulusal-standartlar%C4%B1.html)
 • 6. Ronco G, Dillner J, Elfstr€om KM, et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. Lancet 2014;383:524–32.
 • 7. Gage JC, Schiffman M, Katki HA, et al. Reassurance against future risk of precancer and cancer conferred by a negative human papillomavirus test. J Natl Cancer Inst 2014;106.
 • 8. US Preventive Services Task Force. Screening for cervical cancer US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA 2018;320: 674-86.
 • 9. WHO, HumanPapillomavirus (HPV) and Cervical Cancer, 2018. https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/en/ 10. Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, Moreira ED Jr, Ngan Y, Petersen LK, Lazcano-Ponce E, Pitisuttithum P, Restrepo JA, Stuart G, Woelber L, Yang YC, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Bautista OM, Chan IS, Chen J, Gesser R, Moeller E, Ritter M, Vuocolo S, Luxembourg A, Broad Spectrum HPV Vaccine Study. - N Engl J Med. 2015 Feb 19; 372:711-23.
 • 11. Human papillomavirus vaccination. Committee Opinion No. 704. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2017;129:e173-8.
 • 12. Harper DM, DeMars LR. HPV vaccines - a review of the first decade. Gynecol Oncol 2017;146:196–204.
 • 13. Kim KS, Park SA, Ko KN, Yi S, Cho YJ. Current status of human papilloma virus vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2014;3:168-175.
 • 14. Vail-Smith K, White DM. Risk level, knowledge, and preventive behavior for human papillomaviruses among sexually active college women. J Am Coll Health 1992;40:227–230. 15. Sandfort JR, Pleasant A. Knowledge, attitudes, and informational behaviors of college students in regard to the human papillomavirus. J Am Coll Health 2009;58:141–9. 
 16. Cuzick J, Arbyn M, Sankaranarayanan R, et al. Overview of human papillomavirus-based and other novel options for cervical cancer screening in developed and developing countries. Vaccine 2008;26:29-41. 17. Alsaad MA, Shamsuddin K, Fadzil F. Knowledge towards HPV infection and HPV vaccines among Syrian mothers. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(3):879-83. PubMed PMID: 22631665.
 • 18. Onan A, Ozkan S, Korucuoglu U, et al. Knowledge on and attitude towards human papillomavirus infection and its vaccine in a Turkish subpopulation. Turkiye Klinikleri J 2009;29:594-598. 19. Ilter E, Celik A, Haliloglu B, et al. Women’s knowledge of Pap smear test and human papillomavirus: acceptance of HPV vaccination to themselves and their daughters in an Islamic society. Int J Gynecol Cancer 2009; 20:1058-1062. 20. Çeşmeci Y, Koylu B, SulaimaN J, Sancak E, Şenel S, Baki HE, Karataş K, Zık S. HPV infection and hpv vaccine through the eyes of interns. Turk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015;3:85-92. 21. Gerend MA, Shepherd JE. Correlates of HPV knowledge in the era of HPV vaccination: a study of unvaccinated young adult women. Women Health. 2011;51(1):25–40. doi:10.1080/03630242.2011.540744.
 • 22. Makwe CC, Anorlu RI, Odeyemi KA. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccines: knowledge, attitude and perception among female students at the University of Lagos, Lagos, Nigeria. J Epidemiol Glob Health. 2012 Dec;2(4):199-206. doi: 10.1016/j.jegh.2012.11.001. 23. Cooper DL, Zellner-Lawrence T, Mubasher M, Banerjee A, Hernandez ND. Examining HPV Awareness, Sexual Behavior, and Intent to Receive the HPV Vaccine Among Racial/Ethnic Male College Students 18-27 years. Am J Mens Health. 2018;12(6):1966–1975. doi:10.1177/1557988318803163.
 • 24. Makwe CC, Anorlu RI, Odeyemi KA. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccines: knowledge, attitude and perception among female students at the University of Lagos, Lagos, Nigeria. J Epidemiol Glob Health. 2012 Dec;2(4):199-206. doi: 10.1016/j.jegh.2012.11.001.
 • 25. Panatto D, Amicizia D, Trucchi C, et al. Sexual behaviour and risk factors for the acquisition of human papillomavirus infections in young people in Italy: suggestions for future vaccination policies. BMC Public Health. 2012;12:623.
 • 26. Yu Y, Xu M, Sun J, et al. Human Papillomavirus Infection and Vaccination: Awareness and Knowledge of HPV and Acceptability of HPV Vaccine among Mothers of Teenage Daughters in Weihai, Shandong, China. PLoS One. 2016;11(1):e0146741.
 • 27. Grandahl M, Paek SC, Grisurapong S, Sherer P, Tydén T, Lundberg P. Parents' knowledge, beliefs, and acceptance of the HPV vaccination in relation to their socio-demographics and religious beliefs: A cross-sectional study in Thailand [published correction appears in PLoS One 2018;19:13(4):e0196437.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8003-9586
Yazar: Derya KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5925-8450
Yazar: Esin DOLMA
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4099-1668
Yazar: İrem GÜNEY
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1909-2772
Yazar: Emine ACAR
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2883-5639
Yazar: Ege GUR
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9555-4959
Yazar: Büşra Nur Nur KIDAM
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6673-8604
Yazar: Ömer Tolga GÜLER
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 9 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Kılıç D , Dolma E , Güney İ , Acar E , Gur E , Kıdam B , Güler Ö . Knowledge level and attitude for Human Papillomavirus (HPV) infection and HPV vaccines among medical school students. J Contemp Med. 2020; 10(3): 394-398.