Tez Özeti
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Serviste İleus Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 294 - 300, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1054105

Öz

Acil serviste ileus tanı ve tedavisindeki gecikme ciddi mobidite ve mortalite artışıyla sonuçlanmaktadır.Bu çalışmada ileus hastalarında hastanede kalış süreleri ve mortaliteyi etkileyen ana faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Kan transfüzyonu ihtiyacı, laktat, total bilirubin ve C-reaktif protein seviyelerinin yüksekliği ile kolon kanseri varlığı ve ortalama arter basıncı düşüklüğünün ileus hastalarında mortaliteyi belirlemede etkili olduğu tespit edildi. İlave olarak qSOFA değeri ile sodyum, potasyum ve total protein seviyelerinin ileus hastalarında cerrahi ihtiyacını belirlemede etkili olduğu görüldü.İleus hastalarında hastanede kalış süreci, cerrahi kararı, mortalitenin tespiti, mortalite ve morbiditenin azaltılması ve tedavi maliyetlerinin azaltılmasında çalışmada tespit edilen parametrelerin kullanımının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • 1. Porro GB, Cremer M. Abdominal pain. Gastroenterology and Hepatology. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 1999;35-47. Available at: https://books.google.com.tr/books/about/Gastroenterology_and_Hepatology.html?id=kUlsAAAAMAAJ&redir_esc=y. Accessed June 12, 2020
  • 2. Judith E. Tintinalli, Gabor D. Kelen. Emergency Medicine. 7 th ed. New York: Mc Graw-Hill, 2017;481-538. Available at: https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=521&sectionid=41068918. Accessed May 09, 2020
  • 3. Glasgow RE, Mulvihill SJ. Acute abdominal pain. In: Feldman M, et al. Gastrointestinal and liver disease. 8 th ed. Philadelphia: Saunders, 2007;90-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955520/. Accessed May 18, 2020

Evaluation of Patients Diagnosed with Ileus in the Emergency Department

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 294 - 300, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1054105

Öz

In emergency department, a delayed diagnosis and treatment of ileus causes a substantial increase in morbidity and mortality. : In this study we aimed to determine the major risk factors of mortality and hospital stay length in patients with ileus. It was determined that blood transfusion requirement; lactate, total bilirubin, and C-reactive protein levels; presence of colon cancer; and mean arterial pressure were among the parameters that can be used for predicting mortality in patients with ileus. In addition, qSOFA value and potassium, sodium, and total protein levels were determined to be among the parameters that are effective for determining the need for surgery in patients with ileus.

Kaynakça

  • 1. Porro GB, Cremer M. Abdominal pain. Gastroenterology and Hepatology. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 1999;35-47. Available at: https://books.google.com.tr/books/about/Gastroenterology_and_Hepatology.html?id=kUlsAAAAMAAJ&redir_esc=y. Accessed June 12, 2020
  • 2. Judith E. Tintinalli, Gabor D. Kelen. Emergency Medicine. 7 th ed. New York: Mc Graw-Hill, 2017;481-538. Available at: https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=521&sectionid=41068918. Accessed May 09, 2020
  • 3. Glasgow RE, Mulvihill SJ. Acute abdominal pain. In: Feldman M, et al. Gastrointestinal and liver disease. 8 th ed. Philadelphia: Saunders, 2007;90-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955520/. Accessed May 18, 2020

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Çağdaş DERDİYOK (Sorumlu Yazar)
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-0651-4649
Türkiye


Ömer SALT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5557-6627
Türkiye


Mustafa Burak SAYHAN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1156-5424
Türkiye

Teşekkür DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA
Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Kabul Tarihi 29 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Derdiyok Ç. , Salt Ö. , Sayhan M. B. Evaluation of Patients Diagnosed with Ileus in the Emergency Department. J Contemp Med. 2022; 12(2): 294-300.