Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Short-Term Effect of Sodium Glucose Co – Transporter 2 Inhibitors on Routine Laboratory Examinations

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4, 553 - 558, 31.07.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1121335

Öz

Backgroundː In this study, we aimed to examine the effect of Sodium Glucose Cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2i) on routine laboratory test results at 12 weeks of follow-up among type 2 diabetes mellitus (T2D) patients using empagliflozin and dapagliflozin. Methodsː Three hundred ten patients with a diagnosis of T2D (over 18 years of age) with SGLT-2i added to stable triple combination therapy were included in this study. Patients who received either empagliflozin (25 mg once daily) (n:170) or dapagliflozin (10 mg once daily) (n:140) in addition to their current treatment regimen were divided into two groups. Laboratory findings of all patients were recorded before treatment and during follow-up in the 12 weeks. Resultsː Both empagliflozin and dapagliflozin had similar profiles of improvement of mean fasting blood glucose, and HbA1c. High improvement in lipid profiles and spot urinary parameters were detected in dapagliflozin group compared to empagliflozin group. At 12-week follow-up, change in other laboratory parameters did not differ significantly between the groups. In terms of total side effects, no difference was observed between treatment groups. Conclusionsː Empagliflozin and dapagliflozin had similar effects on fasting blood glucose and HbA1C at 12-week follow-up, while greater improvement in lipid profiles and urinary parameters was detected in those treated with Dapagliflozin.

Kaynakça

  • 1. Ravindran S and Munusamy S. Renoprotective mechanisms of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors against the progression of diabetic kidney disease. J Cell Physiol, 2021. DOI: 10.1002/jcp.30621.
  • 2. Al Mansari A, Obeid Y, Islam N, Fariduddin M, Hassoun A, Djaballah K, et al. GOAL study: clinical and non-clinical predictive factors for achieving glycemic control in people with type 2 diabetes in real clinical practice. BMJ Open Diabetes Res Care, 2018. 6(1): p. e000519. DOI: 10.1136/bmjdrc-2018-000519.

SGLT-2 İnhibitörleri’nin Kısa Vadede Rutin Laboratuvar Parametreleri Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4, 553 - 558, 31.07.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1121335

Öz

Amaç: Bu çalışmada, Tip-2 Diyabetes Mellitus (T2D) ile takipli ve empagliflozin veya dapagliflozin kullanan hastalarında 12 haftalık süreçte Sodyum Glukoz Kotransporter 2 inhibitörlerinin ( SGLT-2i) rutin laboratuvar test sonuçları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık . Gereç ve Yöntem: T2D (18 yaş üstü) ile takipli ve üçlü kombinasyon tedavisine SGLT-2i eklenen üç yüz on hasta bu çalışmaya dahil edildi. Mevcut tedavi rejimlerine ek olarak empagliflozin (günde bir kez 25 mg) (n : 170 ) veya dapagliflozin ( günde bir kez 10 mg) (n: 140) alan hastalar iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların laboratuvar bulguları tedavi öncesi ve 12 haftalık takip sonrasında kaydedildi . Bulgular: Hem empagliflozin hem de dapagliflozin grupları , ortalama açlık kan şekeri ve HbA1c'de benzer iyileşme oranlarına sahipti. Empagliflozin grubuna kıyasla dapagliflozin grubunda lipid profillerinde ve spot idrar parametrelerinde yüksek düzeyde iyileşme saptandı . 12 haftalık takipte diğer laboratuvar parametrelerindeki değişiklik gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Toplam yan etkiler açısından tedavi grupları arasında fark gözlenmedi . Sonuçː Empagliflozin ve dapagliflozin , 12 haftalık takipte açlık kan şekeri ve HbA1C üzerinde benzer etkilere sahipken , Dapagliflozin ile tedavi edilen grupta lipid profillerinde ve idrar incelemelerinde daha fazla iyileşme saptandı .

Kaynakça

  • 1. Ravindran S and Munusamy S. Renoprotective mechanisms of sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors against the progression of diabetic kidney disease. J Cell Physiol, 2021. DOI: 10.1002/jcp.30621.
  • 2. Al Mansari A, Obeid Y, Islam N, Fariduddin M, Hassoun A, Djaballah K, et al. GOAL study: clinical and non-clinical predictive factors for achieving glycemic control in people with type 2 diabetes in real clinical practice. BMJ Open Diabetes Res Care, 2018. 6(1): p. e000519. DOI: 10.1136/bmjdrc-2018-000519.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Enes ŞAHİNER> (Sorumlu Yazar)
Ankara Şehir Hastanesi
0000-0003-4552-0387
Türkiye


Osman İNAN>
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8717-3013
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 25 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 4

Kaynak Göster

AMA Şahiner E. , İnan O. Short-Term Effect of Sodium Glucose Co – Transporter 2 Inhibitors on Routine Laboratory Examinations. J Contemp Med. 2022; 12(4): 553-558.