Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Infantile and Adult Scabies mimicking Langerhans Cell Histiocytosis Clinically and Histopathologically

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 817 - 819, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1022846

Öz

Scabies is an infestation caused by the Sarcoptes scabiei burrowing into the epidermis. Histopathologically scabies infestation may reveal Langerhans cell hyperplasia which might cause misdiagnosis of Langerhans cell histiocytosis in some cases. We presented an infant and an adult who had a misdiagnosis of Langerhans cell histiocytosis (LCH) histopathologically and responded well to antiscabietic treatments. Therefore, awareness of this phenomenon might help clinicans to differentiate these two diseases with distinct prognosis and treatments.

Kaynakça

 • Sunderkötter C, Feldmeier H, Fölster-Holst R, et al. S1 guidelines on the diagnosis and treatment of scabies – short version. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 2016;14:1155-67.
 • Sánchez-Borges M, González-Aveledo L, Capriles-Hulett A, et al. Scabies, crusted (Norwegian) scabies and the diagnosis of mite sensitisation. Allergol Immunopathol (Madr) 2018;46:276-80.
 • Janik-Moszant A, Tomaszewska R, Szczepański T, et al. Infantile scabies or Langerhans cell histiocytosis? Med Pediatr Oncol 2003;40:111-2.
 • Tidman MJ, Adamson B, Allan S, et al. Childhood scabies mistaken for Langerhans cell histiocytosis. Clin Exp Dermatol 2003;28:111-2.
 • Burch JM, Krol A, Weston WL. Sarcoptes scabiei infestation misdiagnosed and treated as Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Dermatol 2004;21:58-62.
 • Bhattacharjee P, Glusac EJ. Langerhans cell hyperplasia in scabies: a mimic of Langerhans cell histiocytosis. J Cutan Pathol 2007;34:716-20.
 • Yang YS, Byun YS, Kim JH, et al. Infantile Scabies Masquerading as Langerhans Cell Histiocytosis. Ann Dermatol 2015;27:349-51.
 • Ruby KN, Loo EY, Mann JA, et al. Post-scabietic nodules: Mimicker of infantile indeterminate cell histiocytosis and potential diagnostic pitfall. J Cutan Pathol 2020;47:52-6.
 • Hashimoto K, Fujiwara K, Punwaney J, et al. Post-scabetic nodules: a lymphohistiocytic reaction rich in indeterminate cells. J Dermatol 2000;27:181-94.
 • Kartono F, Lee EW, Lanum D, et al. Crusted Norwegian scabies in an adult with Langerhans cell histiocytosis: mishaps leading to systemic chemotherapy. Arch Dermatol 2007;143:626-8.

Klinik ve Histopatolojik Olarak Langerhans Hücreli Histiyositozisi Taklit Eden İnfantile ve Yetişkin Skabiyezi

Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5, 817 - 819, 30.09.2022
https://doi.org/10.16899/jcm.1022846

Öz

Skabiyez, Sarcoptes scabiei'nin epidermiste tüneller açarak ilerlediği bir enfestasyondur. Histopatolojik olarak skabiyez enfestasyonu Langerhans hücre hiperplazisini ortaya çıkarabilir ve bazı durumlarda Langerhans hücreli histiyositoz tanısının yanlış konulmasına neden olabilir. Histopatolojik olarak Langerhans hücreli histiyositoz (LCH) yanlış tanısı alan ve antiskabiyetik tedavilere iyi yanıt veren bir infant ve bir yetişkin skabiyez hastalarını sunduk. Bu nedenle, bu fenomenin farkındalığı, klinisyenlerin bu iki hastalığı farklı prognoz ve tedavilerle ayırt etmelerine yardımcı olabilir.

Kaynakça

 • Sunderkötter C, Feldmeier H, Fölster-Holst R, et al. S1 guidelines on the diagnosis and treatment of scabies – short version. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 2016;14:1155-67.
 • Sánchez-Borges M, González-Aveledo L, Capriles-Hulett A, et al. Scabies, crusted (Norwegian) scabies and the diagnosis of mite sensitisation. Allergol Immunopathol (Madr) 2018;46:276-80.
 • Janik-Moszant A, Tomaszewska R, Szczepański T, et al. Infantile scabies or Langerhans cell histiocytosis? Med Pediatr Oncol 2003;40:111-2.
 • Tidman MJ, Adamson B, Allan S, et al. Childhood scabies mistaken for Langerhans cell histiocytosis. Clin Exp Dermatol 2003;28:111-2.
 • Burch JM, Krol A, Weston WL. Sarcoptes scabiei infestation misdiagnosed and treated as Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Dermatol 2004;21:58-62.
 • Bhattacharjee P, Glusac EJ. Langerhans cell hyperplasia in scabies: a mimic of Langerhans cell histiocytosis. J Cutan Pathol 2007;34:716-20.
 • Yang YS, Byun YS, Kim JH, et al. Infantile Scabies Masquerading as Langerhans Cell Histiocytosis. Ann Dermatol 2015;27:349-51.
 • Ruby KN, Loo EY, Mann JA, et al. Post-scabietic nodules: Mimicker of infantile indeterminate cell histiocytosis and potential diagnostic pitfall. J Cutan Pathol 2020;47:52-6.
 • Hashimoto K, Fujiwara K, Punwaney J, et al. Post-scabetic nodules: a lymphohistiocytic reaction rich in indeterminate cells. J Dermatol 2000;27:181-94.
 • Kartono F, Lee EW, Lanum D, et al. Crusted Norwegian scabies in an adult with Langerhans cell histiocytosis: mishaps leading to systemic chemotherapy. Arch Dermatol 2007;143:626-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Vildan MANAV> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-0044-7414
Türkiye


Dilara İLHAN Bu kişi benim
İstanbul Training and Research Hospital
0000-0002-9303-1409
Türkiye


Ecem ERGÜN Bu kişi benim
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-7993-1662
Türkiye


Duygu ERDİL>
İStanbul Training and Research Hospital
0000-0003-4072-1374
Türkiye


Cem LEBLEBİCİ Bu kişi benim
İstanbul Training and Research Hospital
0000-0003-4964-1741
Türkiye


Ayşe Esra KOKU AKSU>
İstanbul Training and Research Hospital
0000-0002-3457-1958
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 11 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Kabul Tarihi 18 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 12, Sayı 5

Kaynak Göster

AMA Manav V. , İlhan D. , Ergün E. , Erdil D. , Leblebici C. , Koku Aksu A. E. Infantile and Adult Scabies mimicking Langerhans Cell Histiocytosis Clinically and Histopathologically. J Contemp Med. 2022; 12(5): 817-819.