Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sistemik İsotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgaris Hastalarında Nötrofil- Lenfosit Oranı ve C-Reaktif Protein Düzeyleri

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 774 - 777, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.949763

Öz

Giriş: Akne vulgaris patogenezinde inflamatuar medyatörler önem taşımaktadır. Hangi medyatörlerin hangi değişkenler ile lezyon gelişimine veya artışına sebep olduğu net değildir. Nötrofil lenfosit oranı ve C-reaktif protein kronik hastalıkların takibinde kullanılan inflamatuar belirteçlerdir. Sistemik isotretinoin tedavisi bazı çalışmalarda inflamatuar belirteçler üzerine etkili bulunurken bazı çalışmalarda etkisiz olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sistemik isotretinoin tedavisinin C-reaktif protein ve nötrofil/lenfosit oranı üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar polikliniğine ayaktan başvuran ve sistemik isotretinoin tedavisi alan 18 yaş üstü akne vulgaris hastalarının kayıtları taranarak tedavi başlangıcı ve tedavinin 3.ayındaki nötrofil lenfosit oranları ve C-reaktif protein düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bulunan sonuçlar benzer demografik yapıdaki normal hasta grubuyla karşılaştırılmıştır.
Bulgular: 28 kadın,22 erkek olmak üzere toplam 50 hasta ve 21 kadın, 29 erkek olmak üzere toplam 50 sağlıklı kontrol hastası çalışmaya dahil edildi. Tedavi grubundaki hastaların yaşları 19 ile 23 arasında, kontrol grubu hastalarının yaşları ise 18 ile 35 arasında değişmekteydi. Nötrofil lenfosit oranı başlangıç ve tedavi ortasında hem hasta hemde kontrol grubunda anlamlı bulunmezken (1,84 [3,36-0,51] – 1,62 [4,07- 0,68], p:0,107), C-reaktif protein düzeyleri hasta grubunda tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı azalma göstermiştir (p<0,028).
Sonuç: Sistemik isotretinoin tedavisi nötrofil-lenfosit oranı ve C-reaktif protein düzeyleri üzerinde etkili olabilir. Bu ilişkiyi açıklamak için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Kaynakça

 • 1- Brito Mde F, Sant’Anna IP, Galindo JC, Melo Rosendo LHP, Santos JB. Evaluation of clinical adverse effects and laboratory alterations in patients with acne vulgaris treated with oral isotretinoin. An Bras Dermatol. 2010;85:331-7. doi: 10.1590/s0365-05962010000300006.
 • 2- Polat M, Oztaş P, Ilhan MN, Allı N. Clinical side effects and results of systemic isotretinoin treatment in patient with nodulocystic acne. Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2008;18:72-6.
 • 3- Tanghetti EA. The role of inflammation in the pathology of acne. J Clin Aesthet Dermatol 2013; 6: 27-35. PMID: 24062871
 • 4- Deodhar S. C-reactive protein:the best laboratory indicator available for monitoring disease activity. Cleve Clin J Med 1989;56:126–30. doi: 10.3949/ccjm.56.2.126.
 • 5- Jupe D. The acute phase response and laboratory testing. Aust Fam Phys. 1996;25:324–329. PMID: 8867183
 • 6- Ataseven A, Kurtipek GS, Ozturk P. Neutrophil lymphocyte ratio in patients receiving isotretinoin for acne vulgaris. Medicine Science 2014;3:1026-31. doi: 10.5455/medscience.2013.02.8101
 • 7- Namazi MR, Parhizkar AR, Jowkar F. Serum levels of hypersensitive-C-reactive protein in moderate and severe acne. Indian Dermatol Online J. 2018; 6: 253-7. PMID: 26225329
 • 8- Sen BB, Rifaioglu EN, Ekiz O, Inan MU, Sen T, Sen N. Neutrophil to lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in psoriasis. Cutan Ocul Toxicol 2014; 33: 223-7. doi: 10.3109/15569527.2013.834498.

