Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of choroidal thickness, retinal nerve fiber layer thickness, macular thickness and retinal vessel diameter by optical coherence tomography in patients with peripheral arterial disease

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 5, 734 - 738, 17.09.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.890583

Öz

Aim: To evaluate retinal nerve fiber layer thickness, macular thickness and retinal vessel diameter by optical coherence tomography in patients with peripheral artery disease. Materials and Methods: 35 patients with a diagnosis of peripheral arterial disease (PAD) and 32 healthy individuals (control group) were included in the study. Retinal thickness (RT), choroidal thickness (CT) in enhanced depth imaging (EDI) mode, retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness, retinal artery and vein diameters were measured with optical coherence tomography (OCT) device. Results: The mean age of the PAH group included in the study was 59.4±11.9 and the mean age of the control group was 55.5±5.3 years. A statistically significant difference was observed between the two groups in the values obtained from the CT in the subfoveal region of the EDI measured from three different regions and the nasal quadrant of the RNFL measured from 7 quadrants (p=0.03 and p=0.03, respectively). On the contrary, no statistically significant difference was observed in EDI and other measurements of RNFL, RT values, artery and vein diameters (p values were between 0.08-1.00). Conclusion: In patients with PAD, it is important to determine the RNFL and CT to be thinner. It can be a guide in more comprehensive studies in the future.

Kaynakça

  • 1. Es MU, Senol S, Yuksel A, Kargun K. Endothelin-1 gene polymorphisms in patients with peripheral artery disease. Acta Med Mediterr 2016;32:897-901.
  • 2. Wong TY, Klein R, Klein BE, Tielsch JM, Hubbard L, Nieto FJ. Retinal microvascular abnormalities and their relationship with hypertension, cardiovascular disease, and mortality. Survey of ophthalmology 2001;46(1):59-80.
  • 3. Stefansson E, Landers MB, Wolbarsht ML. Oxygenation and vasodilatation in relation to diabetic and other proliferative retinopathies. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina 1983;14(3):209-226.

Periferik arter hastalığı olan olgularda optik koherens tomografi ile koroid kalınlığı, retina sinir lifi tabakası kalınlığı maküla kalınlığı ve retina damar çapı ölçümlerinin değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 5, 734 - 738, 17.09.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.890583

Öz

Amaç: Periferik arter hastalığı olan olgularda optik koherens tomografi ile koroid kalınlığı, retina sinir lifi tabakası kalınlığı, maküla kalınlığı ve retina damar çapı ölçümlerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 35 periferik arter hastalığı (PAH) tanılı hasta ve 32 sağlıklı birey (kontrol grubu) dahil edildi. Tüm bireylerin optik koherens tomografi (OKT) cihazıyla retina kalınlığı (RK), artırılmış derinlik görüntüleme (EDI) modunda koroid kalınlığı (KK), retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı, retina arter ve ven çapı ölçümleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen PAH grubunun yaş ortalaması 59.4±11.9 ve kontrol grubunun yaş ortalaması 55.5±5.3 yıl idi. Üç farklı bölgeden ölçülen EDI’nin subfoveal bölgedeki KK’da ve 7 kadrandan ölçülen RSLT’nin nazal kadranından elde edilen değerler iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (sırasıyla, p=0,03 ve p=0,03). Aksine EDI ile RSLT’nin diğer ölçümleri, RK değerleri, arter ve ven çapları ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p değerleri 0,08-1,00 arasında idi). Sonuç: PAH hastalarında RSLT ve koroid tabakası kalınlığının daha ince olarak saptanması önemlidir. İleride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarda yol gösterici olabilir.

Kaynakça

  • 1. Es MU, Senol S, Yuksel A, Kargun K. Endothelin-1 gene polymorphisms in patients with peripheral artery disease. Acta Med Mediterr 2016;32:897-901.
  • 2. Wong TY, Klein R, Klein BE, Tielsch JM, Hubbard L, Nieto FJ. Retinal microvascular abnormalities and their relationship with hypertension, cardiovascular disease, and mortality. Survey of ophthalmology 2001;46(1):59-80.
  • 3. Stefansson E, Landers MB, Wolbarsht ML. Oxygenation and vasodilatation in relation to diabetic and other proliferative retinopathies. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina 1983;14(3):209-226.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Adem SOYDAN (Sorumlu Yazar)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3053-2396
Türkiye


Enes UYAR
AKSARAY UNIVERSITY
0000-0003-2544-3580
Türkiye


Abdulgani KAYMAZ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1018-925X
Türkiye


Fatih ULAŞ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4468-3985
Türkiye


Ufuk Turan Kürşat KORMAZ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6107-2943
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2021
Kabul Tarihi 8 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Soydan A. , Uyar E. , Kaymaz A. , Ulaş F. , Kormaz U. T. K. Evaluation of choroidal thickness, retinal nerve fiber layer thickness, macular thickness and retinal vessel diameter by optical coherence tomography in patients with peripheral arterial disease. J Contemp Med. 2021; 11(5): 734-738.