Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 240 - 243 2021-03-25

Anjioplasti Sonrası Ana İliak Arterde Meydana Gelen Beklenmedik Okluzyonun Retrograd Popliteal Yaklaşımla Tedavisi: Vaka Sunumu
Occlusion of Common Iliac Artery as an Unexpected Complication Following Angioplasty via Retrograde Popliteal Access: A Case Report

Ömer Faruk ÇİÇEK [1] , Kerim ESENBOĞA [2]


Yüzeyel femoral ve popliteal arterlerdeki ciddi lezyonların tedavisinde lezyonların uzunluğu, lokalizasyonu ve plak yapısındaki ya da damar duvarındaki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle uygulanacak strateji her vakada bireysel farklılık göstermektedir. Yüzeyel femoral arter okluzyonlarının tedavisinde ipsilateral antegrad ya da kontralateral retrograd yaklaşım sık kullanılmakla birlikte özellikle bu tedavi seçeneklerinin başarılı olmadığı durumlarda retrograd popliteal girişim de alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bu vaka sunumunda, antegrad yaklaşımın başarısız olması üzerine popliteal arter yoluyla retrograd yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulandığı ancak işlem sonrası karşı taraf ana iliak arterde gerçekleşen beklenmedik aterotrombotik komplikasyon ve başarılı çözümü takdim edilmiştir.
Treatment of the lesions located in the popliteal artery and superficial femoral artery are potentially clinical challenge because of the long length of lesions, high- calcium content in the vessel wall and inside the plaques, and individual dynamic forces found within these vessels. Intraluminal or subintimal recanalization of the vessel lumen is achieved mostly by ipsilateral antegrade or contralateral retrograde femoral approach in the treatment of total occlusion of the superficial femoral artery. In the event of failure, retrograde access into the popliteal artery is considered as an essentially different method. In our case report, we aimed to present rescue retrograde popliteal intervention following an unsuccessful antegrade approach which resulted in an unexpected atherothrombotic complication that occurred in the common iliac artery of the contralateral site.
  • 1. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg 2007;45 Suppl S:S5-67.
  • 2. Fanelli F, Lucatelli P, Allegritti M, et al. Retrograde popliteal access in the supine patient for recanalization of the superficial femoral artery: initial results. J Endovasc Ther 2011;18(4):503-9.
  • 3. Brountzos EN, Moulakakis KG, Avgerinos ED, et al. Retrograde transpopliteal approach of iliofemoral lesions. Vasc Endovascular Surg 2011;45(7):646-50.
  • 4. Darling JD, McCallum JC, Soden PA, et al. Predictive ability of the Society for Vascular Surgery Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI) classification system following infrapopliteal endovascular interventions for critical limb ischemia. J Vasc Surg 2016;64(3):616-22.
  • 5. Schmidt A, Bausback Y, Piorkowski M, et al. Retrograde recanalization technique for use after failed antegrade angioplasty in chronic femoral artery occlusions. J Endovasc Ther 2012;19(1):23-9.
  • 6. Heenan SD, Vinnicombe SJ, Buckenham TM, et al. Percutaneous transluminal angioplasty by a retrograde subintimal transpopliteal approach. Clin Radiol 1994;49(11):824-7; discussion 827-8.
  • 7. Yilmaz S, Sindel T, Luleci E. Ultrasound-guided retrograde popliteal artery catheterization: experience in 174 consecutive patients. J Endovasc Ther 2005;12(6):714-22.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4675-3273
Yazar: Ömer Faruk ÇİÇEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7516-9113
Yazar: Kerim ESENBOĞA
Kurum: ANKARA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamaktadır.
Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Çiçek Ö , Esenboğa K . Occlusion of Common Iliac Artery as an Unexpected Complication Following Angioplasty via Retrograde Popliteal Access: A Case Report. J Contemp Med. 2021; 11(2): 240-243.