Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 61 2021-01-30

Evaluation of the Relationship between Internet Addiction and the Thoracal Kyphosis Angle on Medical Faculty Students
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Torakal Kifoz Açısı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Keziban KARACAN [1] , Halit ÇELİK [2] , Mehtap ERDOĞAN [3]


AIM: For the last 20 years, various problems caused by internet has brought attention to researchers. People who actively use the Internet can spend 40 to 80 hours per week on a computer or phone. Their sleep patterns, daily life and exercise habits change over time. These changes bring along some illnesses such as back pain, neck pain and carpal tunnel syndrome. Many of these ailments underlie postural disorders. The most common of these postural disorders is increased thoracic kyphosis. Our aim is to determine the effect of internet usage on thoracic kyphosis angle in healthy individuals. MATERIALS AND METHODS: We conducted our study in 322 (K = 152, E = 170) students who were educated at Sakarya University Medical Faculty. Internet usage questionnaire was applied to the participants to measure the level and duration of internet usage. Thoracic kyphosis angle measurement was done with Flexicurve device Statistical comparisons were made using SPSS software. RESULTS: In our study, the kyphosis angles of the participants varied between 21,067 degrees and 49,546 degrees. The average score of the questionnaire on internet usage was 32,508 (slightly dependent), while the average daily internet use was 200 minutes. When the questionnaire scores and kyphosis angle values were compared, the result was statistically significant (p: 0.016). CONCLUSION: It is important to identify and evaluate the negative effects of internet use on our posture. People should pay attention to internet usage times and body postures during use in order to protect their postures during internet use. Otherwise, there will be an increase in thoracic kyphosis angle with serious disorders in the posture.
İnternetin beraberinde getirdiği sorunlar son 20 yıl boyunca araştırmacılar tarafından da ilgi odağı olmuştur. İnterneti aktif olarak kullanan kişiler bilgisayar veya telefon başında haftalık 40 ila 80 saate tekabül eden süreler geçirebilmektedirler. Bu kişilerin zamanla uyku düzenleri, gündelik hayat ve egzersiz alışkanlıkları değişmektedir. Bu değişimler beraberinde sırt ağrısı, boyun ağrısı, carpal tünel sendromu gibi bazı rahatsızlıkları getirmektedirler. Bu rahatsızlıkların birçoğunun temelinde postüral bozukluklar yatmaktadır. Bu postüral bozukluklardan en sık karşılaşanı torakal kifoz artışıdır. Bizim amacımız sağlıklı bireylerde internet kullanımının torakal kifoz açısı üzerindeki etkisini saptamaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan toplam 322 (K=152, E=170) öğrencide gerçekleştirdik. Katılımcılara internet kullanım düzeyi ve süresini ölçmek amacı ile İnternet kullanım anketi uygulandı. Torakal kifoz açısı ölçümü Flexicurve cihazı ile yapıldı. Cihaz C7-T12 omurgalar arasına yerleştirilip daha sonra milimetrik yağlı kâğıda geçirildi ve ortaya çıkan şeklin açı değeri özel bir formül ile hesaplandı. İstatistiksel karşılaştırmalar SPSS paket programı kullanılarak yapıldı. BULGULAR: Çalışmamızda katılımcılarının kifoz açıları 21,067 derece ile 49,546 derece arasında değişmekteydi. İnternet kullanımı ile ilgili anketin ortalama puanı 32,508 (az bağımlı) iken günlük internet kullanım ortalaması ise 200 dakikaydı. Anket puanları ile kifoz açısı değerleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuç istatiksel olarak anlamlıydı (p:0,016). SONUÇ: İnternet kullanımının postürümüz üzerindeki negatif etkilerini saptamak ve değerlendirmek önemlidir. Kişilerin internet kullanımları sırasında postürlerini korumak amacıyla internet kullanım sürelerine ve kullanım sırasındaki vücut duruşlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde postürde ciddi bozukluklar ile birlikte torakal kifoz açısında bir artış ortaya çıkmaktadır.
 • 1. Cerniglia L, Zoratto F, Cimino S, Laviola G, Ammaniti M, Adriani W. Internet Addiction in Adolescence: Neurobiological, Psychosocial and Clinical Issues. Neurosci Biobehav Rev. 2017;76:184-174.
