Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Multipl Skleroz Hastalarında Yutma Durumunun Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 244 - 248, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1059214

Öz

Amaç: Disfaji hayati risk oluşturabilen bir semptomdur. Bu çalışma, MS hastalarının yutma fonksiyonu ve disfaji durumunu değerlendirmeyi ve disfajiye neden olabilecek faktörleri bulmayı amaçlamaktadır. Ayrıca MS hastalarında erken disfaji muayenesinin önemine dikkat çekmek amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi nöroloji kliniğine başvuran toplam 30 MS hastası dahil edildi. Yutma fonksiyonunun nicel değerlendirmesi için GUSS (Gugging Swallowing Screen) testi kullanılarak hastaların disfaji durumu değerlendirildi. Tüm hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet) kaydedildi. Hastalık süresi, varsa disfaji süresi, MS tipi ve hastanın özürlülük düzeyini gösteren Kurtzke'nin Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (EDSS) kaydedildi. Bulgular: GUSS test sınıflamasına göre; 14 hastada hafif disfaji varken, kalan 16 hastada disfaji veya aspirasyon riski saptanmadı. EDSS ile GUSS (r=-0.227) arasında ve EDSS ile Öznel Disfaji Süresi (r=-0.227) arasında zayıf bir ilişki saptandı. GUSS ile hastalık süresi (-0.543) ve GUSS ve dişlerin durumu (r=-0.535) arasında orta ve negatif bir korelasyon saptandı ancak GUSS ile yaş ve GUSS ile disfaji süresi arasında zayıf bir korelasyon vardı. Diş durumu ve GUSS skoru arasında ise anlamlı bir fark vardı. Sonuç: MS'li bireylerde farklı koşullara bağlı olarak yutma güçlüğü görülebilmektedir, bu nedenle bu hastalar tanı konulduktan hemen sonra hastalığın erken evrelerinden itibaren yutma fonksiyonu açısından yakından değerlendirilmelidir. Böylece aspirasyonla ilgili ciddi sorunların önüne geçilebilir.

Kaynakça

 • 1. Compston, A. and A. Coles, Multiple sclerosis. Lancet, 2008. 372(9648): p. 1502-17.
 • 2. Milo, R. and E. Kahana, Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment. Autoimmun Rev, 2010. 9(5): p. 20.
 • 3. Kurtzke, J.F., Epidemiologic contributions to multiple sclerosis: an overview. Neurology, 1980. 30(7 Pt 2): p. 61-79.
 • 4. De Pauw, A., et al., Dysphagia in multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg, 2002. 104(4): p. 345-51.
 • 5. Tassorelli, C., et al., Dysphagia in multiple sclerosis: from pathogenesis to diagnosis. Neurol Sci, 2008. 29(4): p. 008-1044.
 • 6. Calcagno, P., et al., Dysphagia in multiple sclerosis - prevalence and prognostic factors. Acta Neurol Scand, 2002. 105(1): p. 40-3.
 • 7. Poorjavad, M., et al., Oropharyngeal dysphagia in multiple sclerosis. Mult Scler, 2010. 16(3): p. 362-5.
 • 8. Thomas, F.J. and C.M. Wiles, Dysphagia and nutritional status in multiple sclerosis. J Neurol, 1999. 246(8): p. 677-82.
 • 9. Wiesner, W., et al., Swallowing abnormalities in multiple sclerosis: correlation between videofluoroscopy and subjective symptoms. Eur Radiol, 2002. 12(4): p. 789-92.
 • 10. Trapl, M., et al., Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke, 2007. 38(11): p. 2948-52.
 • 11. Aghaz, A., et al., Prevalence of dysphagia in multiple sclerosis and its related factors: Systematic review and meta-analysis. Iran J Neurol, 2018. 17(4): p. 180-188.
 • 12. Fernandes, A.M., et al., Oropharyngeal dysphagia in patients with multiple sclerosis: do the disease classification scales reflect dysphagia severity? Braz J Otorhinolaryngol, 2013. 79(4): p. 460-5.
 • 13. Shibasaki, H., W.I. McDonald, and Y. Kuroiwa, Racial modification of clinical picture of multiple sclerosis: comparison between British and Japanese patients. J Neurol Sci, 1981. 49(2): p. 253-71.

