Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Can Home Exercise Programs Be a Low-Cost Alternative to Multiple Sclerosis Treatment?

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 827 - 832, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.987860

Öz

Aim: In this study, we aimed to compare the effect of aerobic exercise programs on patients with Multiple Sclerosis (MS) and healthy controls, and to show that home exercise programs can be as effective as supervised exercise programs. Materials and Methods: Eighty participants were included in this study and were divided into groups as the home-exercise group (outpatient), supervised exercise group (inpatient), and healthy controls. A 6-weeks aerobic exercise program was given to all participants. Before and after the exercise program, 6-minute Walking Test (6MWT), Fatigue Severity Scale (FSS), Modified Ashworth Scale (MAS), Berg Balance Scale (BBS), Extended Disability Scale (EDSS), Cardiopulmonary Exercise Test (CPET), and MS Quality of Life (MSQoL-54) were applied to participants. Results: When 6MWT and CPET data were evaluated, it was observed that the patient and control groups benefited from the exercise program. There was a significant improvement after treatment in the 6MWT, BBS, FSS, MSQoL-54, and KPET data of both the outpatient and inpatient groups, and there was no difference between the groups when the rates of change were compared. Conclusion: We have observed that the home-based exercise program is as effective as the supervised exercise program. We think that the home program should be recommended first when planning the exercise program in PwMS in terms of cost, effectiveness, and accessibility.

Kaynakça

  • 1. Referans 1: Alphonsus KB, Su Y, D’Arcy C. The effect of exercise, yoga and physiotherapy on the quality of life of people with multiple sclerosis: Systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2019;43:188-95.
  • 2. 2. Referans2: Motl RW, Sandroff BM. Benefits of exercise training in multiple sclerosis. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015;15(9):62. https://doi.org/10.1007/s11910-015-0585-6

Evde Egzersiz Programları Multipl Skleroz Tedavisinde Düşük Maliyetli Bir Alternatif Olabilir mi?

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6, 827 - 832, 20.11.2021
https://doi.org/10.16899/jcm.987860

Öz

Amaç: Bu çalışmada, aerobik egzersiz programlarının Multipl Skleroz (MS) hastaları ve sağlıklı kontroller üzerindeki etkisini karşılaştırmayı ve ev egzersiz programlarının denetimli egzersiz programları kadar etkili olabileceğini göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Seksen katılımcı bu çalışmaya dahil edildi ve evde egzersiz grubu (ayaktan tedavi), denetimli egzersiz grubu (yatarak tedavi) ve sağlıklı kontroller olarak gruplara ayrıldı. Tüm katılımcılara 6 haftalık aerobik egzersiz programı verildi. Egzersiz programı öncesi ve sonrası, 6 dakikalık Yürüme Testi (6DYT), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ), Berg Denge Ölçeği (BDÖ), Genişletilmiş Yetersizlik Düzeyi Ölçeği (EDSS), Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (KPET) , ve MS Yaşam Kalitesi Ölçeği (MSYKÖ-54) katılımcılara uygulandı. Bulgular: 6DYT ve KPET verileri değerlendirildiğinde hasta ve kontrol gruplarının egzersiz programından yararlandığı görüldü. Hem ayaktan hem de yatan hasta gruplarının 6DYT, BDÖ, YŞÖ, MSYKÖ-54 ve KPET verilerinde tedavi sonrası anlamlı düzelme oldu ve değişim oranları karşılaştırıldığında gruplar arasında fark yoktu. Sonuç: Ev temelli egzersiz programının denetimli egzersiz programı kadar etkili olduğunu gözlemledik. Maliyet, etkinlik ve erişilebilirlik açısından MS hastalarda egzersiz programı planlanırken öncelikle ev programının önerilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynakça

  • 1. Referans 1: Alphonsus KB, Su Y, D’Arcy C. The effect of exercise, yoga and physiotherapy on the quality of life of people with multiple sclerosis: Systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2019;43:188-95.
  • 2. 2. Referans2: Motl RW, Sandroff BM. Benefits of exercise training in multiple sclerosis. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015;15(9):62. https://doi.org/10.1007/s11910-015-0585-6

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Zeynep AYKIN YIĞMAN (Sorumlu Yazar)
polatlı duatepe state hospital
0000-0001-6333-8779
Türkiye


Özgür Zeliha KARAAHMET
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HEALTH RESEARCH CENTER
0000-0002-1338-8935
Türkiye


Ebru UMAY
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HEALTH RESEARCH CENTER
0000-0002-4137-7731
Türkiye


Fatma AVŞAR ERTÜRK
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HEALTH RESEARCH CENTER
0000-0002-1008-1946
Türkiye


Bülent GÜVEN
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HEALTH RESEARCH CENTER
0000-0002-4816-9257
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür We thank all the participants who volunteered to participate in the study.
Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2021
Kabul Tarihi 11 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 6

Kaynak Göster

AMA Aykın Yığman Z. , Karaahmet Ö. Z. , Umay E. , Avşar Ertürk F. , Güven B. Can Home Exercise Programs Be a Low-Cost Alternative to Multiple Sclerosis Treatment?. J Contemp Med. 2021; 11(6): 827-832.