 • 2. Černja I, Vejmelka L, Rajter M. Internet Addiction Test: Croatian Preliminary Study. BMC Psychiatry. 2019;19(1):388.
 • 3 Young, K S. Internet addiction: Symptoms, evaluation, and treatment innovations in clinical practice. In L. VandeCreek, & T. L. Jackson (Eds.), Sarasota, FL: Professional Resource Press. 17th ed. 1999
 • 4. Haslegrave CM. What O We Mean By A “Working Posture”? Ergonomics 1994;37(4):799–781
 • 5.Kang JH, Park R. The Effect of The Forward Head Posture on Postural Balance in Long Time Computer Based Worker. Annals of Rehabilitation Medicine 2012;36(1):104-98. 6.Waris P. Occupational Cervicobrachial Syndromes. A Review. Scand J Work Environ Health 1979;5:14–3.
 • 7.Moore MK. Upper Crossed Syndrome and Its Relationship to Cervicogenic Headache. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2004;27(6):420–414.
 • 8.Fon GT, Pitt MJ, Thies Jr AC. Thoracic Kyphosis: Range in Normal Subjects. American Journal of Roentgenology 1980;134(5):979-83.
 • 9.Kado DM, Prenovost K, Crandall C. Narrative Review: Hyperkyphosis in Older Persons. Annals of Internal Medicine 2007;147(5):330-8.
 • 10. IntechOpen.com. Mauroy JC. Kyphosis Physiotherapy From Childhood to Old Age. Inphysical Therapy Perspectives in The 21st Century-Challenges And Possibilities. [updated 5 May 2020;cited:19 Agust 2020]. Available from: www.IntechOpen.com
 • 11.Perriman DM, Scarvell JM, Hughes AR, Lueck CJ, Dear KB, Smith PN. Thoracic Hyperkyphosis: A Survey of Australian Physiotherapists. Physiotherapy Research International 2012;17(3):167-78.
 • 12.Asundi K, Odell D, Luce A, Dennerlein J. Notebook Computer Use on A Desk, Lap And Lap Support: Effects on Posture, Performance And Comfort. Ergonomics 2010;53(1):82–74.
 • 13.Gerr F, Monteilh C.P, Marcus M. Keyboard Use And Musculoskeletal Outcomes Among Computer Users. Journal of Occupational Rehabilitation 2006;16(3):271–259. 14.Buket B, Caner K, Torakal ve Lumbal Eğrilikler ile Gövde Kaslarının Güç ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;10(2):92–88.
 • 15.Goh, S., Price, R, Song, S., Davis, S., & Singer, K. Magnetic Resonance-Based Vertebral Morphometry of The Thoracic Spine: Age, Gender And Level-Specific İnfluences. Clinical Biomechanics 2000;15(6):425–417.
 • 16.Fon, G, Pitt, M, Thies A. Thoracic Kyphosis: Range in Normal Subjects. American Journal Of Roentgenology 1980;134(5):983–979.
 • 17.Sinaki M, Itoi E, Rogers JW, Bergstralh EJ, Wahner HW. Correlation Of Back Extensor Strength With Thoracic Kyphosis And Lumbar Lordosis in Estrogen-Deficient Women. American Journal Of Physical Medicine Rehabilitation 1996;75(5):374-370.
 • 18.Kargarfard M, Mahdavınezhad R. Assessment of Spınal Curvature in Isfahan Unıversıty Students. Journal of Isfahan Medical School 2010;102:776-762.
 • 19. Hamed N, Bita R. Thoracic Kyphosis Angle in Relation to Low Back Pain Among Dentist in Iran. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 2019;7(21):3709–3704.
 • 20.Azadinia F, Kamyab M, Behtash H. The Validity and Reliability of Noninvasive Methods for Measuring Kyphosis. Journal of Spinal Disorders and Techniques 2014;27(6):218–212. 21.Burton A.K. Regional Lumbar Sagittal Mobility; Measurement By Flexicurves. Clinical Biomechanics 1986;1(1):26–20.
 • 22.Doody MM, Lonstein JE, Stovall M, Hacker DG, Luckyanov N, Land CE: Breast Cancer Mortality After Diagnostic Radiography. Spine 2000;25:2063-2052.
 • 23. Morrissy, R T; Goldsmith, G S; Hall, E C; Kehl, D; Cowie, G H Measurement Of The Cobb Angle On Radiographs Of Patients Who Have Scoliosis. Evaluation Of İntrinsic Error. The Journal of Bone and Joint Surgery 1990;72(3):320-327
 • 24.Carman DL; Browne R. Measurement of Scoliosis And Kyphosis Radiographs. Intraobserver and Interobserver Variation. The Journal Of Bone & Joint Surgery 1990;72(3):333-328.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8861-1647
Yazar: Keziban KARACAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1329-5923
Yazar: Halit ÇELİK
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5422-5091
Yazar: Mehtap ERDOĞAN
Kurum: SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2021

AMA Karacan K , Çelik H , Erdoğan M . Evaluation of the Relationship between Internet Addiction and the Thoracal Kyphosis Angle on Medical Faculty Students. J Contemp Med. 2021; 11(1): 57-61.