Amaç ve Kapsam

JCoDe Journal of Computational Design dergisi, konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmaları ve lisansüstü tezlerden üretilen makaleleri yayımlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide yayımlanacak olan makalelerin konu alanında yeni bir bilgi sunması ya da mevcut bilgiye yeni bir yaklaşım getirmesi, sunulan konunun, alandaki öneminin vurgulanması ve derin bir araştırmanın sonuçlarını yansıtması gerekir.

JCoDe Journal of Computational Design yılda iki kez İngilizce ve Türkçe özetle yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi hesaplamalı tasarım, planlama, araştırma ve eğitim konularındaki akademik, bilimsel makaleler ve kitap eleştirilerini yayımlar.
Eylül ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

88x31.png

JCoDe makaleleri "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License" altında yayınlanmaktadır.