Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Adıyaman İlindeki 13-14 Yaş Grubundaki Çocuklarda Astım ve Alerjik Hastalıkların Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 235 - 240, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1226733

Öz

Amaç: Alerjik hastalıkların Türkiye'deki prevalansı, çalışmaların bölgesel olması nedeniyle net olarak tespit edilememekle birlikte, sıklığın arttığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ilinde alerjik hastalıkların sıklığını ve risk faktörlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, kesitsel, prospektif olarak yapılmıştır. Araştırma Adıyaman ilinde Kasım 2021 – Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini ortaokul ve liselerde öğrenim gören 13-14 yaş arası öğrenciler oluşturmaktadır.
Bulgular: Çalışmamızda yaşamları boyunca herhangi bir zamanda göğüste hışıltı görülme sıklığı %10,5 olarak belirlendi. Son bir yılda bu oran %4,9 olarak belirlenmişti. Katılımcıların %4,9'u çocuğuna doktor tarafından astım teşhisi konduğunu belirtmiştir. Saman nezlesi tanısı konan katılımcıların oranı %3,1'dir.
Sonuç: Alerjik hastalıklar ve astım görülme sıklığı artan hastalıklar olmasına rağmen toplum tarafından henüz tam olarak tanınmamış olmaları dikkat çekicidir. Araştırmalar aile yükünün önemli bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Toplumun sağlık okuryazarlığının artması için tüm iletişim kanallarının kullanılması gerekliliği her araştırmada kendini göstermektedir.

Kaynakça

 • 1. Fernandes SSC, Andrade CR, Alvim CG, Camargos PAM, Ibiapina CDC. Epidemiological trends of allergic diseases in adolescents. J Bras Pneumol. 2017;43:368-72.
 • 2. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet. 1998;351:1225-32.
 • 3. Duksal F, Becerir T, Ergin A, Akcay A, Guler N. The prevalence of asthma diagnosis and symptoms is still increasing in early adolescents in Turkey. Allergol Int. 2014;63:189-97.
 • 4. Ozbay MY, Topal E. The prevalence of allergic diseases and related risk factors in 13-14 year-old children living in Malatya. Annals of Medical Research. 2019;26:59-62.
 • 5. Meydanlıoğlu A. Change in asthma prevalence and risk factors in school children in Konya between 2007 and 2018. Mediterranean Uni. Health Sciences Institute. Master Thesis. 2019.
 • 6. Emeksiz ZŞ, Ertuğrul A, Bostancı İ, Özmen S, Şahin S. Evaluation of the Parents of the Students of a Primary School with Asthma Questionnaire in a Low-income Area of Ankara. J Pediatr Res. 2016;3:139-43.
 • 7. Akçay A, Tamay Z, İnan M, Gürses D, Zencir M, Ones U. The prevalence of symptoms related to allergic diseases in 13-14- yr-old schoolchildren in Denizli. Turk Arch Pediatr. 2006;41:81-6.
 • 8. Çelikel S, Erkorkmaz Ü, Yılmaz A, et al. Prevalence of pulmonary symptoms and allergic rhinitis in 13-15 years old school children in urban and rural Tokat, Turkey: Evaluation of risk factors and hygiene hypothesis. Asthma Allergy Immunol. 2010;8:23-32.
 • 9. Arslan S, Uğurlu S, Demirel Y, Can G. Prevalence of Asthma and Allergic Diseases in Mid-Anatolia. Nobel Med J. 2012;8:30-4.
 • 10. Cetemen A, Yenigün A. Prevalences of asthma and allergic diseases in primary school children in Aydin. Asthma Allergy Immunol. 2022;10:84-92.

Investigation of the Prevalence and Associated Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases in Children aged 13-14 in Adıyaman Province

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 235 - 240, 22.03.2023
https://doi.org/10.16899/jcm.1226733

Öz

Aim: While the prevalence of allergic diseases in Turkey cannot be determined clearly due to the regional nature of the studies, it is known that the frequency is increasing. The aim of this study is to evaluate the frequency of allergic diseases and risk factors in Adıyaman province.
Material and Method: The research was conducted as a cross-sectional prospective. The research was carried out in Adıyaman province between November 2021 and January 2022. The universe of the research consists of students aged 13-14 studying in secondary and high schools.
Results: In our study, the prevalence of wheezing in the chest at any time during their lifetime was determined as 10.5%. In the last year, this rate has been determined as 4.9%. 4.9% of the participants stated that their child was diagnosed with asthma by the doctor. The rate of participants diagnosed with hay fever was 3.1%.
Conclusion: Although allergic diseases and asthma are diseases with an increasing frequency, it is striking that they are not yet fully recognized by the society. Studies have shown that family burden is an important risk factor. The necessity of using all communication channels in order to increase the health literacy of the society shows itself in every research.

Kaynakça

 • 1. Fernandes SSC, Andrade CR, Alvim CG, Camargos PAM, Ibiapina CDC. Epidemiological trends of allergic diseases in adolescents. J Bras Pneumol. 2017;43:368-72.
 • 2. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet. 1998;351:1225-32.
 • 3. Duksal F, Becerir T, Ergin A, Akcay A, Guler N. The prevalence of asthma diagnosis and symptoms is still increasing in early adolescents in Turkey. Allergol Int. 2014;63:189-97.
 • 4. Ozbay MY, Topal E. The prevalence of allergic diseases and related risk factors in 13-14 year-old children living in Malatya. Annals of Medical Research. 2019;26:59-62.
 • 5. Meydanlıoğlu A. Change in asthma prevalence and risk factors in school children in Konya between 2007 and 2018. Mediterranean Uni. Health Sciences Institute. Master Thesis. 2019.
 • 6. Emeksiz ZŞ, Ertuğrul A, Bostancı İ, Özmen S, Şahin S. Evaluation of the Parents of the Students of a Primary School with Asthma Questionnaire in a Low-income Area of Ankara. J Pediatr Res. 2016;3:139-43.
 • 7. Akçay A, Tamay Z, İnan M, Gürses D, Zencir M, Ones U. The prevalence of symptoms related to allergic diseases in 13-14- yr-old schoolchildren in Denizli. Turk Arch Pediatr. 2006;41:81-6.
 • 8. Çelikel S, Erkorkmaz Ü, Yılmaz A, et al. Prevalence of pulmonary symptoms and allergic rhinitis in 13-15 years old school children in urban and rural Tokat, Turkey: Evaluation of risk factors and hygiene hypothesis. Asthma Allergy Immunol. 2010;8:23-32.
 • 9. Arslan S, Uğurlu S, Demirel Y, Can G. Prevalence of Asthma and Allergic Diseases in Mid-Anatolia. Nobel Med J. 2012;8:30-4.
 • 10. Cetemen A, Yenigün A. Prevalences of asthma and allergic diseases in primary school children in Aydin. Asthma Allergy Immunol. 2022;10:84-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Mehmet Emin PARLAK
Kahta Devlet Hastanesi
0000-0002-9703-7947
Türkiye


Erdoğan ÖZ
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-6785-6896
Türkiye


Osman KÜÇÜKKELEPÇE
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-7138-692X
Türkiye


Harun YILDIZ
SBÜ ANKARA DR.SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-1918-2575
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 23 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 22 Mart 2023
Kabul Tarihi 25 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Parlak M. E. , Öz E. , Küçükkelepçe O. , Yıldız H. Investigation of the Prevalence and Associated Risk Factors of Asthma and Allergic Diseases in Children aged 13-14 in Adıyaman Province. J Contemp Med. 2023; 13(2): 235-240.