İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-6159 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa


İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi (İİYD), Sosyal Bilimler alanında yapılmış araştırma makalesi, derleme, kitap eleştirisi, vaka sunumu vb. çalışmaların yer aldığı ulusal, hakemli akademik bir e-dergidir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmekte olup yayın kurulu kararıyla diğer dillerde de yayınlar kabul etmektedir.

İİYD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Öncesinde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş; ancak yayımlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar da yayına kabul edilmektedir.

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisine sunulan bilimsel çalışmaların benzerlik oranı en fazla % 20 olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin benzerlik oranı araştırmasında “iThenticate” veya "Turnitin" programları kullanılmalıdır. Derginin yazım kuralları ile eser göndermek isteyen yazarlar için ayrıntılı bilgiler, DergiPark portalındaki http://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/page/9602 web sayfasında yer almaktadır.

Sayın araştırmacılar, ARALIK 2020 sayısı (Cilt 2 Sayı 2) için makale kabul süreci başlamıştır. 

Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar başvuru öncesi "Yazarlar İçin"  sayfasını (görmek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/page/9602) incelemeleri tavsiye olunur. 


İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi

e-ISSN 2687-6159 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa
Kapak Resmi


İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi (İİYD), Sosyal Bilimler alanında yapılmış araştırma makalesi, derleme, kitap eleştirisi, vaka sunumu vb. çalışmaların yer aldığı ulusal, hakemli akademik bir e-dergidir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmekte olup yayın kurulu kararıyla diğer dillerde de yayınlar kabul etmektedir.

İİYD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Öncesinde kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş; ancak yayımlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar da yayına kabul edilmektedir.

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisine sunulan bilimsel çalışmaların benzerlik oranı en fazla % 20 olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin benzerlik oranı araştırmasında “iThenticate” veya "Turnitin" programları kullanılmalıdır. Derginin yazım kuralları ile eser göndermek isteyen yazarlar için ayrıntılı bilgiler, DergiPark portalındaki http://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/page/9602 web sayfasında yer almaktadır.

Sayın araştırmacılar, ARALIK 2020 sayısı (Cilt 2 Sayı 2) için makale kabul süreci başlamıştır. 

Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar başvuru öncesi "Yazarlar İçin"  sayfasını (görmek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa/page/9602) incelemeleri tavsiye olunur.