Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

First Intervention in Firearm Injuries and Management of Compliations

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 790 - 794, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.955948

Öz

Amaç: Ateşli silah yaralanmaları sonucu ekstremitede yumuşak doku, nörovasküler yaralanmalar ve kemik kırıkları görülmektedir. Bu yaralanmaların şiddete yönelik olması ve adli olayların gençlerde daha sık görülmesi tedaviyi daha da zorlaştırmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, ateşli silahlarla ilişkili ekstremite yaralanmalarında nörovasküler, yumuşak doku yaralanmaları ve kemik kırıklarına aşamalı bir yaklaşımın nihai tedavi sonuçlarına etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında ateşli silahla ilişkili ekstremite yaralanması olan ve cerrahi tedavi uygulanan 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, yaralanma bölgeleri, eşlik eden nörovasküler yaralanmalar, ilk müdalede yapılanlar, son tedavi sonuçları, gelişen komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 54 hastanın (52 erkek, 2 kadın) yaş ortalaması 28.3 (yaş aralığı 19-61) idi. Otuz iki (%59.2)’si alt ekstremite, 22 (%40.7)’si üst ekstremite ve 5 (%9.2)’i hem alt hem üst ekstremite yaralanması tespit edildi. Üç (%5.5) hastada damar yaralanması, 3 (%5.5) hastada amputasyon ve 6 (%11.1) hastada sinir yaralanması tespit edildi. Altı hastanın beşine (%9,2) fasyotomi uygulandı. En sık karşılaşılan komplikasyon olarak 7 (%12,9) hastada eklem hareket açıklığı kaybıydı. Sonuç: Ateşli silah yaralanmalarında multidisipliner ve hasar kontrollü bir yaklaşımla erken dönemde antibiyoterapi, kemik tespiti ve seri debridmanlar sonrası nihai tedaviye geçilmesi tedavi başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanmaları, Nörovasküler yaralanma, Fasiatomi, Komplikasyonlar.

Kaynakça

 • References 1.Burg A, Nachum G, Salai M, et al. Treating civilian gunshot wounds to the extremities in a level 1 trauma center: our experience and recommendations. Isr Med Assoc J. 2009 ;11(9) : 546-51.
 • 2. Persad IJ, Reddy RS, Saunders MA, Patel J. Gunshot injuries to the extremities: experience of a U.K. trauma centre. Injury. 2005;36(3):407-11.
 • 3. Lerner A, Fodor L, Soudry M. Is staged external fixation a valuable strategy for war injuries to the limbs? Clin Orthop Relat Res. 2006;448:217-24.
 • 4. Kaim Khani GM, Humail SM, Hafeez K, Ahmed N. Pattern of bony injuries among civilian gunshot victims at tertiary care hospital in Karachi, Pakistan. Chin J Traumatol. 2015;18(3):161-3.
 • 5. Penn-Barwell JG, Brown KV, Fries CA. High velocity gunshot injuries to the extremities: management on and off the battlefield. Curr Rev Musculoskelet Med. 2015;8(3):312-7.
 • 6. Tejan J, Lindsey RW. Management of civilian gunshot injuries of the femur. A review of the literature. Injury. 1998;29 Suppl 1:SA18-22.
 • 7. Johansen K, Daines M, Howey T, Helfet D, Hansen ST Jr. Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma. J Trauma. 1990;30(5):568-72; discussion 572-3.
 • 8. Durrant CA, Mackey SP. Orthoplastic classification systems: the good, the bad, and the ungainly. Ann Plast Surg. 2011;66(1):9-12.
 • 9. Graham SM, Wijesekera MP, Laubscher M, et al. Implant-related sepsis in lower limb fractures following gunshot injuries in the civilian population: A systematic review. Injury. 2019;50(2):235-243.
 • 10. Kaçmaz İ, Uzakgider M, Basa C, Zhamilov V, Duman Ö, Karaman G, Ağuş H, Ekizoğlu O. Acil tıp kliniğine başvuran ve ortopedi ve travmatoloji konsültasyonu yapılan erişkin adli olguların geriye dönük analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 34(1): 43-52.
 • 11.Dar GN, Tak SR, Kangoo KA, Dar FA, Ahmed ST. External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(6):553-8.
 • 12. Abghari M, Monroy A, Schubl S, Davidovitch R, Egol K. Outcomes Following Low-Energy Civilian Gunshot Wound Trauma to the Lower Extremities: Results of a Standard Protocol at an Urban Trauma Center. Iowa Orthop J. 2015;35:65-9.
 • 13. Tisnovsky I, Katz SD, Pincay JI, Garcia Reinoso L, Redfern JAI, Pascal SC, Wham BC, Naziri Q, Suneja N. Management of gunshot wound-related hip injuries: A systematic review of the current literature. J Orthop. 2020;23:100-106.
 • 14. Dar GN, Tak SR, Kangoo KA, Dar FA, Ahmed ST. External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(6):553-8.
 • 15. Khatri JP, Kumar M, Singh CM. Primary internal fixation in open fractures of tibia following high-velocity gunshot wounds: a single-centre experience. Int Orthop. 2020;44(4):685-691.
 • 16. Seng VS, Masquelet AC. Management of civilian ballistic fractures. Orthop Traumatol Surg Res. 2013;99(8):953-8.
 • 17. Subasi M, Kesemenli C, Kapukaya A, Necmioglu S. Treatment of intertrochanteric fractures by external fixation. Acta Orthop Belg. 2001;67(5):468-74.
 • 18. Woolum JA, Bailey AM, Dugan A, Agrawal R, Baum RA. Evaluation of infection rates with narrow versus broad-spectrum antibiotic regimens in civilian gunshot open-fracture injury. Am J Emerg Med. 2020;38(5):934-939.
 • 19. Nguyen MP, Reich MS, OʼDonnell JA, et al. Infection and Complications After Low-velocity Intra-articular Gunshot Injuries. J Orthop Trauma. 2017;31(6):330-333.
 • 20. Burg A, Nachum G, Salai M, et al. Treating civilian gunshot wounds to the extremities in a level 1 trauma center: our experience and recommendations. Isr Med Assoc J. 2009;11(9):546-51.
 • 21. Smith RF, Elliot JP, Hageman JH, Szilagyi DE, Xavier AO. Acute penetrating arterial injuries of the neck and limbs. Arch Surg. 1974;109(2):198-205.
 • 22. Volgas DA, Stannard JP, Alonso JE. Current orthopaedic treatment of ballistic injuries. Injury. 2005;36(3):380-6.
 • 23. Wiss DA, Brien WW, Becker V Jr. Interlocking nailing for the treatment of femoral fractures due to gunshot wounds. J Bone Joint Surg Am. 1991;73(4):598-606.

