Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 220 - 224 2021-03-25

Ateşli Silah Yaralanmalarında MMP-9 ve E-Selektin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of MMP-9 and E-selectine levels in firearm injuries

Elif DEMİR [1] , Ramazan GİDEN [2]


Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, ateşli silah yaralanmalarında meydana gelen hasarda matriks metaloproteaz-9 (MMP-9) ve E-selektin düzeylerinin nasıl etkilendiğini tespit etmek. Aynı zamanda bu parametrelerin bu vakalardaki biyokimyasal parametre açısından değerini araştırmak, konuyla ilgili yeni görüşler ileri sürebilmektir. Gereç ve Yöntemler: Ateşli silah yaralanmasına sonucu hastane acil servisine getirilen 48 olgu ile 40 kontrol grubu çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubun venöz kan örnekleri alındı. Serum MMP-9 ve E-selektin düzeyleri ELISA yöntemi uygulanarak kantitatif olarak çalışıldı. Elde elden sonuçlar SPSS programında değerlendirildi. Bulgular: Hasta grubumuzda ölçülen MMP-9 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken (p<0,001), E-selektin düzeyleri açısından hasta grubu, kontrol grubundan yüksek olmasın rağmen istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık tespit edilmedi. Sonuç: Hasta grubunda çeşitli doku hasarları meydana gelmiştir. MMP-9’un inflamatuvar hücrelerce salınması, inflamasyonun yoğun olduğu ve inflamatuvar hücre yükünün fazla olduğu hastalarda serum MMP-9 düzeylerinin yüksek olduğunu görülmüştür. E-selektin düzeyindeki bir miktar artış ise endotel hücre hasarını göstermektedir.
Aim: Our aim in this study is to determine how matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) and E-selectin levels are affected in the damage caused by firearm injuries. At the same time, it is to investigate the value of these parameters in terms of biochemical parameters in these cases and to propose new opinions on the subject. Material and Methods: 40 control groups and 48 patients who were brought to the hospital emergency department as a result of firearm wounds were included in the study. Venous blood samples of the patient and control groups were taken. Serum MMP-9 and E-selectin levels were measured quantitatively by using ELISA method. The obtained results were evaluated in the SPSS program. Results: MMP-9 levels measured in our patient group were significantly higher than in the control group (p <0.001). Although the patient group was higher than the control group in terms of e-selectin levels, no statistical significance was found. Conclusion: Various tissue damage occurred in the patient group. The release of MMP-9 by inflammatory cells indicates that serum MMP-9 levels are high in patients with intense inflammation and high inflammatory cell load. The increase in E-selectin level indicates endothelial cell damage.
  • Referans1: Barach E, Tomlanovich M, Nowak R. Ballistics: A pathophysiologic examination of the wounding mechanisms of firearms. J Trauma 1986; 26: 225-35.
  • Referans2: Kumar V. Abbas AK. Aster JC. “Inflammation and repair” Robbins Basic Pathology (9th edition) Saunders (Elsevier) 2013;43:1781-5.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4545-5175
Yazar: Elif DEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2127-1056
Yazar: Ramazan GİDEN
Kurum: ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum This study was supported by Harran University Research Fund
Proje Numarası Project Number: 16065
Teşekkür This study was performed at the biochemistry laboratory and Department of Emergency of Harran University School of Medicine. Authors are thankful to Harran University, Sanliurfa, Turkey.
Tarihler

Kabul Tarihi : 7 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Mart 2021

AMA Demir E , Giden R . Investigation of MMP-9 and E-selectine levels in firearm injuries. J Contemp Med. 2021; 11(2): 220-224.