Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Perkütan Diskektomi Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 176 - 181, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1214378

Öz

Öz
Amaç: Perkütan diskektomi beyin cerrahisi alanında önemli bir konudur. Ancak bu konudaki bilimsel yayınların çıktıları bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı perkütan diskektomi ile ilgili 1970 yılından beri yayınlanan orijinal bilimsel çalışmaların bibliyometrik analizini yaparak bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Gereç ve Yöntem: Literatür taraması Web of Science veri tabanı kullanılarak yapılmıştır. Perkütan diskektomi ile ilgili Mesh anahtar kelimelerini içeren tüm makaleler ve alıntıları, arama motorunun "başlık" bölümünden aratıldı. Ülkelerin ürettikleri makale sayısı ve gelişmişlik göstergeleri analiz edilmiştir. Makalelerin ortak yazarlığını, anahtar kelimelerini vb. Haritalamak için Vosviewer programından yararlanıldı.
Bulgular: 1983-2021 yılları arasında 619 makale bulundu. İlk makaleler 1983 yılında yayınlanmıştı (3 makale). Makalelerin yaklaşık %73'ü 2000 yılından beri yayınlanmıştı. Perkütan diskektomi konusunda lider ülke Çin Halk Cumhuriyeti idi (n=264, %42.649). Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya'dan gelen yazarlar en üretken yazarlar idi. Çin'den yayınlanan yayınlara 2237 (makale başına 8,47), Güney Kore'den yayınlanan yayınlara 3483 (makale başına 34,49) atıf yapılmıştı. Wooridul Spine Hospital (Güney Kore) en çok yayın yapan kuruluştu.
Sonuç: Perkütan diskektomi ile ilgili gelecekteki araştırmalar, bu bibliyometrik çalışmada toplanan verilerden yararlanabilecektir. Nöroşirürji alanındaki yayınların çeşitliliği, en gelişmiş ülkelerde coğrafi olarak artmaya devam etmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yayın oranlarındaki eşitsizlik aynı zamanda sabit kalmıştır.

Destekleyen Kurum

yok

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • 1. Mahesha K. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy: Results of first 100 cases. Indian J Orthop 2017; 51(1):36-42.
 • 2. Siebert W. Perkutane Nukleotomieverfahren beim lumbalen Bandscheibenvorfall. Eine Bestandsaufnahme [Percutaneous nucleotomy procedures in lumbar intervertebral disk displacement Current status]. Orthopade 1999; 28(7):598-608.
 • 3. Onik GM, Kambin P, Chang MK. Minimally invasive disc surgery. Nucleotomy versus fragmentectomy. Spine (Phila Pa 1976) 1997; 22(7):828-30.
 • 4. Yasargil MG. Microsurgical operations for herniated lumbar disc. Adv Neurosurg. 1977; 4:81–2.
 • 5. McCulloch JA, Principles of microsurgery for lumbar disc disease, Raven Press: New York 1989.
 • 6. Postacchini F, Postacchini R. Operative management of lumbar disc herniation: the evolution of knowledge and surgical techniques in the last century. Acta Neurochir Suppl 2011; 108:17-21.
 • 7. Alkan-Çeviker S, Öntürk H, Alıravcı ID, Sıddıkoğlu D. Trends of COVID 19 vaccines: International collaboration and visualized analysis. Infect Dis Clin Microbiol 2021; 3: 129-136.
 • 8. Ekici A, Alkan S, Aydemir S, Gurbuz E, Unlu AH. Trends in Naegleria fowleri global research: A bibliometric analysis study. Acta Trop 2022; 234:106603.
 • 9. Cinpolat HY. A bibliometric analysis of global research trends on biomarker studies in Alzheimer’s disease. D J Med Sci 2022; 8(1):5-10.
 • 10. Aydın B, Köylüoğlu AN. Network Analysis on Graves' Ophthalmopathy. Biotech&Strategic Health Res. 2022; 6(2): 113-121.
 • 11. Şahin S. A Bibliometric Overview on Endovenous Laser Ablation Research. Black Sea Journal of Health Science 2023; 9-10.
 • 12. Kurt M. Protez Enfeksiyonları Konulu Bilimsel Çıktıların Analizi. Black Sea Journal of Health Science 2023; 13-14.
 • 13. Öztürk G. Toraks Cerrahisi Konusundaki Yayınların Global Analizi ve Türkiye'nin Katkısı. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2022; 2(1): 39-50.
 • 14. Özlü C. Bibliometric Evaluation Based On Scopus Database: A Global Analysis of Publications on Myelodysplastic Syndrome and Evaluation of Publications From Turkey. Biotech Strateg Health Res 2021; 5(2):125-131.
 • 15. Küçük U, Alkan S, Uyar C. Bibliometric analysis of infective endocarditis. Iberoam J Med 2021; 3(4):350-355.
 • 16. Özlü A. Bibliometric Analysis of Publications on Pulmonary Rehabilitation. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(2): 219-225.
 • 17. Ceylan G, Özlü C. Current Status of Thalassemia Minor Studies. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(3): 558-564.
 • 18. Alkan S, Evlice O. Bibliometric analysis of global gonorrhea research. Infectious Diseases & Tropical Medicine (IDTM) 2022; 8(876);1-7.
 • 19. Garg K, Chaurasia B, Gienapp AJ, Splavski B, Arnautovic KI. Bibliometric Analysis of Publications From 2011-2020 in 6 Major Neurosurgical Journals (Part 1): Geographic, Demographic, and Article Type Trends. World Neurosurg 2022; 157:125-134.
 • 20. Garg K, Chaurasia B, Gienapp AJ, Splavski B, Arnautovic KI. Bibliometric Analysis of Major Neurosurgical Publications 2011-2020, Part 2: Journal, Author, Yearly Publication Trends, and Citation Related Metrics. Acta Inform Med 2022;30(1):11-17.
 • 21. Venable GT, Shepherd BA, Loftis CM, et all. Bradford's law: identification of the core journals for neurosurgery and its subspecialties. J Neurosurg 2016; 124(2):569-79.
 • 22. Khan NR, Lee SL, Brown M, et all. Highly cited works in skull base neurosurgery. World Neurosurg 2015; 83(4):403-18
 • 23. Wilcox MA, Khan NR, McAbee JH, Boop FA, Klimo P Jr. Highly cited publications in pediatric neurosurgery. Childs Nerv Syst 2013; 29(12):2201-13.
 • 24. Van Eck NJ, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics 2010; 84(2):523-538.
 • 25. Bibliometric Analysis and Visualization. [homepage on the Internet]. Chicago: University of Illinois [cited 9 November 2002]. Available from: https://researchguides.uic.edu/c.php?g=1233392&p=902598
 • 26. Özlü C, Ceylan G. Global Trends in Hemophilia Research. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(3): 519-525.
 • 27. Qi X, Zhu Z, Wang Y, et all. Research progress on the relationship between mitochondrial function and heart failure: A bibliometric study from 2002 to 2021. Front Mol Biosci 2022; 9:1036364.
 • 28. Akyüz HÖ, Alkan S, Gökçe ON. Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods. Iberoam J Med 2022; 4(1): 18-23.