Examination Of Swallowing Status In Multipl Sclerosis Patients

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2, 244 - 248, 15.03.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1059214

Öz

Background: Dysphagia is a life-threatening symptom. The present study aims to evaluate the swallowing function and dysphagia status of MS patients and to find factors that may cause dysphagia. Also, to bring attention to the importance of the early dysphagia examination in MS patients. Methods: A total of 30 MS patients who applied to the neurology clinic of Mustafa Kemal University were included in the study. Dysphagia was evaluated using GUSS (Gugging Swallowing Screen) test for quantitative evaluation of swallowing function. Demographic data (age, gender) of all patients were recorded. Disease duration, if present dysphagia duration, MS type, and Kurtzke's Expanded Disability Status Scale (EDSS) indicating the patient's level of disability was all recorded. Results: According to the GUSS test classification; while 14 patients had mild dysphagia, the remaining 16 patients did not reveal any dysphagia or aspiration risk. We found a weak correlation between EDSS and GUSS(r=-0.227), and between EDSS and Subjective Duration of Dysphagia (r=-0.227). There was a moderate and negative correlation between GUSS and duration of disease (-0.543), GUSS, and teeth status (r=-0.535) but a weak correlation between GUSS and age; GUSS and duration of dysphagia. There was a significant difference in teeth status and GUSS score Conclusion: As a result, individuals with MS may have swallowing dysfunction due to different conditions, so these patients should be evaluated closely in terms of swallowing function from the early stages of the disease immediately upon diagnosis. Thus, serious problems related to aspiration can be prevented.

Kaynakça

 • 1. Compston, A. and A. Coles, Multiple sclerosis. Lancet, 2008. 372(9648): p. 1502-17.
 • 2. Milo, R. and E. Kahana, Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment. Autoimmun Rev, 2010. 9(5): p. 20.
 • 3. Kurtzke, J.F., Epidemiologic contributions to multiple sclerosis: an overview. Neurology, 1980. 30(7 Pt 2): p. 61-79.
 • 4. De Pauw, A., et al., Dysphagia in multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg, 2002. 104(4): p. 345-51.
 • 5. Tassorelli, C., et al., Dysphagia in multiple sclerosis: from pathogenesis to diagnosis. Neurol Sci, 2008. 29(4): p. 008-1044.
 • 6. Calcagno, P., et al., Dysphagia in multiple sclerosis - prevalence and prognostic factors. Acta Neurol Scand, 2002. 105(1): p. 40-3.
 • 7. Poorjavad, M., et al., Oropharyngeal dysphagia in multiple sclerosis. Mult Scler, 2010. 16(3): p. 362-5.
 • 8. Thomas, F.J. and C.M. Wiles, Dysphagia and nutritional status in multiple sclerosis. J Neurol, 1999. 246(8): p. 677-82.
 • 9. Wiesner, W., et al., Swallowing abnormalities in multiple sclerosis: correlation between videofluoroscopy and subjective symptoms. Eur Radiol, 2002. 12(4): p. 789-92.
 • 10. Trapl, M., et al., Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: the Gugging Swallowing Screen. Stroke, 2007. 38(11): p. 2948-52.
 • 11. Aghaz, A., et al., Prevalence of dysphagia in multiple sclerosis and its related factors: Systematic review and meta-analysis. Iran J Neurol, 2018. 17(4): p. 180-188.
 • 12. Fernandes, A.M., et al., Oropharyngeal dysphagia in patients with multiple sclerosis: do the disease classification scales reflect dysphagia severity? Braz J Otorhinolaryngol, 2013. 79(4): p. 460-5.
 • 13. Shibasaki, H., W.I. McDonald, and Y. Kuroiwa, Racial modification of clinical picture of multiple sclerosis: comparison between British and Japanese patients. J Neurol Sci, 1981. 49(2): p. 253-71.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Murat GÜNTEL (Sorumlu Yazar)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5885-7571
Türkiye


Esra Doğru HÜZMELİ Bu kişi benim
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
0000-0002-7025-8192
Türkiye


Taşkın DUMAN
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6552-4193
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2022
Kabul Tarihi 2 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

AMA Güntel M. , Hüzmeli E. D. , Duman T. Examination Of Swallowing Status In Multipl Sclerosis Patients. J Contemp Med. 2022; 12(2): 244-248.