Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 380 - 385 2021-05-24

Preventing bar-related complications for chest wall deformities
Göğüs duvarı deformitelerinde bar ilişkili komplikasyonların önlenmesi

Hüseyin YILDIRAN [1] , Güven Sadi SUNAM [2]


Aim: Nuss procedure for pectus excavatum and Abramson procedure for pectus carinatum are used as minimally invasive methods for surgical treatment of chest wall defomities. The aim of this study is to investigate the causes of bar-related complications, and to present technical details of their management. Materials and Methods: Patients who underwent minimally invasive correction surgery with the diagnosis of pectus excavatum and pectus carinatum between 2011-2020 in our clinic were included in this study. The surgical treatments, bar related complications, and follow-up records of patients were recorded and analyzed retrospectively. Results: 141 patients with a mean age of 16.08 ± 4.38 were included in the study. Postoperative bar-related complications were encountered in 28 (19.8%) of all patients. There were no life-threatening early or late complications. The most common complication was skin reaction in 7 (4.9%) cases. Conclusion: Bar-related complications are problems that can cause morbidity and disrupt patient comfort, thus management of complications should be focused on.
Amaç: Göğüs duvarı deformitelerinin cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemler olarak pektus ekskavatumda Nuss prosedürü ve pektus karinatumda Abramson prosedürü kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bar ile ilişkili komplikasyonların nedenlerini araştırmak ve tedavilerinin teknik ayrıntılarını sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2011-2020 yılları arasında pektus ekskavatum ve pektus karinatum tanısı ile minimal invaziv düzeltme ameliyatı geçiren hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların cerrahi tedavileri, bara bağlı komplikasyonlar ve takip kayıtları kaydedildi ve geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 16.08 ± 4.38 olan 141 hasta dahil edildi. Tüm hastaların 28'inde (% 19,8) ameliyat sonrası bar ile ilişkili komplikasyonlarla karşılaşıldı. Yaşamı tehdit eden erken veya geç komplikasyon olmadı. En sık görülen komplikasyon 7 (% 4.9) vakada cilt reaksiyonuydu. Sonuç: Bara bağlı komplikasyonlar, morbiditeye neden olabilen ve hasta konforunu bozabilen sorunlardır, bu nedenle komplikasyonların önlenmesine ve yönetimine dair daha fazla odaklanılmalıdır.
 • Nuss D, Kelly RE Jr, Croitoru DP, Katz ME. A 10-year review of a minimally invasive technique for the correction of pectus excavatum. J Pediatr Surg 1998;33(4):545-52.
 • Abramson H. A minimally invasive technique to repair pectus carinatum. Preliminary report. Arch Bronconeumol 2005;41:349-51.
 • Kuru P, Cakiroglu A, Er A, et al. Pectus Excavatum and Pectus Carinatum: Associated Conditions, Family History, and Postoperative Patient Satisfaction. Korean J Thorac Cardiovasc Surg 2016;49(1):29-34.
 • Pawlak K, Gąsiorowski Ł, Gabryel P, Gałęcki B, Zieliński P, Dyszkiewicz W. Early and late results of the Nuss procedure in surgical treatment of pectus excavatum in different age groups. Ann Thorac Surg 2016;102(5):1711-6.
 • Hebra A, Kelly RE, Ferro MM, Yüksel M, Campos JRM, Nuss D. Life-threatening complications and mortality of minimally invasive pectus surgery. J Pediatr Surg 2018;53(4):728-32.
 • Abramson H, Aragone X, Blanco JB, Ciano A, Abramson L. Minimally invasive repair of pectus carinatum and how to deal with complications. J Vis Surg 2016;2:64.
 • Garzi A, Prestipino M, Rubino MS, Di Crescenzo RM, Calabrò E. Complications of the "Nuss Procedure" In Pectus Excavatum. Transl Med UniSa 2020;22:24-7.
 • Castellani C, Schalamon J, Saxena AK, Höellwarth ME. Early complications of the Nuss procedure for pectus excavatum: a prospective study. Pediatr Surg Int 2008;24(6):659-66.
 • Park HJ, Kim KS. Pectus bar removal: surgical technique and strategy to avoid complications. J Vis Surg 2016;2:60.
 • Goretsky MJ, Kelly RE Jr, Croitoru D, Nuss D. Chest wall anomalies: pectus excavatum and pectus carinatum. Adolesc Med Clin 2004;15(3):455-71.
 • Yuksel M, Lacin T, Ermerak NO, Sirzai EY, Sayan B. Minimally invasive repair of pectus carinatum. Ann Thorac Surg 2018;105(3):915-23.
 • Abramson H, D’Agostino J, Wuscovi S. A 5-year experience with a minimally invasive technique for pectus carinatum repair. J Pediatr Surg 2009;44:118–23; discussion 123–4.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0126-2531
Yazar: Hüseyin YILDIRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9655-0012
Yazar: Güven Sadi SUNAM
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 13 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 24 Mayıs 2021

AMA Yıldıran H , Sunam G . Preventing bar-related complications for chest wall deformities. J Contemp Med. 2021; 11(3): 380-385.