Klinik Araştırma
BibTex RIS Kaynak Göster

Göğüs duvarını invaze eden primer akciğer tümörleri

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 135 - 139, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1208011

Öz

Amaç:
Akciğer Kanseri dünya çapında kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (khdak) cerrahi yaklaşım klasik yaklaşımın ötesine geçerek hem preoperatif hem de post operatif multidisipliner yaklaşım ihtiyacını doğurur. Tümörün boyutunun büyüklüğüne ek olarak boyuttan bağımsız T3 tümörlerin yerleşim yeri uygulanacak cerrahinin büyüklüğünü etkiler.
Gereç ve Yöntem:
Patients who underwent lung resection for malignancy between March 2019 and October 2022 were retrospectively examined. Göğü duvarı rezeksiyonu uygulanan hastalar yaş, cinsiyet, patoloji, operasyon şekli, sağkalım, nüks, komplikasyonlar, preoperatif kemoterapi alıp-almadığı, TNM evresi, mediastinoskopi yapılıp-yapılmadığı, STAS ( The spread through air spaces) pozitifliği, visseral plevra invazyonu, paryetal plevra invazyonu, lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon ve alveol/bronş duvarı invazyonu açısından değerlendirildi.
Bulgular:
Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle 9 hastaya toraks duvarı rezeksiyonu uygulanmıştır. Hastaların 8’indee prolen mesh kullanma ihtiyacı doğmuştur. Tüm hastalarda preoperatif dönemde toraks duvarında ağrı şikayeti mevcuttu. Postoperatif patoloji sonuçlarında hastaların 4’ünde STAS pozitifliği, 4’ünde alveol/bronş duvarı invazyonu, 7’sinde visseral, paryetal plevra ve lenfovasküler invazyon tespit edilmiştir. Hastaların ortalam sağ kalım süresi 24,20 ay (0,63-39) olarak tespit edilmiştir. Takip süresi içerisinde nüks gelişen hasta olmamıştır.
Sonuç:
Akciğer kanseri nedeniyle gerçekleştirilen göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu solunum fizyolojisine aykırı davralınmadan ve az miktarda/sayıda sentetik materyal tercih edilerek gerçekleştirilmesi gereken bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Destekleyen Kurum

herhangi bir kurumdan destek almamaktadır

Proje Numarası

proje çalışması değildir

Kaynakça

 • 1. Allemani C, Weir HK, Carreira H et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet 2015;385(9972):977-1010.
 • 2. Stoelben E, Ludwig C. Chest wall resection for lung cancer: indications and techniques. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(3):450-6.
 • 3. Filosso PL, Sandri A, Guerrera F et al. Primary lung tumors invading the chest wall. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 11):S855-62.
 • 4. Coleman FP. primary carcinoma of the lung, with invasion of the ribs: pneumonectomy and simultaneous block resection of the chest wall. Ann Surg 1947;126(2):156-68.
 • 5. Elia S, Griffo S, Gentile M, Costabile R, Ferrante G. Surgical treatment of lung cancer invading chest wall: a retrospective analysis of 110 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20(2):356-60.
 • 6. Martin-Ucar AE, Nicum R, Oey I, Edwards JG, Waller DA. En-bloc chest wall and lung resection for non-small cell lung cancer. Predictors of 60-day non-cancer related mortality. Eur J Cardiothorac Surg 2003;23(6):859-64.
 • 7. Cangemi V, Volpino P, Drudi FM, D'Andrea N, Cangemi R, Piat G. Assessment of the accuracy of diagnostic chest CT scanning. Impact on lung cancer management. Int Surg 1996;81(1):77-82.
 • 8. Gdeedo A, Van Schil P, Corthouts B, Van Mieghem F, Van Meerbeeck J, Van Marck E. Comparison of imaging TNM [(i)TNM] and pathological TNM [pTNM] in staging of bronchogenic carcinoma. Eur J Cardiothorac Surg 1997;12(2):224-7.
 • 9. Bandi V, Lunn W, Ernst A, Eberhardt R, Hoffmann H, Herth FJ. Ultrasound vs. CT in detecting chest wall invasion by tumor: a prospective study. Chest 2008;133(4):881-6.
 • 10. Doddoli C, D'Journo B, Le Pimpec-Barthes F, Dujon A, Foucault C, Thomas P et al. Lung cancer invading the chest wall: a plea for en-bloc resection but the need for new treatment strategies. Ann Thorac Surg 2005;80(6):2032-40.
 • 11. Akay H, Cangir AK, Kutlay H, Kavukçu S, Okten I, Yavuzer S. Surgical treatment of peripheral lung cancer adherent to the parietal pleura. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22(4):615-20.

