Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 456 - 459 2020-09-30

ÇOCUKLARDA İLEUSUN NADİR NEDENİ TRANSMEZENTERİK İNTERNAL HERNİ; OLGU SUNUMU
Rare reason of ileus in children transmesenteric internal hernia; case report

Tamer SEKMENLİ [1] , Nevin SEKMENLİ [2]


İleus, barsağın fonksiyonel veya mekanik obstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan yaygın bir klinik durumdur. Transmezenterik internal herni mekanik bir ileus nedeni olup, nadir görülür. İnternal herni, abdominal organların karın boşluğu içindeki konjenital veya edinsel bir açıklığa doğru ya da retroperitoneal bir fossaya doğru fıtıklaşması şeklinde meydana gelir. Klinik olarak hafif abdominal kramp ağrısından yaygın karın ağrısına ve ileus bulgularına kadar değişen semptom ve bulgular meydana gelebilir. Radyolojik tetkikler operasyon öncesi doğru tanıya katkı sağlayabilir, ama sıklıkla tanı ameliyat sırasında konulur. Altı yaşında ileus tablosuyla gelen peroperatif internal transmezenterik herni saptanan kız hastanın klinik ve medikal seyrini literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.
Ileus is a common clinical condition that occurs as a result of functional or mechanical obstruction of the bowel. Transmezenteric internal hernia is a mechanical ileus cause and is rarely seen. Internal hernias occur in the form of hernia of the abdominal organs into a congenital or acquired opening in the abdominal cavity or towards a retroperitoneal fossa. Clinically, symptoms and signs can range from mild abdominal cramp related pain to widespread abdominal pain and ileus findings. Radiological examinations can contribute to the correct diagnosis before surgical intervention; however, most of the time definitive diagnosis is made during surgery. The present paper presents the clinical and medical course of a 6-year-old girl referring to our clinic with an ileus table and preoperatively determined a peripheral internal transmesenteric hernia in the light of the information in the current literature
 • 1.Madl C, Druml W. Gastrointestinal disorders of the critically ill. Systemic consequences of ileus. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2003;17(3):445-56.
 • 2. Karakoç D, Hamaloğlu E, Hersek E. İntestinal obstrüksiyonlar. Sayek, editör. Temel Cerrahi 3.Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004. p.1087-102.
 • 3. İleuslarda Klinik Prezentasyon ve Yaş. Uğur M, Aydoğan A. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 2014;7(2):13-8. 4. Meyers MA. Dynamic Radiology of the Abdomen: Normal and Pathologic Anatomy. 4th ed. New York, NY: Springer-Verlag; 1994.
 • 5. Newsom BD, Kukora JS. Congenital and acquired internal hernias: unusual causes of small bowel obstruction. Am J Surg 1986;152:279-85.
 • 6. Vallumsetla R, Govind Rao N. Congenital transmesenteric internal hernia - A case report with literature review. Indian J Surg 2010;72: 268-70.
 • 7. Mangal AK, Massey A, Patel P. Congenital transmesenteric hernia presenting with intestinal obstruction in an adult: a case report. ANZ J Surg 2016;86: 624-5.
 • 8. Van der Mieren G, de Gheldere C, Vanclooster P. Transmesosigmoid hernia: report of a case and review of the literature. Acta Chir Belg 2005;105:653-5.
 • 9. Guillem P, Cordonnier C, Bounoua F, Adams P, Duval G. Small bowel incarceration in a broad ligament defect. Surg Endosc 2003;17: 161-2.
 • 10. Hashimoto D, Hirota M, Sakata K, Yagi Y, Baba H. Adult transmesenteric hernia: report of two cases. Surg Today 2012;42: 489-92.
 • 11. Alhayo S, Gosal P, Shakeshaft A. Incarcerated congenital transmesenteric hernia in an adult: a case report. J Surg Case Rep 2017;2017:rjx112.
 • 12. Renvall S, Niinikoski J. Internal hernia after gastric operations. Eur J Surg 1991;157(10):575-7.
 • 13. Jung P, Kim MD, Ryu TH, Choi SH, Kim HS, Lee KH, et al. Transmesocolic hernia with strangulation in a patient without surgical history: case report. World J Gastroenterol 2013; 19(12):1997-9.
 • 14. Numata K, Kunishi Y, Kurakami Y, Tsuchida K, Yoshida T, Osaragi T, et al. Gallbladder herniation into the lesser sac through the foramen of Winslow: report of a case. Surg Today 2013;43 (10):1194-8.
 • 15.Tong RS, sengupta S, Tjandra JJ. Left paraduodenal hernia. Case report and review of literatüre. ANZ J Surg. 2002;72: 69-71.
 • 16. Hamed OH, Simpson L, Lomenzo E, Kligman MD. Internal hernia due to adjustable gastric band tubing: review of the literature and illustrative case video. Surg Endosc 2013;27(11): 4378-82.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Tamer SEKMENLİ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2707-3499
Yazar: Nevin SEKMENLİ
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 11 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Sekmenli̇ T , Sekmenli̇ N . ÇOCUKLARDA İLEUSUN NADİR NEDENİ TRANSMEZENTERİK İNTERNAL HERNİ; OLGU SUNUMU. J Contemp Med. 2020; 10(3): 456-459.