Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türk Yetişkinlerde Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Servikal Spinal Kord ve Spinal Kanalın Morfometrik Analizi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 811 - 815, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.987079

Öz

Giriş: Yetişkin Türk popülasyonunda servikal spinal kanal çapı ve spinal kord çap-alanı normal değerlerinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Değerlerin yaşa, cinsiyete ve spinal kord düzeylerine göre değişip değişmediği araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: 300 erişkin hastanın (150 kadın / 150 erkek) servikal MRG'sini geriye dönük olarak inceledik. Hastalar yaşlarına göre 3 gruba (18-39, 40-59 ve 60 yaş üstü) ayrıldı. Spinal kanal ve spinal kord çapı sagital planda, spinal kord alanı aksiyal planda, C3 ve C6 seviyelerinden ölçüldü.
Bulgular: Cinsiyet, servikal spinal kanal ve spinal kord çapı normal değerlerini etkiler. Erkeklerde hem spinal kanal hem de spinal kord ölçümleri kadınlara göre daha yüksek bulundu. Spinal kord çapı ve alanı, cinsiyete bakılmaksızın C6 düzeyinde C3 düzeyindekinden daha düşük bulundu. Hem spinal kanal çapı hem de omurilik alanı kranialden kaudale azaldı (C3-C6). Yaşa bağlı grupların değerlendirilmesinde verilerimizde önemli farklılıklar tespit edilmiş ve yaşın normal parametrenin belirlenmesinde etkili olduğu görülmüştür.
Sonuç: Sonuç olarak, sağlıklı bireylerde servikal spinal kanal ve spinal kord ölçümleri yaş, cinsiyet ve kord düzeyine göre değişmektedir. 

Kaynakça

 • 1. Morishita Y, Naito M, Hymanson H, Miyazaki M, Wu G, Wang JC. The relationship between the cervical spinal canal diameter and the pathological changes in the cervical spine. Eur Spine J 2009;18(6):877-83.
 • 2. Kim KH, Park JY, Kuh SU, Chin DK, Kim KS, Cho YE. Changes in spinal canal diameter and vertebral body height with age. Yonsei Med J 2013;54(6):1498-504.
 • 3. Pavlov H, Torg JS, Robie B, Jahre C. Cervical spinal stenosis: determination with vertebral body ratio method. Radiology 1987;164(3):771-5.
 • 4. Gore Dr, Sepic Sb, Gardner Gm. Roentgenographic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine 1986;11(6):521-4.
 • 5. Sasaki T, Kadoya S, Iizuka H. Roentgenological study of the sagittal diameter of the cervical spinal canal in normal adult Japanese. Neurol Med Chir 1998;38(2):83-9.
 • 6. Matsuura P, Waters R, Adkins R, Rothman S, Gurbani N, Sie I. Comparison of computerized tomography parameters of the cervical spine in normal control subjects and spinal cord-injured patients. JBJS 1989;71(2):183-8.
 • 7. Şenol U, Çubuk M, Sindel M, Yildirim F, Yilmaz S, Özkaynak C. Anteroposterior diameter of the vertebral canal in cervical region: comparison of anatomical, computed tomographic, and plain film measurements. Clin Anat 2001;14(1):15-8.
 • 8. Pawar KA, Mishra AS, Bandagi G, Srivastava SK. Roentgenographic and computerized tomography based morphometric analysis of cervical spinal canal diameters to establish normative measurements in an Indian population. J Clin Orthop Trauma 2017;8(2):185-90.
 • 9. Ulbrich EJ, Schraner C, Boesch C, Hodler J, Busato A, Anderson SE. Normative MR cervical spinal canal dimensions. Radiology 2014;271(1):172-82.
 • 10. Hashimoto I, Tak Y-K. The true sagittal diameter of the cervical spinal canal and its diagnostic significance in cervical myelopathy. J Neurosurg 1977;47(6):912-6.
 • 11. Goto S-I, Umehara J, Aizawa T, Kokubun S. Comparison of cervical spinal canal diameter between younger and elder generations of Japanese. J Orthop Sci 2010;15(1):97-103.
 • 12. Morishita Y, Naito M, Wang JC. Cervical spinal canal stenosis: the differences between stenosis at the lower cervical and multiple segment levels. Int Orthop 2011;35(10):1517-22.
 • 13. Prasad SS, O’Malley M, Caplan M, Shackleford IM, Pydisetty RK. MRI measurements of the cervical spine and their correlation to Pavlov’s ratio. Spine 2003;28(12):1263-8.
 • 14. Okada Y, Ikata T, Katoh S, Yamada H. Morphologic analysis of the cervical spinal cord, dural tube, and spinal canal by magnetic resonance imaging in normal adults and patients with cervical spondylotic myelopathy. Spine 1994;19(20):2331-5.
 • 15. Sherman JL, Nassaux PY, Citrin CM. Measurements of the normal cervical spinal cord on MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol 1990;11(2):369-72.
 • 16. Yanase M, Matsuyama Y, Hirose K, Takagi H, Yamada M, Iwata H. Measurement of the cervical spinal cord volume on MRI. Clin Spine Surg 2006;19(2):125-9.
 • 17. Torg JS, Naranja Jr RJ, Pavlov H, Galinat BJ, Warren R, Stine RA. The relationship of developmental narrowing of the cervical spinal canal to reversible and irreversible injury of the cervical spinal cord in football players. An epidemiological study. JBJS 1996;78(9):1308-14.
 • 18. Nell C, Bülow R, Hosten N, Schmidt CO, Hegenscheid K. Reference values for the cervical spinal canal and the vertebral bodies by MRI in a general population. PloS one 2019;14(9):e0222682.

