e-ISSN: 2687-6159
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Şırnak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2019 yılında Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bilimsel yayın yapan İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi (İİYD), akademik ve bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası bir dergidir.

İİYD, ücretsiz ve hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

İİYD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Makalelerin sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Öncesinde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş; ancak yayımlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar da yayına kabul edilmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin indeksine başvuru yapılmış olup "dergi süreci izlenmeye" alınmıştır.