Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 277 - 281 2021-05-24

Assessment of Quality of Life in Patients with Subacromial Impingement Syndrome
Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tugce PASİN [1] , Ozge PASİN [2]


Background: Evaluating the quality of life patients with subacromial impingement syndrome is important for further treatments Aim: The aim of the study was to evaluate simultaneously the quality of life with subacromial impingement syndrome using different parameters in a single model. Material and Methods: Ninety patients diagnosed subacromial impingement syndrome were included in the study. Mental component score and physical component score were measured using SF-36 in the assesment of the quality of life and different scores were evaluated. The indirect and direct effects of these tests on the quality of life were examined in a single model using the structural equation modelling. Results: The most total effect on physical component score was Shoulder Disability Questionnaire and the Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score, Visual Analog Score had the least total effect on physical component score. Considering the results of mental component score, the total most effect was VAS had the the minimum total effect. Conclusion: The quality of life of the patients with subacromial impingement syndrom give more detailed informations when analysing the scores dependently. Evaluating the quality of life of subacromial impingement syndrome, using different measures of patients dependently will provide a more detailed research opportunity. If the patient quality of life evaluation is done in detail, it will facilitate the selection of appropriate treatment.
Giriş: Subakromiyal sıkışma sendromlu hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ileri tedaviler için önemlidir. Çalışmanın amacı, farklı parametreler kullanarak subakromiyal sıkışma sendromu ile yaşam kalitesini aynı anda tek bir modelde değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya subakromiyal sıkışma sendromu tanısı alan 90 hasta dahil edildi. Yaşam kalitesi değerlendirmesinde Zihinsel bileşen puanı ve fiziksel bileşen puanı SF-36 kullanılarak ölçüldü ve farklı ölçek parametreleri değerlendirildi. Bu testlerin yaşam kalitesine dolaylı ve doğrudan etkileri yapısal eşitlik modeli kullanılarak tek bir modelde incelenmiştir. Bulgular: Fiziksel bileşen puanına en fazla toplam etki Omuz Engellilik Ölçeği ve Kol, Omuz ve El Engellilik skoru değişkenlerine ait iken, en az etki VAS değişkenine ait olduğu görülmüştür. Zihinsel bileşen puanı sonuçlarına bakıldığında, ise en az minimum toplam etkiye neden olan değişken VAS’tır. Sonuç: Subakromiyal sıkışma sendromlu hastaların yaşam kalitesi, skorları bağımlı olarak analiz ederken daha detaylı bilgi vermektedir. Subakromiyal sıkışma sendromunun yaşam kalitesini değerlendirmek, bağımlı olarak hastaların farklı ölçümlerini kullanmak daha detaylı bir araştırma fırsatı sağlayacaktır. Hasta yaşam kalitesi değerlendirmesinin detaylı bir şekilde yapılması uygun tedavi seçimini kolaylaştıracaktır.
 • 1. Umer M ,Qadir I, Azam M. Subacromial Impingement Syndrome. Orthopedic reviews 2012;4(2):e18.
 • 2. Fu FH, Harner CD, Klein AH. Shoulder impingement syndrome. A critical review. Clin Orthop 1991;269:162-73.
 • 3. Mantone JK, Burkhead WZ Jr, Noonan J Jr. Nonoperative treatment of rotator cuff tears. Orthop Clin North Am 2000;31: 295-311.
 • 4. Morrison DS, Greenbaum BS, Einhorn A. Shoulder impingement. Orthop Clin North Am 2000;31(2): 285-93.
 • 5. Morrison DS, Frogameni AD, Woodworth P. Non-operative treatment of subacromial impingement syndrome. J Bone Joint Surg Am 1997;79(5):732-7.
 • 6. Beaton DE, Richards RR.Measuring function of the shoulder. A cross-sectional comparison of five questionnaires. J Bone Joint Surg Am 1996;78(6):882-90.
 • 7. Dawson J, Fitzpatrick R, Carr A. Questionnaire on the perceptions of patients about shoulder surgery. J Bone Joint Surg Br 1996;78(4):593-600.
 • 8. Ozcan A, Z Tulum, Bacakoglu AK. The relationship between quality of life and functional status measurements in shoulder impingement syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(3):219-25.
 • 9. Michener LA, McClure PW, Karduna AR. Anatomical and biomechanical mechanisms of subacromial impingement syndrome. Clin Biomech 2013;18(5):369-79.
 • 10. Çalış M. Diagnostic values of clinical diagnostic tests in subacromial impingement syndrome. Ann Rheum Dis 2000; 59(1):44–47.
 • 11. Lomberdi Jr.I, Magri AG, Fleury AM et al. Progressive resistance training in patients with shoulder impingement syndrome: A Randomized Controlled Trial. Arthritis Rheum 2008; 59(5):615-622.
 • 12. Haahr JP, Ostergaard S, Dalsgaard J et al. Exercises Versus arthroscopic decompression in patients with subacromial impingement: A randomised, controlled study in 90 cases with a one year follow up. Ann Rheum Dis 2005;64(5):760-764.
 • 13. Frieman B.G., Albert T.J.Rotator cuff disease:A review of diagnosis, pathophysiology and current trends in treatment. Arch Phys Med Rehabil 1994;75(5):604-609.
 • 14. Aktaş I, Akgün K, Çakmak B. Therapeutic effect of pulsed electromagnetic field in conservative treatment of subacromial impingement syndrome. Clin Rheumatol 2007;26(8):1234-1239.
 • 15. Yelkovan M, Eskiyurt N, Öncel A et al. Magnetic field therapy in the treatment of subacromial impingement syndrome. Journal of Istanbul Faculty of Medicine 2006;69(2):36-40.
 • 16. Celik D, Akyuz G, Yeldan İ. Comparison of the effects of two different exercise programs on pain in subacromial impingement syndrome. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):504-509.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8814-2921
Yazar: Tugce PASİN
Kurum: İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6530-0942
Yazar: Ozge PASİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 22 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Pasin T , Pasin O . Assessment of Quality of Life in Patients with Subacromial Impingement Syndrome. J Contemp Med. 2021; 11(3): 277-281.