Morphometric Analysis of Cervical Spinal Cord and Spinal Canal with Magnetic Resonance Imaging in Turkish Adults

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 811 - 815, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.987079

Öz

Giriş: Yetişkin Türk popülasyonunda servikal spinal kanal çapı ve spinal kord çap-alanı normal değerlerinin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Değerlerin yaşa, cinsiyete ve spinal kord düzeylerine göre değişip değişmediği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 300 erişkin hastanın (150 kadın / 150 erkek) servikal MRG'sini geriye dönük olarak inceledik. Hastalar yaşlarına göre 3 gruba (18-39, 40-59 ve 60 yaş üstü) ayrıldı. Spinal kanal ve spinal kord çapı sagital planda, spinal kord alanı aksiyal planda, C3 ve C6 seviyelerinden ölçüldü. Bulgular: Cinsiyet, servikal spinal kanal ve spinal kord çapı normal değerlerini etkiler. Erkeklerde hem spinal kanal hem de spinal kord ölçümleri kadınlara göre daha yüksek bulundu. Spinal kord çapı ve alanı, cinsiyete bakılmaksızın C6 düzeyinde C3 düzeyindekinden daha düşük bulundu. Hem spinal kanal çapı hem de omurilik alanı kranialden kaudale azaldı (C3-C6). Yaşa bağlı grupların değerlendirilmesinde verilerimizde önemli farklılıklar tespit edilmiş ve yaşın normal parametrenin belirlenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak, sağlıklı bireylerde servikal spinal kanal ve spinal kord ölçümleri yaş, cinsiyet ve kord düzeyine göre değişmektedir. Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, servikal vertebra, spinal kord, spinal kanal, morfometri

