Olgu Sunumu
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Case of Maturity onset diabetes of the young: just keep of mınd

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 3, 476 - 477, 30.05.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.931808

Öz

Maturityonsetdiabetes of theyoung (MODY) is a monogenic, autosomal dominant form of diabetescharacterisedbymutations in genesresulting in dysfunction of pancreatic β-cellsandsubsequentinsulinproduction. Thecurrentstrategyforidentifyingpatientswith a potential MODY mutation is touseclinicalcharacteristicssuch as youngonset of diabetes,an autosomaldomınatpattern of inheritanceandnon-ınsulındependence(1). HNF1A-MODY is nonketoticdiabeteswithonsetduringchildhood, adolescence, orearlyadulthood, progressivecharacter of hyperglycemiawith a high risk forchronicmicrovasculardiabetescomplications(2). Wepresent a childwith HNF1A-MODYduetoa newmutationHNF1-A gene (c,787C>T (p. R263C) (c. Arg263ys)) diagnosedincidentally.

Kaynakça

 • 1) McDonald TJ, Ellard S. Maturityonsetdiabetes of theyoung: identificationanddiagnosis. AnnClinBiochem. 2013; 50.403-15.
 • 2)Murphy R, Turnbull DM, Walker M, Hattersley AT. Clinicalfeatures, diagnosisandmanagement of maternallyinheriteddiabetesanddeafness(MIDD) associatedwiththe 3243A>G mitochondrialpointmutation.DiabetMed. 2008;25:383-99.
 • 3)AmericanDiabetesAssociation. Classificationanddiagnosis of diabetes. DiabetesCare. 2015 Jan; 38(Suppl):S8–S16. 4) Yamagata K, Furuta H, Oda N, et al. Mutations in thehepatocytenuclear factor-4alpha gene in maturity-onsetdiabetes of theyoung (MODY1). Nature. 1996 ; 384(6608):458–60.
 • 5)Yamagata K, Oda N, Kaisaki PJ, et al. Mutations in thehepatocytenuclear factor-1alpha gene in maturity-onsetdiabetes of theyoung (MODY3). Nature. 1996; 384(6608):455–8.
 • 6)Thanabalasingham G, Owen KR. Diagnosisandmanagement of maturityonsetdiabetes of theyoung (MODY). BMJ. 2011;343:d6044.
 • 7) Shepherd M, Sparkes AC andHattersley A. Genetictestingin maturityonsetdiabetes of theyoung (MODY): anewchallengeforthediabeticclinic. PractDiabInt 2001;18: 16–21.
 • 8) Harries LW, Ellard S, StrideA,Morgan NG andHattersleyAT.Isomers of the TCF1 gene encodinghepatocytenuclear factor-1 alphashowdifferentialexpressionin thepancreasand define therelationshipbetweenmutationpositionandclinicalphenotype in monogenicdiabetes. Hum MolGenet2006;15:2216–24.
 • 9) Stride A, Vaxillaire M, Tuomi T, et al. Thegeneticabnormalityin the beta celldeterminestheresponseto an oralglucoseload. Diabetologia 2002; 45: 427–35.
 • 10) Pontoglio M, Prie D, Cheret C, et al. HNF1alpha controlsrenalglucosereabsorption in mouseand man.EMBO Reports 2000; 1: 359–65.
 • 11)Isomaa B, Henricsson M, Lehto M, et al. Chronicdiabeticcomplications in patientswith MODY3 diabetes.Diabetologia 1998; 41: 467–73.

MODY TİP DİYABET OLGU SUNUMU : Sadece Akılda Tutun

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 3, 476 - 477, 30.05.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.931808

Öz

MODY tip diyabet, pankreas β hücrelerinin işlev bozukluğu ve ardından insülin üretimi ile sonuçlanan, monojenik, otozomal dominant bir diyabet formudur. MODY tanısına sahip olan hastaları belirlemek için mevcut strateji, diyabetin genç yaşta başlaması, otozomal dominant kalıtım ve insülin gereksiniminin olmamaması gibi klinik özellikleri saptamaktır. HNF1A-MODY, kronik mikrovasküler diyabet komplikasyonları açısından yüksek riskli, hipergliseminin ilerleyici karakterde olduğu, çocukluk, ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde başlayan, ketotik olmayan diyabet tipidir (1). Bu yazıda rastlantısal tanıalan HNF1-A geninde yeni bir (c, 787C> T (p.R263C) (c.Arg263ys)) gen mutasyonuna bağlı HNF1A-MODY 3 tanısı alan bir hasta sunuldu.

Kaynakça

 • 1) McDonald TJ, Ellard S. Maturityonsetdiabetes of theyoung: identificationanddiagnosis. AnnClinBiochem. 2013; 50.403-15.
 • 2)Murphy R, Turnbull DM, Walker M, Hattersley AT. Clinicalfeatures, diagnosisandmanagement of maternallyinheriteddiabetesanddeafness(MIDD) associatedwiththe 3243A>G mitochondrialpointmutation.DiabetMed. 2008;25:383-99.
 • 3)AmericanDiabetesAssociation. Classificationanddiagnosis of diabetes. DiabetesCare. 2015 Jan; 38(Suppl):S8–S16. 4) Yamagata K, Furuta H, Oda N, et al. Mutations in thehepatocytenuclear factor-4alpha gene in maturity-onsetdiabetes of theyoung (MODY1). Nature. 1996 ; 384(6608):458–60.
 • 5)Yamagata K, Oda N, Kaisaki PJ, et al. Mutations in thehepatocytenuclear factor-1alpha gene in maturity-onsetdiabetes of theyoung (MODY3). Nature. 1996; 384(6608):455–8.
 • 6)Thanabalasingham G, Owen KR. Diagnosisandmanagement of maturityonsetdiabetes of theyoung (MODY). BMJ. 2011;343:d6044.
 • 7) Shepherd M, Sparkes AC andHattersley A. Genetictestingin maturityonsetdiabetes of theyoung (MODY): anewchallengeforthediabeticclinic. PractDiabInt 2001;18: 16–21.
 • 8) Harries LW, Ellard S, StrideA,Morgan NG andHattersleyAT.Isomers of the TCF1 gene encodinghepatocytenuclear factor-1 alphashowdifferentialexpressionin thepancreasand define therelationshipbetweenmutationpositionandclinicalphenotype in monogenicdiabetes. Hum MolGenet2006;15:2216–24.
 • 9) Stride A, Vaxillaire M, Tuomi T, et al. Thegeneticabnormalityin the beta celldeterminestheresponseto an oralglucoseload. Diabetologia 2002; 45: 427–35.
 • 10) Pontoglio M, Prie D, Cheret C, et al. HNF1alpha controlsrenalglucosereabsorption in mouseand man.EMBO Reports 2000; 1: 359–65.
 • 11)Isomaa B, Henricsson M, Lehto M, et al. Chronicdiabeticcomplications in patientswith MODY3 diabetes.Diabetologia 1998; 41: 467–73.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Nesibe AKYÜREK (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3443-0829
Türkiye


İlhan ABİDİN
erzurum oltu devlet hastanesi
0000-0003-1393-7612
Türkiye


Ebru MARZİOĞLU ÖZDEMİR Bu kişi benim
SELCUK UNIVERSITY, INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES, MEDICAL GENETICS (DR) (SELÇUK UNIV. JOINT) (PAID)
0000-0001-6903-2869
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 5 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 3

Kaynak Göster

AMA Akyürek N. , Abidin İ. , Marzioğlu Özdemir E. A Case of Maturity onset diabetes of the young: just keep of mınd. J Contemp Med. 2022; 12(3): 476-477.