A Bibliometric Analysis Study on Percutaneous Diskectomy

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 176 - 181, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1214378

Öz

Abstract
Objective: Percutaneous discectomy is an important issue in the field of neurosurgery. However, the outputs of scientific publications on this subject are not known. The goal of this study was to add to the body of knowledge by performing a bibliometric analysis of the original scientific studies on percutaneous discectomy that have been published since 1970.
Material and Method: The literature review was done using the Web of Science database. All articles and citations related to percutaneous discectomy containing the keywords Mesh were searched in the "title" section of the search engine. The articles produced by the countries and their developments was analyzed. The Vosviewer program was utilized to map the coauthorship, keywords, etc. of the articles.
Results: There was 619 articles between 1983-2021. The first articles were published in 1983 (3 articles). Nearly 73% of the articles have been published since 2000. The leading country on percutaneous discectomy was the People's Republic of China (n=264, 42.649%). Corresponding authors from China, South Korea, the United States of America (USA), Japan and Germany were the most productive authors. The publications from China had 2237 citations (8.47 per article), the publications from South Korea had 3483 citations (34.49 per article). Wooridul Spine Hospital (South Korea) was the mostly publishing affiliation.
Conclusion: Future research on percutaneous discectomy will be able to benefit from the data collected in this bibliometric study. The majority of the publications originated from China, followed by South Korea and the USA. The number of publications from other countries around the world was very limited. These numbers need to be increased.