Kaynakça

 • 1. Morishita Y, Naito M, Hymanson H, Miyazaki M, Wu G, Wang JC. The relationship between the cervical spinal canal diameter and the pathological changes in the cervical spine. Eur Spine J 2009;18(6):877-83.
 • 2. Kim KH, Park JY, Kuh SU, Chin DK, Kim KS, Cho YE. Changes in spinal canal diameter and vertebral body height with age. Yonsei Med J 2013;54(6):1498-504.
 • 3. Pavlov H, Torg JS, Robie B, Jahre C. Cervical spinal stenosis: determination with vertebral body ratio method. Radiology 1987;164(3):771-5.
 • 4. Gore Dr, Sepic Sb, Gardner Gm. Roentgenographic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine 1986;11(6):521-4.
 • 5. Sasaki T, Kadoya S, Iizuka H. Roentgenological study of the sagittal diameter of the cervical spinal canal in normal adult Japanese. Neurol Med Chir 1998;38(2):83-9.
 • 6. Matsuura P, Waters R, Adkins R, Rothman S, Gurbani N, Sie I. Comparison of computerized tomography parameters of the cervical spine in normal control subjects and spinal cord-injured patients. JBJS 1989;71(2):183-8.
 • 7. Şenol U, Çubuk M, Sindel M, Yildirim F, Yilmaz S, Özkaynak C. Anteroposterior diameter of the vertebral canal in cervical region: comparison of anatomical, computed tomographic, and plain film measurements. Clin Anat 2001;14(1):15-8.
 • 8. Pawar KA, Mishra AS, Bandagi G, Srivastava SK. Roentgenographic and computerized tomography based morphometric analysis of cervical spinal canal diameters to establish normative measurements in an Indian population. J Clin Orthop Trauma 2017;8(2):185-90.
 • 9. Ulbrich EJ, Schraner C, Boesch C, Hodler J, Busato A, Anderson SE. Normative MR cervical spinal canal dimensions. Radiology 2014;271(1):172-82.
 • 10. Hashimoto I, Tak Y-K. The true sagittal diameter of the cervical spinal canal and its diagnostic significance in cervical myelopathy. J Neurosurg 1977;47(6):912-6.
 • 11. Goto S-I, Umehara J, Aizawa T, Kokubun S. Comparison of cervical spinal canal diameter between younger and elder generations of Japanese. J Orthop Sci 2010;15(1):97-103.
 • 12. Morishita Y, Naito M, Wang JC. Cervical spinal canal stenosis: the differences between stenosis at the lower cervical and multiple segment levels. Int Orthop 2011;35(10):1517-22.
 • 13. Prasad SS, O’Malley M, Caplan M, Shackleford IM, Pydisetty RK. MRI measurements of the cervical spine and their correlation to Pavlov’s ratio. Spine 2003;28(12):1263-8.
 • 14. Okada Y, Ikata T, Katoh S, Yamada H. Morphologic analysis of the cervical spinal cord, dural tube, and spinal canal by magnetic resonance imaging in normal adults and patients with cervical spondylotic myelopathy. Spine 1994;19(20):2331-5.
 • 15. Sherman JL, Nassaux PY, Citrin CM. Measurements of the normal cervical spinal cord on MR imaging. AJNR Am J Neuroradiol 1990;11(2):369-72.
 • 16. Yanase M, Matsuyama Y, Hirose K, Takagi H, Yamada M, Iwata H. Measurement of the cervical spinal cord volume on MRI. Clin Spine Surg 2006;19(2):125-9.
 • 17. Torg JS, Naranja Jr RJ, Pavlov H, Galinat BJ, Warren R, Stine RA. The relationship of developmental narrowing of the cervical spinal canal to reversible and irreversible injury of the cervical spinal cord in football players. An epidemiological study. JBJS 1996;78(9):1308-14.
 • 18. Nell C, Bülow R, Hosten N, Schmidt CO, Hegenscheid K. Reference values for the cervical spinal canal and the vertebral bodies by MRI in a general population. PloS one 2019;14(9):e0222682.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Nurullah DAĞ (Sorumlu Yazar)
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-9342-0244
Türkiye


Nesrin ERDOĞAN KAYDU
Malatya Training and Research Hospital, Department of Radiology
0000-0002-3319-0301
Türkiye


Muhammed Samed CANSIZ
SELCUK UNIVERSITY
0000-0003-4608-8194
Türkiye


Mehmet ÖZTÜRK
SELCUK UNIVERSITY
0000-0001-5585-1476
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2021
Kabul Tarihi 12 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Dağ N. , Erdoğan Kaydu N. , Cansız M. S. , Öztürk M. Morphometric Analysis of Cervical Spinal Cord and Spinal Canal with Magnetic Resonance Imaging in Turkish Adults. J Contemp Med. 2021; 11(6): 811-815.