Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 354 - 358 2020-09-30

The Effect of Smoking Dependence Level on Patients 'Anxiety Levels of COPD Patients
KOAH Hastalarında Sigara Bağımlılık Düzeyinin Hastaların Kaygı Düzeylerine Etkisi

Murat Sinan ÖZDAŞ [1] , Ayşe MIDIK ÖZPAK [2] , İzzet FİDANCI [3] , Duygu YENGİL TACİ [4] , İsmail ARSLAN [5] , Mustafa ÇELİK [6] , Oğuz TEKİN [7] , Gülden BİLGİN [8]


Aim: COPD is a significant public health problem that also affects the mental aspect. In this study we aimed to show the effects of smoking on anxiety in COPD patients by measuring anxiety levels. Materials and Methods: Our study was conducted in outpatient clinics of Family Medicine Department and Chest Diseases Department at Ankara Training and Research Hospital between March-June 2016. 147 individuals with COPD were included in the study. Demographic questions, ‘‘State- Trait Anxiety Inventory’’ and pulmonary function test were applied to all patients while ‘‘Fagerstrom Test for Nicotine Dependence’’ was only for the current smokers. The data were analyzed using SPSS statistical software version 16.0. Results: 147 COPD patients in the age range of 35-80 years including 56 females (%38,1) and 91 males (%61,9) were enrolled in the study. State- Trait Anxiety Inventory was applied to all patients. Current smokers with a number of 86 (%58,5) also performed Fagerstrom Test for Nicotine Dependence. The average anxiety scores of COPD patients were higher than the normal values. COPD severity, presence of comorbid chronic illness and age were significantly correlated with anxiety levels of the patients. Increasing severity of COPD, the presence of comorbid chronic illness and higher ages increased the levels of anxiety in COPD patients. Conclusion: Anxiety levels are increased in patients with COPD. Family physicians who see the patients first and most frequent should also evaluate the COPD patients psychologically and should lead them to a psychiatrist if necessary. Besides all COPD patients should be encouraged to quit smoking independently of anxiety levels.
 • 1.WHO. World Health Statistics 2008. Geneva, Switzerland: Word Health Organization; 2008; 15.02.2.
 • 2.Dunn AJ,Satcher D, Zeise L. Health Effects of Exposure to Environmental Tobacco Smoke: The Report of the California Environmental Protection Agency. DIANE Publishing, 2000.
 • 3.Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The FagerströmTest for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire.Br J Addict 1991; 86(9): 1119-27.
 • 4.Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG.,Uysal Ö, Yılmaz V.Fagerstrom Test For Nicotine Dependence: Reliability İn A Turkish Sample AndFactor Analysis. Tüberküloz Ve Toraks Dergisi 2004; 52(2): 115-121. 5.Özbekçi F. Farklı Spor Dallarında Müsabaka Stres Düzeylerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 1989.
 • 6.Yılmaz S.Yetişkinlerde Öğün Sıklığının Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2010.
 • 7.Aydoğan Ü, Mutlu S, Akbulut H, Taş G, Aydoğdu A, Sağlam K. Hipertansiyon Hastalarında Anksiyete Bozukluğu.Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(2):1-5.
 • 8.Akbay Pırıldar Ş. Diyabette Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları. Dahiliye ve Psikiyatri V birinci baskı, İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2003;(5):7-44.
 • 9.Hacıhasanoğlu R, Karakurt P, Yıldırım A, Uslu S . Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Anksiyete ve Depresyon. TAF Prev Med Bull 2010; 9(3):209-216.
 • 10.Bilge U, Ünlüoğlu İ, Yenilmez Ç. Bir Üniversite Hastanesi Dahiliye Polikliniğine Başvuran Kronik Bedensel Hastalığı Olan Hastalarda Ruhsal Bozuklukların Belirlenmesi. Journal of Neurological Sciences Turkish 2012; 29(2): 316-328. 11.Marco FD, Verga M, Reggente M, Casanova FM, Santus P, Blasi F, Allegra L, Centanni S. Anxiety and depression in COPD patients: The roles of gender and disease severity.Respiratory Medicine 2006; 100: 1767–1774.
 • 12.Dowson C, Laing R, Barraclough R, et al. The use of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a pilot study. N Z Med J 2001; 114:447–449.
 • 13.Hynninen MJ, Pallesen S, Nordhus IH. Factors affecting health status in COPD patientswith co-morbid anxiety or depression.International Journal of COPD 2007; 2(3): 323–328.
 • 14.Aydemir Y, Doğu Ö, Amasya A, Yazgan B, Gazioğlu EÖ, Gündüz H. Kronik Solunum ve Kalp Hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon Sıklığı ve İlişkili Özelliklerin Değerlendirilmesi.Sakarya Med J 2015; 5(4): 199-203.
 • 15.Gudmundsson G, Gislason T, Janson C, Lindberg E, Ulrik CS, Brøndum E, Nieminen MM, Aine T, Hallin R, Bakke P. Depression, anxiety and health status after hospitalisation for COPD: A multicentre study in the Nordic countries. Respiratory Medicine 2006; 100: 87–93.
 • 16.Korkmaz T, Tel H. KOAH’lı Hastalarda Anksiyete, Depresyon ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2010; 13:2
 • 17.Anar C, Tatar D, Gediktaş E, Yıldırım Y, Halilçolar H. Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uygulanan KOAH’lı Olgularda Anksiyete Depresyon Sıklığı. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2012; 26(2): 83-89
 • 18.Erdinç E, Erk M, Kocabaş A, Mirici A, Süerdem M, Tatlıcıoğlu T, Umut S, Yılmaz V. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Rehberi. Uçan S (Ed.). 1. Cilt, ek 2. Toraks Derneği Yayını, Ağustos 2000. s.1-25.
 • 19.Budakoğlu II, Maral I, Coşar B, Biri A, Bumin MA. 15 Yaş Üzeri Kadınlarda Anksiyete Sıklığı ve Gelişimini Etkileyen Faktörler. J Turk obstet Gynecol. 2005; 2(2): 92-97.
 • 20.Öztürk M, Çakmak A. Isparta’da Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Anksiyete ile İlişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 7(4): 19-24.
 • 21.Fakhfakh R, Aouina H, Gharbi L, Hsairi H, Achour N, Lagrue G. Smokingdependence and symptoms of anxiety and depression among Tunisian smokers. RevMal Respir 2003; 20: 850-857.
 • 22.Saltık A, Yılmaz T, Yorulmaz F, Yücel V, Dindar İ. Edirne Merkezinde Orta Dereceli 318 Okul Öğretmeninde Sigara İçme Davranışı ve Speilberger Testi ile Ölçülen Kaygı Düzeyinin İncelenmesi. Ege Tıp Dergisi 1991; 30(4); 524-29.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7821-6539
Yazar: Murat Sinan ÖZDAŞ
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2211-3052
Yazar: Ayşe MIDIK ÖZPAK
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9848-8697
Yazar: İzzet FİDANCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2978-6863
Yazar: Duygu YENGİL TACİ
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0551-3484
Yazar: İsmail ARSLAN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1888-6957
Yazar: Mustafa ÇELİK
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3793-825X
Yazar: Oğuz TEKİN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1081-342X
Yazar: Gülden BİLGİN
Kurum: ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 17 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Özdaş M , Mıdık Özpak A , Fi̇dancı İ , Yengi̇l Taci̇ D , Arslan İ , Çeli̇k M , Teki̇n O , Bi̇lgi̇n G . The Effect of Smoking Dependence Level on Patients 'Anxiety Levels of COPD Patients. J Contemp Med. 2020; 10(3): 354-358.