Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HAVE WE GOT USED TO IT DESPITE THE CHALLENGES? MASK USAGE HABITS AND USAGE DIFFICULTIES DURING COVID-19 PANDEMIC

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 4, 565 - 569, 31.07.2021

Öz

Aim: In this study; It is aimed to identify the use of masks, which has become mandatory due to the Covid-19 epidemic since March 2020, the habits of individuals living in Turkey and the difficulties they face during the use of masks. Materials and Methods: Study; Within the framework of multiple-choice determinative questions, 1524 volunteers were randomized on the questionnaire platform. The data obtained were expressed in percentiles and inferences proportional to the purpose were obtained. Results: When the answers of the participants are examined, it is seen that 90% of the participants need to change a surgical mask, 31.4% double masks, 46.3% need to change masks within the day and 67.2% warn those who do not wear a mask. 75.9% of the same respondents gave "always" feedback to the statement "I use the mask to protect my health", 76.2% "always" to the statement "I use the mask to protect the health of the people around me". Finally, 48% of the participants stated that the radical extension in the Covid-19 epidemic process increased their sensitivity to mask use, and 34.3% stated that they could continue to use masks after the pandemic process is over. Conclusion: With this study, it was concluded that there is a high probability of encountering various problems in the use of masks and despite these problems that may negatively affect daily life, individuals show sensitivity in using masks in order to protect their health and those around them.

Kaynakça

 • 1) Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery (London, England), 78, 185.
 • 2) Spinelli, A., & Pellino, G. (2020). COVID‐19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis. The British journal of surgery.
 • 3) Ertürk, S. A. (2020). Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler. Göç Dergisi (GD), 7(1), 121-146.
 • 4) Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., ... & Peng, Z. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama, 323(11), 1061-1069.
 • 5) Lai C, Shih T, Ko W, Tang H, Hsueh P. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) and Coronavirus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic and The Challenges. Int J Antimicrobial Agents. 2020;55(3):1-9
 • 6) Han, J., Zhang, X., He, S., & Jia, P. (2020). Can the coronavirus disease be transmitted from food? A review of evidence, risks, policies and knowledge gaps. Environmental Chemistry Letters, 1-12.
 • 7) ERKAL, E., SES, A. G., AYDIN, S., & ÇALIŞKAN, D. COVID-19’UN TOPLUMDA YAYILIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK İLAÇ DIŞI HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5, 79-95.
 • 8) MacIntyre CRC, Chughtai AA, Seale H, Richards GA, Davidson PM. Respiratory protection for healthcare workers treating Ebola virus disease (EVD): are facemasks sufficient to meet occupational health and safety obligations? Int J Nurs Stud 2014; 51: 1421–26.
 • 9) Biçen, Ç., & Ertürk, E. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(6)
 • 10) Eikenberry, S. E., Mancuso, M., Iboi, E., Phan, T., Eikenberry, K., Kuang, Y., ... & Gumel, A. B. (2020). To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. Infectious Disease Modelling, 5, 293-308.
 • 11) Matuschek, Christiane, et al. "Face masks: benefits and risks during the COVID-19 crisis." European journal of medical research 25.1 (2020): 1-8.
 • 12) Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, Batı SL. Yorum: COVID-19 Salgını Sırasında Yüz Maskesi Kullanımının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri. Int J Environ Res Halk Sağlığı. 2020 Eyl 12; 17 (18): 6655. doi: 10.3390 / ijerph17186655. PMID: 32932652; PMCID: PMC7558090.
 • 13) Kim, Min-Chul, et al. "Effectiveness of surgical, KF94, and N95 respirator masks in blocking SARS-CoV-2: a controlled comparison in 7 patients." Infectious Diseases 52.12 (2020): 908-912.
 • 14) Szepietowski, Jacek C., et al. "Face Mask-induced Itch: A Self-questionnaire Study of 2,315 Responders During the COVID-19 Pandemic." Acta Dermato-Venereologica 100.5 (2020).
 • 15) SENER, Olgun, et al. "COVID-19’DA MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN HIZLI SİSTEMATİK İNCELEME." Eurasian Journal of Health Technology Assessment 4.2: 1-9.
 • 16) Morishima, Mika, and Koya Kishida. "Understanding attitudes toward hygiene mask use in Japanese daily life by using a repeated cross-sectional survey." Work 61.2 (2018): 303-311.

ZORLUKLARINA RAĞMEN ALIŞABİLDİK Mİ? COVİD-19 PANDEMİSİNDE MASKE KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE ZORLUKLARI