Proje Numarası

yok

Kaynakça

 • 1. Mahesha K. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy: Results of first 100 cases. Indian J Orthop 2017; 51(1):36-42.
 • 2. Siebert W. Perkutane Nukleotomieverfahren beim lumbalen Bandscheibenvorfall. Eine Bestandsaufnahme [Percutaneous nucleotomy procedures in lumbar intervertebral disk displacement Current status]. Orthopade 1999; 28(7):598-608.
 • 3. Onik GM, Kambin P, Chang MK. Minimally invasive disc surgery. Nucleotomy versus fragmentectomy. Spine (Phila Pa 1976) 1997; 22(7):828-30.
 • 4. Yasargil MG. Microsurgical operations for herniated lumbar disc. Adv Neurosurg. 1977; 4:81–2.
 • 5. McCulloch JA, Principles of microsurgery for lumbar disc disease, Raven Press: New York 1989.
 • 6. Postacchini F, Postacchini R. Operative management of lumbar disc herniation: the evolution of knowledge and surgical techniques in the last century. Acta Neurochir Suppl 2011; 108:17-21.
 • 7. Alkan-Çeviker S, Öntürk H, Alıravcı ID, Sıddıkoğlu D. Trends of COVID 19 vaccines: International collaboration and visualized analysis. Infect Dis Clin Microbiol 2021; 3: 129-136.
 • 8. Ekici A, Alkan S, Aydemir S, Gurbuz E, Unlu AH. Trends in Naegleria fowleri global research: A bibliometric analysis study. Acta Trop 2022; 234:106603.
 • 9. Cinpolat HY. A bibliometric analysis of global research trends on biomarker studies in Alzheimer’s disease. D J Med Sci 2022; 8(1):5-10.
 • 10. Aydın B, Köylüoğlu AN. Network Analysis on Graves' Ophthalmopathy. Biotech&Strategic Health Res. 2022; 6(2): 113-121.
 • 11. Şahin S. A Bibliometric Overview on Endovenous Laser Ablation Research. Black Sea Journal of Health Science 2023; 9-10.
 • 12. Kurt M. Protez Enfeksiyonları Konulu Bilimsel Çıktıların Analizi. Black Sea Journal of Health Science 2023; 13-14.
 • 13. Öztürk G. Toraks Cerrahisi Konusundaki Yayınların Global Analizi ve Türkiye'nin Katkısı. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2022; 2(1): 39-50.
 • 14. Özlü C. Bibliometric Evaluation Based On Scopus Database: A Global Analysis of Publications on Myelodysplastic Syndrome and Evaluation of Publications From Turkey. Biotech Strateg Health Res 2021; 5(2):125-131.
 • 15. Küçük U, Alkan S, Uyar C. Bibliometric analysis of infective endocarditis. Iberoam J Med 2021; 3(4):350-355.
 • 16. Özlü A. Bibliometric Analysis of Publications on Pulmonary Rehabilitation. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(2): 219-225.
 • 17. Ceylan G, Özlü C. Current Status of Thalassemia Minor Studies. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(3): 558-564.
 • 18. Alkan S, Evlice O. Bibliometric analysis of global gonorrhea research. Infectious Diseases & Tropical Medicine (IDTM) 2022; 8(876);1-7.
 • 19. Garg K, Chaurasia B, Gienapp AJ, Splavski B, Arnautovic KI. Bibliometric Analysis of Publications From 2011-2020 in 6 Major Neurosurgical Journals (Part 1): Geographic, Demographic, and Article Type Trends. World Neurosurg 2022; 157:125-134.
 • 20. Garg K, Chaurasia B, Gienapp AJ, Splavski B, Arnautovic KI. Bibliometric Analysis of Major Neurosurgical Publications 2011-2020, Part 2: Journal, Author, Yearly Publication Trends, and Citation Related Metrics. Acta Inform Med 2022;30(1):11-17.
 • 21. Venable GT, Shepherd BA, Loftis CM, et all. Bradford's law: identification of the core journals for neurosurgery and its subspecialties. J Neurosurg 2016; 124(2):569-79.
 • 22. Khan NR, Lee SL, Brown M, et all. Highly cited works in skull base neurosurgery. World Neurosurg 2015; 83(4):403-18
 • 23. Wilcox MA, Khan NR, McAbee JH, Boop FA, Klimo P Jr. Highly cited publications in pediatric neurosurgery. Childs Nerv Syst 2013; 29(12):2201-13.
 • 24. Van Eck NJ, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics 2010; 84(2):523-538.
 • 25. Bibliometric Analysis and Visualization. [homepage on the Internet]. Chicago: University of Illinois [cited 9 November 2002]. Available from: https://researchguides.uic.edu/c.php?g=1233392&p=902598
 • 26. Özlü C, Ceylan G. Global Trends in Hemophilia Research. Black Sea Journal of Health Science 2022; 5(3): 519-525.
 • 27. Qi X, Zhu Z, Wang Y, et all. Research progress on the relationship between mitochondrial function and heart failure: A bibliometric study from 2002 to 2021. Front Mol Biosci 2022; 9:1036364.
 • 28. Akyüz HÖ, Alkan S, Gökçe ON. Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods. Iberoam J Med 2022; 4(1): 18-23.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Ali Akar 0000-0002-6567-6218

Proje Numarası yok
Erken Görünüm Tarihi 23 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2023
Kabul Tarihi 12 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Akar A. A Bibliometric Analysis Study on Percutaneous Diskectomy. J Contemp Med. Mart 2023;13(2):176-181. doi:10.16899/jcm.1214378