Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 191 - 197 2021-03-25

Çocuk ve Ergenlerde Etmoid Çatı Yüksekliği ile Ön Etmoidal Arter Trasesi Arasında Bir İlişki Var mı?
Is There a Relationship between the Height of the Ethmoid Roof and The Anterior Ethmoidal Artery Tract in Children and Adolescents?

Avni Merter KEÇELİ [1]


Öz: Amaç: Paranazal sinüs cerrahisinde komplikasyonları önlemek için anterior etmoidal arter seyri ve etmoid çatının yüksekliği belirlenmelidir. Bu çalışmada çocuk ve ergenlerde ön kafa tabanı yüksekliği ile ön etmoidal arter (AEA) anatomisi arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntemler: 2014-2018 yılları arasında kraniyal patolojisi olmayan 24 ay ile 18 yaş arasındaki katılımcıların kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri yeniden incelendi. Katılımcıların 101'i (% 50,5) erkekti. Katılımcılar yaş gruplarına ayrıldı. T2 ağırlıklı koronal düzlem görüntüleri üzerinde tüm ölçümler kesitte yapıldı. AEA'nın burun boşluğuna giriş noktaları belirlendi. Çatıdan medial rektus kasına çizilen çizgiye göre etmoid çatı yüksekliği belirlendi. Bulgular: Tüm vakaların 97'sinde (% 48.5) etmoid çatı tip II idi. AEA girişi sağda 131 olguda (% 65.5) ve solda 154 olguda (% 77) kafa tabanında idi. 25 vakada (% 12.5), AEA giriş noktası asimetrikti. Etmoid çatı derinliği ile AEA girişi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p = 0.553 ve 0.504). Sonuç: Etmoid çatı yüksekliği ile cinsiyet veya yaş arasında bir ilişki bulunamadı. Yetişkinlerde ise cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. MRI incelemesinde etmoid çatı derinliği çocuklarda AEA yerleşimi için iyi bir kılavuz değildir ve operasyonlar sırasında komplikasyonları önlemek için dikkate alınması gerekir.
Aim: The anterior ethmoidal artery course and the height of the ethmoid roof should be determined in paranasal sinus surgery to avoid complications. In this study, the relationship between anterior skull base height and anterior ethmoidal artery (AEA) anatomy was tried to be determined in children and adolescents. Methods: The cranial magnetic resonance imaging of participants between 24 months and 18 years of age, who had no cranial pathology between 2014 and 2018, were re-examined. Of the participants, 101 (50.5%) were male. The participants were divided into age groups. All measurements were made in the section on the T2-weighted coronal plane images. The AEA’s entry points into the nasal cavity were determined. The ethmoid roof height was determined according to the line drawn on the medial rectus muscle from the roof. Results: The ethmoid roof was type II in 97 (48.5%) of all cases. The AEA entry was on the skull base in 131 cases (65.5%) on the right and 154 cases (77%) on the left. In the 25 cases (12.5%), the AEA entry point was asymmetrical. No significant correlation was found between the ethmoid roof depth and AEA entry (p = 0.553 and 0.504). Conclusion: No relation was found between ethmoid roof height and sex or age. In adults, however, it was found to differ by sex. In MRI examination, the ethmoid roof depth is not a guide for AEA placement in children, which should be considered to avoid complications during operations.
 • References: 1. Adeel M, Ikram M, Rajput MS, Arain A, Khattak YJ (2013) Asymmetry of lateral lamella of the cribriform plate: a softwarebased analysis of coronal computed tomography and its clinicalrelevance in endoscopic sinus surgery. Surg Radiol Anat 35(9):843–847.
 • 2. Yenigun A, Goktas SS, Dogan R, Eren SB, Ozturan O. A study of the anterior ethmoidal artery and a new classification of the ethmoid roof (Yenigun classification). Eur Arch Otorhinolaryngol 2016 Nov;273(11):3759-3764. Epub 2016 Apr 26.
 • 3. Keros P. On the practical value of differences in the level of lamina cribosa of the ethmoid. Z Laryngol Rhinol Otol. 1962;41:809-813.
 • 4. Stankiewicz JA, Chow JM. Two faces of orbital hematoma in intranasal (endoscopic) sinus surgery. Otolaryngol Head Neck Surg. 1999;120:841-847.
 • 5. Anderhuber W,Walch C, Fock C. Configuration of ethmoid roof in children 0-14 years of age. Laryngorhinootologie. 2001 Sep;80(9):509-11.
 • 6. Pernas FG, Coughlin AM, Hughes SE, et al. A novel use of a landmark to avoid injury of the anterior ethmoidal artery during endoscopic sinus surgery. Am J Rhinol Allergy. 2011; 25:54-57
 • 7. Souza SA, Sousa MM, Gregorio LC, Ajzen SC. Anterior ethmoidal artery evaluation on coronal CT scans. Braz J Otorhinolaryngol. 2009;75:101-106.
 • 8. McDonald SE, Robinson PJ, Nunez DA. Radiological anatomy of the anterior ethmoidal artery for functional endoscopic sinus surgery. J Laryngol Otol. 2008;122:264-267.
 • 9. Poteet PS, Cox MD, Wang RA, Fitzgerald RA, Kanaan A. Analysis of the Relationship between the Location of the Anterior Ethmoid Artery and Keros Classification. Otolaryngol–Head Neck Surg,Aug 2017,157(2),320-324.
 • 10. Başak S, Akdilli A, Karaman CZ, Kunt T (2000). Assesment of some important anatomical variations and dangerous areas of the paranasal sinuses by computed tomography in children. Int J Pediatr Otorhinolaringol 55(2):81-89.
 • 11. Muñoz-Leija, M.A., Yamamoto-Ramos, M., Barrera-Flores, F.J. et al. Anatomical variations of the ethmoidal roof: differences between men and women. Eur Arch Otorhinolaryngol (2018) 275: 1831.
 • 12. Gulder C, Zimmermann AP, Diogo I, Werner JA, TeymoortashA. Age-dependent differences of the skull base. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76:822-828.
 • 13. Elwany S, Medanni A, Eid M, et al. Radiological observations on the olfactory fossa and ethmoid roof. J Laryngol Otol. 2010;124:1251-1256.
 • 14. Mojas-cavernas I, Garcia-Garrigos E, Arenas Jimenes JJ et al. Radiological anatomy of the ethmoidal arteries: CT cadaver study. Acta Otorrino-laringol Esp. 2011;62:367-374.
 • 15. Jang DW, Lachanas VA, White LC, et al. Supraorbital ethmoid cell: a consistent landmark for endoscopic identification of the anterior ethmoidal artery. Otolaryngol Head Neck Surg.2014;151:1073-1077.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9412-6733
Yazar: Avni Merter KEÇELİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Konya Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 31 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Keçeli A . Is There a Relationship between the Height of the Ethmoid Roof and The Anterior Ethmoidal Artery Tract in Children and Adolescents?. J Contemp Med. 2021; 11(2): 191-197.