Yıl 2020, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 167 - 182 2020-09-30

GAN ile Mimari Plan Üretimlerimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması

Can UZUN [1]


Bu çalışma GAN algoritması çıktılarının değerlendirildiği yöntemlerin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma niteliğindedir. GAN çıktısı değerlendirme yöntemleri her nekadar literatürde kabul görmüş olsa da mimari plan şemalarından oluşan bir veri seti eğitim çıktılarında da GAN verimliliğinin aynı değerlendirme yöntemleri ile kullanılıp kullanılmaması cevaplanması gereken bir soru halindedir. Bu çalışma boyunca GAN algoritmasının alt sınıfında bulunan DCGAN algoritması ile üretilmiş Palladyan plan şemalarının ve GAN algoritmasının verimliliği değerlendilirmiştir. Bu değerlendirme yapılırken GAN algoritmasının literatürde kabul görmüş nicel ve nitel değerlendirme yöntemlerinden sırasıylsa Frechet Inception Distance ve hızlı sahne sınıflandırması kullanılmıştır. Değerlendirme sonucunda bu yöntemlerin mimari plan üretimi için uygunluğu tartışılmıştır. Metnin sonnda nicel ve nitel GAN değerlendirme yöntemlerinin mimari plan şeması üretimlerini değerlendirmek üzere özelleşmiş yeni yöntemlere ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır.
GAN Değerlendirme, Frechet Inception Distance, Hızlı Sahne Sınıflandırması
  • Borji, A. (2019). Pros and cons of gan evaluation measures. Computer Vision and Image Understanding, 179, 41-65.
  • Koehrsen, W. (2018, October 2). Neural Network Embeddings Explained. Retrieved January 9, 2020, from https://towardsdatascience.com/neural-network-embeddings-explained-4d028e6f0526
  • URL1 Central limit theorem. (2020, May 2). Retrieved from https://en.wikipedia.org/ wiki/Central_limit_theorem
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Can UZUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

APA Uzun, C . (2020). GAN ile Mimari Plan Üretimlerimin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması . Journal of Computational Design , 1 (3) , 167-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode/issue/57045/788386