Neutrophil-Lymphocyte ratio and C-Reactive Protein Levels in Acne Vulgaris Patients Treated with Systemic Isotretinoin

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 774 - 777, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.949763

Öz

Introduction and Aim: Inflammatory mediators have importance in acne vulgaris pathogenesis. Which mediators cause lesions or increase with which variants is not clear. Neutrophil-lymphocyte ratio and C-reactive protein are the inflammatory indicators that used for follow up of inflammatory diseases. There are various studies state that neutrophil-lymphocyte ratio and C-reactive protein levels are important for systemic isotretinoin treatment or not. Evaluation of changes in neutrophil-lymphocyte ratio and C-reactive protein levels with systemic isotretinoin treatment is the aim of this study. Material and Method: Acne vulgaris patients who are treated with systemic isotretinoin and healthy control subjects between January 2006 and December 2016 in Konya Training and Research Hospital Dermatology outpatient clinic are included to study. Neutrophil-lymphocyte ratio and C-reactive protein levels compared in each group at the beginning of treatment and at the 3rd month. Results: 50 patients (28 of women and 22 of men) who are treated with systemic isotretinoin for acne vulgaris and 50 healthy control patients (21 of women and 29 of men) included to study. Mean age of treatment group was 21 (19-23) and control group was 29,5. Neutrophil-lymphocyte ratio are not found statistically significiant in patients and control group at the begining and middle of the treatment (1,84,[3,36-0,51] – 1,62,[4,07-0,68], p:0,107), C-reactive protein levels show a statistically significiant decrease in patient group with treatment (p<0,028). Conclusion: Systemic isotretinoin treatment may affect neutrophil-lymphocyte ratio and C-reactive protein levels in patients. Further studies are needed to clarify this relation.

Kaynakça

 • 1- Brito Mde F, Sant’Anna IP, Galindo JC, Melo Rosendo LHP, Santos JB. Evaluation of clinical adverse effects and laboratory alterations in patients with acne vulgaris treated with oral isotretinoin. An Bras Dermatol. 2010;85:331-7. doi: 10.1590/s0365-05962010000300006.
 • 2- Polat M, Oztaş P, Ilhan MN, Allı N. Clinical side effects and results of systemic isotretinoin treatment in patient with nodulocystic acne. Turkiye Klinikleri J Dermatol. 2008;18:72-6.
 • 3- Tanghetti EA. The role of inflammation in the pathology of acne. J Clin Aesthet Dermatol 2013; 6: 27-35. PMID: 24062871
 • 4- Deodhar S. C-reactive protein:the best laboratory indicator available for monitoring disease activity. Cleve Clin J Med 1989;56:126–30. doi: 10.3949/ccjm.56.2.126.
 • 5- Jupe D. The acute phase response and laboratory testing. Aust Fam Phys. 1996;25:324–329. PMID: 8867183
 • 6- Ataseven A, Kurtipek GS, Ozturk P. Neutrophil lymphocyte ratio in patients receiving isotretinoin for acne vulgaris. Medicine Science 2014;3:1026-31. doi: 10.5455/medscience.2013.02.8101
 • 7- Namazi MR, Parhizkar AR, Jowkar F. Serum levels of hypersensitive-C-reactive protein in moderate and severe acne. Indian Dermatol Online J. 2018; 6: 253-7. PMID: 26225329
 • 8- Sen BB, Rifaioglu EN, Ekiz O, Inan MU, Sen T, Sen N. Neutrophil to lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in psoriasis. Cutan Ocul Toxicol 2014; 33: 223-7. doi: 10.3109/15569527.2013.834498.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Cahit YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Konya Şehir Hastanesi
0000-0003-4675-8127
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2021
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Yavuz C. Neutrophil-Lymphocyte ratio and C-Reactive Protein Levels in Acne Vulgaris Patients Treated with Systemic Isotretinoin. J Contemp Med. 2021; 11(6): 774-777.