Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Association of iron deficiency anemia and eating clove in an 8-year-old girl. A rare case report

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 160 - 162, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1231127

Öz

Iron-deficiency anemia is the most common nutrient disorder worldwide. It is defined pica as eating non-nutritive, non-food substances over a period of at least one month. Different types of pica have been reported in the literature. Although the exact etiology of pica is unknown, pica has been related to iron and other mineral/nutritional deficiencies. Although a relationship between iron-deficiency anemia and pica has been reported in the literature, no such association has been reported with eating clove so far. Therefore, I present the case of an 8-year-old girl diagnosed with iron-deficiency anemia with clove pica.

Destekleyen Kurum

None

Proje Numarası

None

Kaynakça

 • 1. McNaughten B, Bourke T, Thompson A. Fifteen-minute consultation: the child with pica. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2017;102(5):226-29.
 • 2. Hackworth SR, Williams LL. Pica for foam rubber in patients with sickle cell disease. South Med J 2003;96(1):81-3.
 • 3. Paoletti G, Bogen DL, Ritchey AK. Severe iron-deficiency anemia still an issue in toddlers. Clin Pediatr (Phila) 2014;53(14):1352-8.
 • 4. Kumar R, Mirza MA, Naseef PP, Kuruniyan MS, Zakir F, Aggarwal G. Exploring the Potential of Natural Product-Based Nanomedicine for Maintaining Oral Health. Molecules 2022;27(5):1725.
 • 5. Miao D, Young SL, Golden CD. A meta-analysis of pica and micronutrient status. Am J Hum Biol 2015;27:84–93.
 • 6. Al Nasser Y, Muco E, Alsaad AJ. Pica. [Updated 2022 Nov 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532242/
 • 7. Leung AKC, Hon KL. Pica: A Common Condition that is Commonly Missed - An Update Review. Curr Pediatr Rev 2019;15(3):164-9
 • 8. Nemeth J, Hwang P. Pica? Check a hemoglobin. Iron deficiency anemia? Ask about pica. CJEM 2021;23(4):556-7.

8 yaşında bir kız çocuğunda demir eksikliği anemisi ve karanfil yeme birlikteliği. Nadir bir olgu sunumu

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 160 - 162, 31.01.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1231127

Öz

Demir eksikliği anemisi dünya çapında en yaygın beslenme bozukluğudur. Pika, besleyici olmayan, gıda dışı maddelerin en az bir aylık bir süre boyunca tüketilmesi olarak tanımlanır. Literatürde farklı pika türleri bildirilmiştir. Pika'nın kesin etiyolojisi bilinmemekle birlikte, pika demir ve diğer mineral/besin eksiklikleri ile ilişkilendirilmiştir. Literatürde demir eksikliği anemisi ile pika arasında bir ilişki bildirilmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar karanfil yemek ile böyle bir ilişki bildirilmemiştir. Bu nedenle, karanfil pikası ile demir eksikliği anemisi tanısı konulan 8 yaşında bir kız olgusunu sunmaktayım.

Proje Numarası

None

Kaynakça

 • 1. McNaughten B, Bourke T, Thompson A. Fifteen-minute consultation: the child with pica. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2017;102(5):226-29.
 • 2. Hackworth SR, Williams LL. Pica for foam rubber in patients with sickle cell disease. South Med J 2003;96(1):81-3.
 • 3. Paoletti G, Bogen DL, Ritchey AK. Severe iron-deficiency anemia still an issue in toddlers. Clin Pediatr (Phila) 2014;53(14):1352-8.
 • 4. Kumar R, Mirza MA, Naseef PP, Kuruniyan MS, Zakir F, Aggarwal G. Exploring the Potential of Natural Product-Based Nanomedicine for Maintaining Oral Health. Molecules 2022;27(5):1725.
 • 5. Miao D, Young SL, Golden CD. A meta-analysis of pica and micronutrient status. Am J Hum Biol 2015;27:84–93.
 • 6. Al Nasser Y, Muco E, Alsaad AJ. Pica. [Updated 2022 Nov 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532242/
 • 7. Leung AKC, Hon KL. Pica: A Common Condition that is Commonly Missed - An Update Review. Curr Pediatr Rev 2019;15(3):164-9
 • 8. Nemeth J, Hwang P. Pica? Check a hemoglobin. Iron deficiency anemia? Ask about pica. CJEM 2021;23(4):556-7.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Sadiye Sert 0000-0002-1394-935X

Proje Numarası None
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2023
Kabul Tarihi 9 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

AMA Sert S. Association of iron deficiency anemia and eating clove in an 8-year-old girl. A rare case report. J Contemp Med. Ocak 2023;13(1):160-162. doi:10.16899/jcm.1231127