Primary lung tumors invading the chest wall

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 135 - 139, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1208011

Öz

Objective:
Lung cancer remains the leading cause of cancer deaths worldwide. The surgical approach to locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) goes beyond the classical approach and requires a multidisciplinary approach both preoperatively and postoperatively. In addition to the tumor size, the location of T3 tumors affects the extent of the surgery.
Materials and Methods:
Patients who underwent lung resection for cancer between March 2019 and October 2022 were retrospectively reviewed. Patients who underwent chest wall resection were evaluated in terms of age, gender, pathology, type of operation, survival, recurrence, complications, receipt of preoperative chemotherapy, tumor node metastasis (TNM) stage, whether or not mediastinoscopy was performed, STAS (The spread through air spaces) positivity, visceral pleural invasion, parietal pleural invasion, lymphovascular invasion, perineural invasion, and alveolar/bronchial wall invasion.
Results:
Thoracic wall resection was performed in nine patients with locally advanced NSCLC. The use of prolene mesh was required in eight patients. All patients complained of pain in the thoracic wall in the preoperative period. Postoperative pathology results showed STAS positivity in four patients; alveolar/bronchial wall invasion in four; and visceral, parietal, pleural, and lymphovascular invasion in seven. The mean survival of the patients was 24.20 months (0.63–39). No patient developed recurrence during the follow-up period.
Conclusion:
Chest wall resection and reconstruction for lung cancer is a surgical treatment method that should be performed without violating respiratory physiology and by using a small amount/number of synthetic materials.

Proje Numarası

proje çalışması değildir

Kaynakça

 • 1. Allemani C, Weir HK, Carreira H et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet 2015;385(9972):977-1010.
 • 2. Stoelben E, Ludwig C. Chest wall resection for lung cancer: indications and techniques. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35(3):450-6.
 • 3. Filosso PL, Sandri A, Guerrera F et al. Primary lung tumors invading the chest wall. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 11):S855-62.
 • 4. Coleman FP. primary carcinoma of the lung, with invasion of the ribs: pneumonectomy and simultaneous block resection of the chest wall. Ann Surg 1947;126(2):156-68.
 • 5. Elia S, Griffo S, Gentile M, Costabile R, Ferrante G. Surgical treatment of lung cancer invading chest wall: a retrospective analysis of 110 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20(2):356-60.
 • 6. Martin-Ucar AE, Nicum R, Oey I, Edwards JG, Waller DA. En-bloc chest wall and lung resection for non-small cell lung cancer. Predictors of 60-day non-cancer related mortality. Eur J Cardiothorac Surg 2003;23(6):859-64.
 • 7. Cangemi V, Volpino P, Drudi FM, D'Andrea N, Cangemi R, Piat G. Assessment of the accuracy of diagnostic chest CT scanning. Impact on lung cancer management. Int Surg 1996;81(1):77-82.
 • 8. Gdeedo A, Van Schil P, Corthouts B, Van Mieghem F, Van Meerbeeck J, Van Marck E. Comparison of imaging TNM [(i)TNM] and pathological TNM [pTNM] in staging of bronchogenic carcinoma. Eur J Cardiothorac Surg 1997;12(2):224-7.
 • 9. Bandi V, Lunn W, Ernst A, Eberhardt R, Hoffmann H, Herth FJ. Ultrasound vs. CT in detecting chest wall invasion by tumor: a prospective study. Chest 2008;133(4):881-6.
 • 10. Doddoli C, D'Journo B, Le Pimpec-Barthes F, Dujon A, Foucault C, Thomas P et al. Lung cancer invading the chest wall: a plea for en-bloc resection but the need for new treatment strategies. Ann Thorac Surg 2005;80(6):2032-40.
 • 11. Akay H, Cangir AK, Kutlay H, Kavukçu S, Okten I, Yavuzer S. Surgical treatment of peripheral lung cancer adherent to the parietal pleura. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22(4):615-20.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Merve Şengül İnan 0000-0001-5520-7314

Kubilay İnan 0000-0002-1409-4760

İlknur Aytekin Çelik 0000-0003-0754-680X

Nurettin Karaoglanoglu 0000-0003-2827-6044

Proje Numarası proje çalışması değildir
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Kabul Tarihi 5 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

AMA Şengül İnan M, İnan K, Aytekin Çelik İ, Karaoglanoglu N. Primary lung tumors invading the chest wall. J Contemp Med. Ocak 2023;13(1):135-139. doi:10.16899/jcm.1208011