Ateşli Silah Yaralanmalarında İlk Müdahale ve Komplikasyonların Yönetimi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 790 - 794, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.955948

Öz

Amaç: Ateşli silah yaralanmaları sonucu ekstremitede yumuşak doku, nörovasküler yaralanmalar ve kemik kırıkları görülmektedir. Bu yaralanmaların şiddete yönelik olması ve adli olayların gençlerde daha sık görülmesi tedaviyi daha da zorlaştırmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, ateşli silahlarla ilişkili ekstremite yaralanmalarında nörovasküler, yumuşak doku yaralanmaları ve kemik kırıklarına aşamalı bir yaklaşımın nihai tedavi sonuçlarına etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında ateşli silahla ilişkili ekstremite yaralanması olan ve cerrahi tedavi uygulanan 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, yaralanma bölgeleri, eşlik eden nörovasküler yaralanmalar, ilk müdalede yapılanlar, son tedavi sonuçları, gelişen komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan 54 hastanın (52 erkek, 2 kadın) yaş ortalaması 28,3 (yaş aralığı 19-61) idi. Yirmi dokuz (%53,7)’si alt ekstremite, 20 (%37,1)’si üst ekstremite ve 5 (%9,2)’i hem alt hem üst ekstremite yaralanması tespit edildi. Üç (%5,5) hastada damar yaralanması, 3 (%5,5) hastada amputasyon ve 6 (%11,1) hastada sinir yaralanması tespit edildi. Altı hastanın beşine (%9,2) fasyotomi uygulandı. En sık karşılaşılan komplikasyon olarak 7 (%12,9) hastada eklem hareket açıklığı kaybıydı.
Sonuç: Ateşli silah yaralanmalarında multidisipliner ve hasar kontrollü bir yaklaşımla erken dönemde antibiyoterapi, kemik tespiti ve seri debridmanlar sonrası nihai tedaviye geçilmesi tedavi başarısını olumlu yönde etkilemektedir. 

