Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 75 - 81 2021-01-30

Demographic Characteristics of Patients Admitted to Private Hospital Emergency Service
Özel Hastane Acil Servisine Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri

Murat KOYUNCU [1] , Murat YİLDAR [2]


Aim: Increasing the productivity of emergency services is only possible with the documentation and analysis of data on services provided. In this study, we aimed to evaluate demographic characteristics of patients admitted to the emergency unit using a computer-based patient registry system. Materials and Methods: 33,886 outpatients admitted to the emergency unit between 01.09.2017 and 31.08.2019 were retrospectively analyzed. Demographic characteristics of the patients, main complaints, time of admission, triage classification, and International Classification of Diseases diagnosis codes were evaluated. Results: Among outpatients admitted to the emergency unit, 58% were males and 42% were females. A total of 43% outpatients were 0-12 months of age, 21% were 1-5 years of age, 15% were 28-39 years of age, and 9% were 40-64 years of age. In total, 39% outpatients were admitted to the emergency unit due to upper respiratory tract diseases. Of the patients, 95,42% were treated in the outpatient setting. The highest admission rates were in December and January. The highest admission rate was on Sunday, while the least was on Wednesday and Thursday. The highest admission time period was between 20:00–00:00, while the least was between 04:00–08:00. Conclusion: Our study results show that supportive measures for healthcare professionals including specialists and medical equipment should be provided, in particular between 20:00–00:00, at the weekends, and in winter seasons, when the overall admission rate increases. Based on these results, we suggest that documentation and analysis of demographic data of patients admitted to the emergency unit can contribute to physical and labor force planning of emergency units.
Amaç: Acil servis hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi ancak verilen hizmete ait verilerin dokümantasyonu ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. Bu çalışmada bilgisayar tabanlı hasta veri kayıt sistemi kullanılarak acil servise başvuran hastalar demografik açıdan değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: 01.09.2017 ila 31.08.2019 tarihleri arasında acil servise ayaktan başvuran 33.886 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, şikâyetleri, başvuru saati, tiraj sınıflaması ICD tanı kodlama sistemine göre tanıları değerlendirildi. Bulgular: Acile başvuran hastaların %58 erkek, %42 kadın idi. Hastalarımızın %43'ü 0-12 ay yaş gurubunda, %21'i 1-5 yaş grubunda, %15'i hasta 18-39 yaş grubunda, ve %9'u 40-64 yaş grubunda idi. Hastaların %39'u hasta üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle başvurmuştu. Hastaların %95.42’si ayaktan tedavisi yapılmıştır. En fazla başvuru Aralık (%12) ve Ocak (%11) aylarında yapılmıştı. Hastaların en çok başvuru yaptığı gün pazar (%25), en az ise çarşamba ve perşembe (%10) idi. En çok başvuru yapılan saat 20 - 00 (%30) en az ise 04 – 08 (%7) idi. Sonuç: Hasta yoğunluğunu fazla olduğu kış aylarında, hafta sonu ve 20 ila 24 saatleri arasında hekim, sağlık personeli ve araç-gereç takviyesi gerektiği görülmektedir. Acil servise başvuran hastaların demografik verilerinin kaydı ve analizi, acil servislerin fiziki ve işgücü planlaması açısından katkıda bulunabilir
  • Referans 1: Serhat KOYUNCU, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D. Tokat / dr_serhats@hotmail.com / +90 539 517 5833
  • Referans 2: Serap BİBEROĞLU, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D. İstanbul/ serapbiberoglu53@hotmail.com / +90 533 664 3776
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7446-1641
Yazar: Murat KOYUNCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Özel Bahat Hospital, Acil Servis, İstanbul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0367-8373
Yazar: Murat YİLDAR
Kurum: Özel Bahat Hospital, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2021

AMA Koyuncu M , Yildar M . Demographic Characteristics of Patients Admitted to Private Hospital Emergency Service. J Contemp Med. 2021; 11(1): 75-81.