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 4, 565 - 569, 31.07.2021

Öz

Amaç Bu çalışmada; 2020 yılının mart ayından itibaren Covid-19 salgını sebebiyle takılması zorunlu hale gelen maskelerin, Türkiye’de yaşayan bireyler tarafından kullanım alışkanlıklarının ve bireylerin maske kullanım sırasında karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem Çalışma; çoktan seçmeli saptayıcı sorular çerçevesinde online anket platformu üzerinden, randomize 1524 gönüllü katılımcı eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılardan alınan veriler yüzdelik dilimlere vurularak çalışma amacı doğrultusunda oransal çıkarımlar elde edildi. Bulgular Çalışmaya dahil olan bireylerin anket sorularına verdikleri cevaplar incelendiğinde, katılımcıların büyük kısmı cerrahi maske kullanmakta olup %31,4’ünde çift maske kullanımı görülmektedir. “Maskeyi kendi sağlığımı korumak için kullanıyorum” önermesine katılımcıların %75,9’luk kesimi “her zaman” geri dönüşünü vermesine karşın, %76,2’ si “Maskeyi çevremdeki kişilerin sağlığını korumak için kullanıyorum” ibaresine “her zaman”, %40,1’lik kesim ise “Maskeyi zorunlu olduğu için kullanıyorum” ibaresine “her zaman” geri dönüşünü vermiştir. Katılımcıların %70,3’ü nefes almakta zorluk yaşadığını, %60,4’ü maske kullanım esnasında kulaklarında ağrı hissettiğini, %57,8’i maskenin kokusundan rahatsızlık duyduğunu, %34,3’ü burun kızarıklığı şikâyeti yaşadığını çalışma içerisinde beyan etti. Son olarak da katılımcılardan %48’i Covid-19 pandemisindeki radikal uzamanın maske kullanım hassasiyetlerinin arttırdığını, %34,3’ü de pandemi süreci sona erdikten sonra bile maske kullanımına devam edebileceklerini ifade etmiştir. Sonuç Yapılan bu çalışma ile maske kullanımında çeşitli sorunlarla karşılaşılma ihtimalinin yüksek olduğu , gündelik yaşantıyı olumsuz etkileyebilecek bu sorunlara rağmen bireylerin hem kendilerinin hem de çevrelerindekilerin sağlığını korumak amacıyla maske kullanımında hassasiyet gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • 1) Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery (London, England), 78, 185.
 • 2) Spinelli, A., & Pellino, G. (2020). COVID‐19 pandemic: perspectives on an unfolding crisis. The British journal of surgery.
 • 3) Ertürk, S. A. (2020). Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler. Göç Dergisi (GD), 7(1), 121-146.
 • 4) Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., ... & Peng, Z. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama, 323(11), 1061-1069.
 • 5) Lai C, Shih T, Ko W, Tang H, Hsueh P. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) and Coronavirus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic and The Challenges. Int J Antimicrobial Agents. 2020;55(3):1-9
 • 6) Han, J., Zhang, X., He, S., & Jia, P. (2020). Can the coronavirus disease be transmitted from food? A review of evidence, risks, policies and knowledge gaps. Environmental Chemistry Letters, 1-12.
 • 7) ERKAL, E., SES, A. G., AYDIN, S., & ÇALIŞKAN, D. COVID-19’UN TOPLUMDA YAYILIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK İLAÇ DIŞI HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5, 79-95.
 • 8) MacIntyre CRC, Chughtai AA, Seale H, Richards GA, Davidson PM. Respiratory protection for healthcare workers treating Ebola virus disease (EVD): are facemasks sufficient to meet occupational health and safety obligations? Int J Nurs Stud 2014; 51: 1421–26.
 • 9) Biçen, Ç., & Ertürk, E. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımının Etkilerinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(6)
 • 10) Eikenberry, S. E., Mancuso, M., Iboi, E., Phan, T., Eikenberry, K., Kuang, Y., ... & Gumel, A. B. (2020). To mask or not to mask: Modeling the potential for face mask use by the general public to curtail the COVID-19 pandemic. Infectious Disease Modelling, 5, 293-308.
 • 11) Matuschek, Christiane, et al. "Face masks: benefits and risks during the COVID-19 crisis." European journal of medical research 25.1 (2020): 1-8.
 • 12) Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, Batı SL. Yorum: COVID-19 Salgını Sırasında Yüz Maskesi Kullanımının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri. Int J Environ Res Halk Sağlığı. 2020 Eyl 12; 17 (18): 6655. doi: 10.3390 / ijerph17186655. PMID: 32932652; PMCID: PMC7558090.
 • 13) Kim, Min-Chul, et al. "Effectiveness of surgical, KF94, and N95 respirator masks in blocking SARS-CoV-2: a controlled comparison in 7 patients." Infectious Diseases 52.12 (2020): 908-912.
 • 14) Szepietowski, Jacek C., et al. "Face Mask-induced Itch: A Self-questionnaire Study of 2,315 Responders During the COVID-19 Pandemic." Acta Dermato-Venereologica 100.5 (2020).
 • 15) SENER, Olgun, et al. "COVID-19’DA MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN HIZLI SİSTEMATİK İNCELEME." Eurasian Journal of Health Technology Assessment 4.2: 1-9.
 • 16) Morishima, Mika, and Koya Kishida. "Understanding attitudes toward hygiene mask use in Japanese daily life by using a repeated cross-sectional survey." Work 61.2 (2018): 303-311.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Ömer KARBUŞ (Sorumlu Yazar)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
0000-0002-3135-0850
Türkiye


Betül ENGİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
0000-0002-9242-9909
Türkiye


Nesime GÜLAYDIN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR.
0000-0003-4942-179X
Türkiye


Yasin ÇİÇEK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
0000-0002-3028-3123
Türkiye


Muhammed GÖKÇE
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
0000-0002-8568-6413
Türkiye


İbrahim OKAY
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
0000-0002-9910-6360
Türkiye


Mehmet Emin YILDIRIM
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0001-5576-1569
Türkiye


Mustafa ÖZTURK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0002-0663-3031
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 18 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Karbuş Ö. , Engin B. , Gülaydın N. , Çiçek Y. , Gökçe M. , Okay İ. , Yıldırım M. E. , Özturk M. HAVE WE GOT USED TO IT DESPITE THE CHALLENGES? MASK USAGE HABITS AND USAGE DIFFICULTIES DURING COVID-19 PANDEMIC. J Contemp Med. 2021; 11(4): 565-569.