Kaynakça

 • References 1.Burg A, Nachum G, Salai M, et al. Treating civilian gunshot wounds to the extremities in a level 1 trauma center: our experience and recommendations. Isr Med Assoc J. 2009 ;11(9) : 546-51.
 • 2. Persad IJ, Reddy RS, Saunders MA, Patel J. Gunshot injuries to the extremities: experience of a U.K. trauma centre. Injury. 2005;36(3):407-11.
 • 3. Lerner A, Fodor L, Soudry M. Is staged external fixation a valuable strategy for war injuries to the limbs? Clin Orthop Relat Res. 2006;448:217-24.
 • 4. Kaim Khani GM, Humail SM, Hafeez K, Ahmed N. Pattern of bony injuries among civilian gunshot victims at tertiary care hospital in Karachi, Pakistan. Chin J Traumatol. 2015;18(3):161-3.
 • 5. Penn-Barwell JG, Brown KV, Fries CA. High velocity gunshot injuries to the extremities: management on and off the battlefield. Curr Rev Musculoskelet Med. 2015;8(3):312-7.
 • 6. Tejan J, Lindsey RW. Management of civilian gunshot injuries of the femur. A review of the literature. Injury. 1998;29 Suppl 1:SA18-22.
 • 7. Johansen K, Daines M, Howey T, Helfet D, Hansen ST Jr. Objective criteria accurately predict amputation following lower extremity trauma. J Trauma. 1990;30(5):568-72; discussion 572-3.
 • 8. Durrant CA, Mackey SP. Orthoplastic classification systems: the good, the bad, and the ungainly. Ann Plast Surg. 2011;66(1):9-12.
 • 9. Graham SM, Wijesekera MP, Laubscher M, et al. Implant-related sepsis in lower limb fractures following gunshot injuries in the civilian population: A systematic review. Injury. 2019;50(2):235-243.
 • 10. Kaçmaz İ, Uzakgider M, Basa C, Zhamilov V, Duman Ö, Karaman G, Ağuş H, Ekizoğlu O. Acil tıp kliniğine başvuran ve ortopedi ve travmatoloji konsültasyonu yapılan erişkin adli olguların geriye dönük analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 34(1): 43-52.
 • 11.Dar GN, Tak SR, Kangoo KA, Dar FA, Ahmed ST. External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(6):553-8.
 • 12. Abghari M, Monroy A, Schubl S, Davidovitch R, Egol K. Outcomes Following Low-Energy Civilian Gunshot Wound Trauma to the Lower Extremities: Results of a Standard Protocol at an Urban Trauma Center. Iowa Orthop J. 2015;35:65-9.
 • 13. Tisnovsky I, Katz SD, Pincay JI, Garcia Reinoso L, Redfern JAI, Pascal SC, Wham BC, Naziri Q, Suneja N. Management of gunshot wound-related hip injuries: A systematic review of the current literature. J Orthop. 2020;23:100-106.
 • 14. Dar GN, Tak SR, Kangoo KA, Dar FA, Ahmed ST. External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(6):553-8.
 • 15. Khatri JP, Kumar M, Singh CM. Primary internal fixation in open fractures of tibia following high-velocity gunshot wounds: a single-centre experience. Int Orthop. 2020;44(4):685-691.
 • 16. Seng VS, Masquelet AC. Management of civilian ballistic fractures. Orthop Traumatol Surg Res. 2013;99(8):953-8.
 • 17. Subasi M, Kesemenli C, Kapukaya A, Necmioglu S. Treatment of intertrochanteric fractures by external fixation. Acta Orthop Belg. 2001;67(5):468-74.
 • 18. Woolum JA, Bailey AM, Dugan A, Agrawal R, Baum RA. Evaluation of infection rates with narrow versus broad-spectrum antibiotic regimens in civilian gunshot open-fracture injury. Am J Emerg Med. 2020;38(5):934-939.
 • 19. Nguyen MP, Reich MS, OʼDonnell JA, et al. Infection and Complications After Low-velocity Intra-articular Gunshot Injuries. J Orthop Trauma. 2017;31(6):330-333.
 • 20. Burg A, Nachum G, Salai M, et al. Treating civilian gunshot wounds to the extremities in a level 1 trauma center: our experience and recommendations. Isr Med Assoc J. 2009;11(9):546-51.
 • 21. Smith RF, Elliot JP, Hageman JH, Szilagyi DE, Xavier AO. Acute penetrating arterial injuries of the neck and limbs. Arch Surg. 1974;109(2):198-205.
 • 22. Volgas DA, Stannard JP, Alonso JE. Current orthopaedic treatment of ballistic injuries. Injury. 2005;36(3):380-6.
 • 23. Wiss DA, Brien WW, Becker V Jr. Interlocking nailing for the treatment of femoral fractures due to gunshot wounds. J Bone Joint Surg Am. 1991;73(4):598-606.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Abbas TOKYAY (Sorumlu Yazar)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3914-1906
Türkiye


Necip GÜVEN
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0363-1524
Türkiye


Sezai ÖZKAN
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4444-6939
Türkiye


Ulan İSMAİLOV
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8256-8534
Türkiye


Aytekin DİKİCİ Bu kişi benim
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2797-3326
Türkiye

Destekleyen Kurum YOK
Proje Numarası ..
Teşekkür ..
Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2021
Kabul Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Tokyay A. , Güven N. , Özkan S. , İsmailov U. , Dikici A. First Intervention in Firearm Injuries and Management of Compliations. J Contemp Med. 2021; 11(6): 790-794.