Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 310 - 316 2021-05-24

Evaluation of Knowledge Among Pediatricians on Childhood Asthma and Asthma Attack
ASTIM VE ASTIM ATAĞINDA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEKİMLERİNİN BİLGİ DÜZEYİ

Tarık KIRKGÖZ [1] , Mahmut DOĞRU [2] , Hatice KIRKGÖZ [3] , Fatih ÇİÇEK [4] , Rabia SEZER [5] , Abdulkadir BOZAYKUT [6]


Introduction and Objective: Asthma is one of the most common acute and chronic conditions in children. It has several characteristic features including wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing. It is essential to educate general pediatricians about childhood asthma and its treatment to standardize care. The aim of this study was to evaluate knowledge and practice of pediatricians about childhood asthma and its treatment. Materials and Methods: In this study, a total of 157 pediatricians (64.3% woman, mean age 30.5 ± 5.3 ) were enrolled. A questionnaire of 45 questions about asthma and asthma attack were applied to the pediatricians. Results: Although the knowledge level of specialist physicians was higher than the physician assistants, this difference was not statistically significant (p> 0.05) except specialist pyhsicans gave statistically more correct answers to acute asthma management question than assitants (p<0.05) Seventy nine percent of the pediatricians (n: 124) were physician assistants and 21% (n=33) were specialists. The scores and frequencies obtained from the correct answers were similar in terms of gender, time worked as a pediatrician (<10 years / > 10 years) and being a specialist or assistant pediatricians. Conclusion: Although there were some discrepancies between guidelines and clinical practice, most of the assistant or specialist pediatricians participating in the study had sufficient knowledge in the treatment of childhood asthma and asthma attacks. Gender, time worked as a pediatrician, and being a specialist or assistant pediatrician had no effect on knowledge level of asthma and asthma attack. It is believed that the requirements of postgraduate education to provide children more standardized treatment.
Giriş ve Amaç: Astım çocukluk çağının sık rastlanan akut ve kronik hastalıklarından birisidir. Hışıltı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi çok çeşitli klinik bulguları mevcuttur. Genel pediatri uzmanlarınından çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusunda yeterli bilgi düzeyi etkin kontrol için gereklidir. Bu çalışmada, pediatristlerin çocukluk çağı astımı, astım atağı ve tedavisi konusunda bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 157 çocuk hastalıkları ve sağlığı uzman veya asistan hekiminin katıldı. Astım ve astım atağı ile ilgili toplam 45 soruluk anket hekimlere uygulandı. Bulgular: Uzman hekimlerin asistan hekimlere biraz daha fazla doğru cevap vermelerine rağmen anlamlı bir fark saptanmadı (p:0,99). Cinsiyetin (p: 0,185) ve hekimlik süresinin (p:0,662) teste doğru cevap verme açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görüldü. Sonuç : Astım kılavuzları ve pratik yaklaşımda bir kısım farklılıklar olsada çocuk hekimlerinin çoğu yaklaşımlarının kılavuzlara uygunluk gösterdiği saptanmıştır. Hekimlik süresi, cinsiyet ve uzman yada asistan olmanın anlamlı farklılık yaratmadığı görülmüştür. Ancak astımlı çocuklara daha etkin ve standartize tedavi verilebilmesi için mezuniyet sonrası eğitimin gerektiği düşünülmektedir.
 • 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for Asthma management and prevention. NHLBI/WHO workshop report. National Institute of Health. National heart, Lung and Blood institute. Revised 2012.
 • 2. Civelek E, Şekerel BE. Management of child hood asthma: physicians’ perspective in Turkey. Pediatr Allergy Immunol 2004 and 15:372-5.
 • 3. Powell H, Gibson PG. Options for self-management education for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2003 and (3):CD004107.
 • 4. Gibson PG, Powell H, Coughlan J, Wilson AJ, Hensley MJ, Abramson M, et al. Limited (information only) patient education programs for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2002 and (2):CD001005.
 • 5. Saraclar Y, Kuyucu S, Tuncer A, et al. Prevalence of asthmatic phenotypes and bronchial hyperresponsiveness in Turkish schoolchildren: an International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) phase 2 study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003.
 • 6. Bayram I, Guneser-Kendirli S, Yilmaz M, et al. The prevalence of asthma and allergic diseases in children of school age in Adana in southern Turkey. Turk J Pediatr 2004 and 46:221-5.
 • 7. Demir E, Tanac R, Can D, et al. Is there an increase in the prevalence of allergic diseases among schoolchildren from the Aegean region of Turkey? Allergy Asthma Proc 2005 and 26:410-4.
 • 8. Ones U, Akcay A, Tamay Z, Guler N, Zencir M. Rising trend of asthma prevalence among Turkish schoolchildren (ISAAC phases I and III) Allergy 2006 and 61:1448-53.
 • 9. Demir AU, Karakaya G, Bozkurt B, Sekerel BE, KalyoncuAF. Asthma and allergic diseases in schoolchildren: third cross-sectional survey in the same primary school in Ankara, Turkey. Pediatr Allergy Immunol 2004 and 15:531-8.
 • 10. Söğüt A, Çayır Y, Çayır A, Turan M İ, Çankaya Ç H, Vançelik S Aile Hekimlerinin Astım Hastalarını Yönetme Becerisi ve Eğitim İhtiyacı 2014, Euras J Fam Med and 3(1):21-26.
 • 11. Soyer OU, Civelek E, Sekerel BE. Physicians' perception of childhood asthma in Turkey: more appropriate practice among female physicians. BMC Health Serv Res. 2008 and 23., 8:155. Published 2008 Jul.
 • 12. Yılmaz Ö, Söğüt A,Alkan S,Yüksel H.Genel çocuk uzmanlarının çocukluk çağı astımı ve tedavisi konusundaki bilgi durumu ve uygulamaları Türk Ped Arş 2009 and 29-34, 44:.
 • 13. Coates JR, Steven ID, Beilby J, Coffey G, Litt JC, Wagner C. Knowledge of and reported asthma management among South Australian general practitioners. Br J Gen Pract. 1994 and 44(380):123-126.
 • 14. Gharagozlou M, Abdollahpour H, Moinfar Z, Bemanian MH, Sedaghat M. A survey of pediatricians' knowledge on asthma management in children. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2008 and 7(2):85-90.
 • 15. Lagerløv P, Veninga CC, Muskova M, et al. Asthma management in five European countries: doctors' knowledge, attitudes and prescribing behaviour. Drug Education Project (DEP) group. Eur Respir J. 2000 and 15(1):25-29.
 • 16. Moy JN, Grant EN, Turner-Roan K, Li T, Weiss KB. Asthma care practices, perceptions, and beliefs of Chicago-area asthma specialists. Chicago Asthma Surveillance Initiative Project Team. Chest. 1999 and 1):154S-162S., 116(4 Suppl).
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3450-9780
Yazar: Tarık KIRKGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9728-8028
Yazar: Mahmut DOĞRU
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hatice KIRKGÖZ
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7348-7081
Yazar: Fatih ÇİÇEK
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9447-3583
Yazar: Rabia SEZER
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7589-5978
Yazar: Abdulkadir BOZAYKUT
Kurum: İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 13 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Kırkgöz T , Doğru M , Kırkgöz H , Çiçek F , Sezer R , Bozaykut A . Evaluation of Knowledge Among Pediatricians on Childhood Asthma and Asthma Attack. J Contemp Med. 2021; 11(3): 310-316.