Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 386 - 391 2021-05-24

The Relation between Fat Phobia and Body Image Perception and Their Effects on Healthy Lifestyle Behaviors
Kilofobi ile Beden İmajı Algısı Arasındaki İlişki ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları Üzerindeki Etkileri

Duygu AYHAN BAŞER [1] , Murat ÇEVİK [2] , Hilal AKSOY [3] , İzzet FİDANCI [4] , Mustafa CANKURTARAN [5]


Aims: The aim of this study was to evaluate the relationship between fat phobia, body image perception and theirs effects on healthy lifestyle behaviors. Materials and Methods: This descriptive study consisted of 548 individuals. Data was collected by using the socio-demographic form, Fat Phobia Scale (FPS) and Body Perception Scale (BPS). Results: FPS mean score of participants was 2.88±0.35, BPS mean score was 139,59±28,77. Participants who do regular physical activity, have regular diet, pay attention to the content of meal and constantly dieters were had higher BPS and who do regular physical activity, dont regularly consume three main meals had higher FPS scores. Conclusion: Determining fatphobia levels and body image perceptions would be beneficial at giving healthy lifestyle behavior counseling to people by being more careful in practice.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kilofobi, vücut imajı algısı ve bunların sağlıklı yaşam tarzı davranışları üzerindeki etkileri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 548 kişiden oluşmuştur. Veriler, sosyodemografik form, Kilofobi Ölçeği (KFÖ) ve Vücut Algı Ölçeği (VAÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların KFÖ ortalama puanı 2,88 ± 0,35, VAÖ ortalama puanı 139,59 ± 28,77 idi. Düzenli fiziksel aktivite yapan, düzenli diyet yapan, öğün içeriğine dikkat eden ve sürekli diyet yapanların VAÖ punları daha yüksek, düzenli fiziksel aktivite yapan, düzenli olarak üç ana öğün tüketmeyen katılımcıların KFÖ puanları daha yüksekti. Sonuç: Kişilerin kilofobi düzeylerini ve vücut imajı algılarını belirlemek, pratikte daha dikkatli davranarak insanlara sağlıklı yaşam tarzı davranış danışmanlığı vermede faydalı olacaktır.
 • 1. Cetinkaya S, Sert H. Sakarya University students' fat phobia levels and attitudes towards obese individuals and their correlation with healthy lifestyle behaviours: Knowledge, attitude and practice (KAP) study. JPMA. 2018; 68 (9): 1358-62
 • 2. Akyol B, Soğut K, Konar N. Canpolat, B. The Relationship Between Fat phobia and Exercise Habits in Sedentary Women with Visually Impaired. Gaziantep University. Journal of Sport Sciences. 2018; 3(3): 102–10.
 • 3. Grilo CM, Ivezaj V, Lydecker JA, White MA. Toward an understanding of the distinctiveness of body-image constructs in persons categorized with overweight/obesity, bulimia nervosa, and binge-eating disorder. J Psychosom Res. 2019;126:109757.
 • 4. Moustafa S, Tawbe Z, Daouk SF, et al. Body Image Perception in Association with Healthy Lifestyle Behaviour's in Lebanese Men and Women. International Journal of School and Cognitive Psychology. 2017; 04.
 • 5. Austen R. Anderson, Blaine J. Fowers. Lifestyle behaviors, psychological distress, and well-being: A daily diary study, Social Science & Medicine. 2020; 263:113263.
 • 6. Chevance G, Golaszewski NM, Baretta D, Hekler EB, Larsen BA, Patrick K, et al. Modelling multiple health behavior change with network analyses: results from a one-year study conducted among overweight and obese adults. J. Behav. Med. 2020; 43:254-61.
 • 7. Bacon JG, Scheltema KE, Robinson BE. Fat phobia scale revisited: the short form. International Journal of Obesity, 2001; 25: 252-257
 • 8. Koçak S, Saraç L, Hurmeriç I. Determining the relationships among body mass index, body composition and attitudes toward fat people, The ICHPER-SD Annivarsary World Congress, İstanbul, November 9-13. 2005.
 • 9. Kundakçi AH. Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları, Benlik Algıları, Vücut Algısı ve Stres Belirtileri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 2005.
 • 10. Darling R, Atav AS. Attitudes toward obese people: a comparative study of nursing, education, and social work students. J Prof Nurs. 2018; 35(2): 138‐46.
 • 11. Hemati N, Zokaei A. Attitudes and beliefs of nurses about excessive body weight and obesity. Soc Sci. 2016; 11(9): 2058‐65.
 • 12. Kadıoğlu B, Uncu F, Nazik F, et al. Fat phobia and Physical Activity Levels of Goren University Students of Two Different Universities. Adıyaman University Health Science Journa. 2015; 1(2): 77–86.
 • 13. Sert H, Seven A, Çetinkaya S, Pelin M, Aygin D. Evaluation of prejudice against obesity in health high school students. Turk J Health Sci. 2016; 1(4): 9‐ 17.
 • 14. Usta E, Bayram S, Altınbaş Akkaş Ö. Perceptions of nursing students about individuals with obesity problems: Belief, attitude, phobia. Perspect Psychiatr Care. 2020: 1‐ 9.
 • 15. Hunter J, Rawlings‐Anderson K, Lindsay T, Bowden T, Aitken LM. Exploring student nurses' attitudes towards those who are obese and whether these attitudes change following a simulated activity. Nurse Educ Today. 2018; 65: 225‐31.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5153-2184
Yazar: Duygu AYHAN BAŞER (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3739-8767
Yazar: Murat ÇEVİK
Kurum: Güdül Aile Sağlığı Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3330-9317
Yazar: Hilal AKSOY
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9848-8697
Yazar: İzzet FİDANCI
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8213-7515
Yazar: Mustafa CANKURTARAN
Kurum: HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası -
Teşekkür yok
Tarihler

Kabul Tarihi : 22 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Ayhan Başer D , Çevik M , Aksoy H , Fidancı İ , Cankurtaran M . The Relation between Fat Phobia and Body Image Perception and Their Effects on Healthy Lifestyle Behaviors. J Contemp Med. 2021; 11(3): 386-391.