Journal of Computational Design
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-4318 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı İstanbul Teknik Üniversitesi | jcode.itu.edu.tr


Journal of Computational Design

e-ISSN 2687-4318 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı İstanbul Teknik Üniversitesi | jcode.itu.edu.tr
Kapak Resmi


Cilt 2 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Mimari Nesneyi Değerlendirmek İçin Mereolojik Bir Çerçeve
  Sayfalar 1 - 26
  Erhan SEVİNÇ, Sema ALAÇAM
 2. A HERMENEUTICAL FRAMEWORK DRAWN WITH MEASUREMENT THEORIES TO EXTEND DESIGN EVALUATION
  Sayfalar 27 - 46
  Deniz OSKAY, Ethem GÜRER
 3. Tasarım Sürecinde Ölçme Aracı Olarak Yorumlama ve Biçimleri
  Sayfalar 47 - 66
  Meryem Nurefşan YABANİGÜL
 4. Makine Öğrenmesi Aracılığı ile Kullanıcı Deneyimi Bilgilerinin Erken Mimari Tasarım Süreçleriyle Bütünleştirilmesi
  Sayfalar 67 - 94
  Bilge ŞAPCI, Şule TAŞLI PEKTAŞ
 5. Mimari Tasarımın Erken Evrelerinde Tecrübenin ve Eskiz Yapmanın Tasarım Üretkenliğine Etkisi
  Sayfalar 95 - 136
  Erdal KONDAKCI, Hakan TONG
 6. Yazılı ve Görsel Yönerge Karşılaştırmaları Üzerinden Üretim Süreçlerinin Analizi: Origami Çalışması
  Sayfalar 137 - 160
  Nurdan AKMAN, Ethem GÜRER
 7. Görme ve Çizim İlişkisi Aracılığıyla İletişim Aracı Olarak Çizim
  Sayfalar 161 - 188
  Begüm AKTAS
 8. Tasarlanan ve Algılanan Tekinsizlik Kavramının Mimarlıkta Boşluk ve Işık Üzerinden Ölçülmesi
  Sayfalar 189 - 216
  Burcu KISMET
 9. Bir Sonraki Öncül Olmak: 3B oylumlar ile mimarlık ve moda tasarımı arakesitinde bir ön-ölçek araştırması
  Sayfalar 217 - 242
  Serdar AYDIN, Zehra AYSEL
 10. Bulanık Mantık ile Kullanıcı Hareketlerinde Etmen Tabanlı Modelleme
  Sayfalar 243 - 264
  Berfin YILDIZ, Gülen ÇAĞDAŞ
 11. DİJİTAL MEKANDA YÖN BULMA ETKİNLİĞİNİN SOYUT BİLGİ KATMANLARI ÜZERİNDEN ÖLÇÜMÜ: Sanal Müze Örneği
  Sayfalar 265 - 284
  Esranur DEMİRTAŞ, Ethem GÜRER
 12. Phenomenological Evaluation on Wayfinding in Complex Educational Buildings: The Case of ITU Faculty of Architecture
  Sayfalar 285 - 312
  Özlem ÇAVUŞ
 13. Kamusal Mekânların Covid-19 Pandemisi’ne Karşı Dayanıklılığını Değerlendirme Modeli
  Sayfalar 313 - 334
  Selen ÇİÇEK
 14. Measuring Architecture and Urban Fabric: The Case of the İMÇ and the SSK Complexes
  Sayfalar 335 - 354
  Mario LİONAR, Özgür EDİZ
 15. Measuring Urban Activities
  Sayfalar 355 - 376
  Özgün BALABAN